Карта самостійної роботи студента

Карта самостійної роботи студента (денна форма навчання).

 

 

семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних) занять Максимальна кількість балів
3а систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
 
Заняття № 1

Загально-правові засади господарської  діяльності

Попередня підготовка з визначених питань.

Аналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда;

кейс-метод

            2
Заняття № 2

Загально-правові засади господарської  діяльності

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Ааналіз та юридична оцінка практичних ситуацій

Семінар-дискусія;

кейс-метод

            2
Заняття № 3

Суб’єкти господарювання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-конференція;

вирішення ситуаційних вправ

 

            2
Заняття № 4

Суб’єкти господарювання

Ааналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту Робота в малих групах;

вирішення ситуаційних вправ

            2
Заняття № 5

Майнова основа господарювання

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Перевірка засвоєння знань

Семінар-конференція;

вирішення ситуаційних вправ

 

            2
Заняття № 6

 Майнова основа господарювання

Ааналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту Робота

в малих групах

           1
 
Заняття № 7

Договори в сфері господарювання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда

кейс -метод.

            2
Заняття № 8

Договори в сфері господарювання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

 Семінар-дискусія;

кейс-метод

            2
Заняття № 9

Господарські зобов’язання

Попередня підготовка з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-конференція;

кейс-метод.

            2
Заняття № 10

Господарські зобов’язання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

Робота в малих групах;

вирішення ситуаційних вправ

1
Заняття № 11

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Ааналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту Семінар-дискусія;

кейс-метод

           2
Заняття № 12

Правове регулювання банкрутства

Попередня підготовка з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда;

кейс -метод

           2
Заняття № 13

Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

Ааналіз  та юридична оцінка практичних ситуацій в групах підвищеного комфорту Робота

в малих групах;

вирішення ситуаційних вправ

           2
Заняття  № 14

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Попередня підготовка з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-конференція;

кейс-метод

           2
Заняття № 15

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда;

вирішення ситуаційних

 

           2
Заняття № 16

Захист прав суб’єктів господарювання

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-дискусія,

кейс-метод

           2
Разом балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях            30
Виконання контрольної модульної роботи            10
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1.Підготовка презентацій              5
2. Підготовка рефератів              5
Разом балів за виконання індивідуальних завдань            10
Всього балів за СPC            50

 

 

Share