Карта самостійної роботи ПРГД (дистанційна форма навчання)

Виконання обов’язкових завдань до кожної теми: 3 завдання по 1 балу Х 10 = 30 балів

Виконання вибіркових завдань: 2 завдання за вибором студента по 10 балів = 20 балів

Всього: 50 балів

Завдання за вибором студента знаходяться в Moodle в розділі "Завдання за вибором студента".
Share