Карта самостійної роботи (денна форма навчання)

 

 

семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних) занять Максимальна кількість балів
3а систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
 
Семінарське (практичне) заняття 1. Тема 1. Загально-правові засади підприємницької діяльності.

 

 

Попередня підготовка з визначених питань.

Аналіз практичних ситуацій.

Семінар-розгорнута бесіда;

кейс-метод

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 2. Тема 1. Загально-правові засади підприємницької діяльності.

 

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій.

семінар-вирішення ситуаційних вправ  

 

5

Семінарське (практичне) заняття 3. Тема 2. Державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері підприємництва.

 

 

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Аналіз практичних ситуацій.

Семінар-конференція;

вирішення ситуаційних вправ

 

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 4. Тема 3. Право власності та інші речові права у сфері підприємництва.

 

 

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту. Робота в малих групах;

вирішення ситуаційних вправ

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 5. Тема 3. Право власності та інші речові права у сфері підприємництва.

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Перевірка засвоєння знань.

Семінар-конференція;

вирішення ситуаційних вправ

 

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 6. Тема 4. Контракти у сфері підприємницької діяльності.

 

 

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту. Робота

в малих групах

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 7. Тема 4. Контракти у сфері підприємницької діяльності.

 

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Аналіз практичних ситуацій.

Семінар-розгорнута бесіда

кейс -метод.

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 8. Тема 5. Правові засади захисту економічної конкуренції.

 

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Аналіз практичних ситуацій.

 Семінар-дискусія;

кейс-метод

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 9. Тема 6. Корпоративні правовідносини.

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій.

Семінар-розгорнута бесіда

кейс -метод.

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 10. Тема 7. Правове регулювання злиття та поглинання суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій.

Семінар-розгорнута бесіда

кейс -метод.

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 11. Тема 8. Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій.

Семінар-розгорнута бесіда

кейс -метод.

 

 

5

Семінарське (практичне) заняття 12. Тема 9. Правове регулювання трудових відносин в сфері малого бізнесу

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Аналіз та юридична оцінка практичних ситуацій.

Семінар-розгорнута бесіда

кейс -метод.

 

 

5

Разом балів за роботу на семінарських заняттях            60
За виконання контрольної (модульної ) роботи                              20
Виконання і захист завдань самостійної роботи
Види індивідуальних завдань
1.Підготовка презентацій            5
2. Підготовка рефератів            5
3. Підготовка есе            5
4. Підготовка проекту договору            5
Разом балів за виконання індивідуальних завдань            20
Всього балів за СPC            20

 

Share