КРАУДФАЙДІНГ ЯК ОДНА З РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Механіч К. А., КНEУ, ФЕФ, 6Ф01

Фінансування стартапів є одним з найважливіших питань під час створення та розвитку проектів. Однак, варіанти вирішення вказаної проблеми не завжди нас задовольняють, оскільки пошук інвесторів займає багато часу та додаткових ресурсів або ж причина у недостатньому інтересі інвесторів через нестабільну ситуацію в країні.

Втім, існує оптимальне вирішення проблеми – одночасно з розвитком інтернету та збільшенням кількості його користувачів з’явилася можливість створювати та презентувати свої інвестиційні проекти за мінімальних витрат при тому не зменшуючи свої шанси отримати кошти для інвестування.

Поза тим, реклама та отриманий результат приваблюють вкладників даючи можливість перетворити незначну ідею у свій власний прибутковий бізнес. Це явище отримало назву «краудфайдінг», воно вже показало позитивний результат за кордоном і нині поширюється з кожним днем в Україні.

Постановки проблеми.

Технічний прогрес крокує поряд з тенденціями світового розвитку так довго, що тепер нам складно уявити хоча б місяць без важливих прогресивних досягнень. Стимулювання інноваційного розвитку економіки для будь якої країни є пріоритетом, а оновленні технології та техніка є підтвердженням цьому. Останні роки показали світу, що українці мають повно неординарних ідей, та інноваційних проектів котрі нині успішно запроваджені в іноземних компаніях Тож, розглянемо гостроту проблеми в Україні використовуючи досвід закордону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Краудфайдінг, як нова форма інвестування у проекти виник порівняно недавно, на мою думку, саме тому поки що невелика кількість вчених на території України вивчала це питання. Я пов’язую це з тим, що більша частина інформації представлена у вигляді Інтернет-статей, оглядів, міркувань та думок щодо даного явища.

Мета доповіді полягає у розкритті сучасного та результативного підходу фінансування інноваційних проектів за допомогою можливостей Інтернету під назвою «краудфандінг» та його розвитку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Краудфандінг не надто відоме слово серед українського суспільства і зрозуміло що краудфандінгових платформ в Україні набагато менше ніж, у Європі та Америці. Втім, даний вид фінансування різного виду проектів за останні роки усе ж таки набирає популярності і в нашій країні, адже це самий простий спосіб зібрати потрібні кошти, щоб профінансувати реалізацію свого проекту.

Слово «краудфандінг» походить від англійського «crowd funding», що перекладається як «фінансування гуртом» або «фінансування громадою» і означає спільне фінансування людьми зі всього світу цікавих та корисних для суспільства проектів у різноманітних сферах: благодійність, мистецтво, спорт, освіта, урбаністика, наука, технології, політика, стартапи тощо.

Краудфандінг є одним з видів краудсорсінгу, який у свою чергу означає мобілізацію людей, ресурсів за допомогою інформаційних технологій з метою вирішення різних задач, які ставить перед собою бізнес, держава та суспільство в цілому.

Особливістю краудфандінгу являється також так звана філософія бізнесу – «давайте зробимо разом» замість звичного «допоможіть мені зробити».

Краудфандінгові платформи це спеціалізовані сайти створені задля залучення великої кількості людей. Ініціатор несе юридичну відповідальність за реалізацію проекту за рахунок зібраних коштів та після впровадження проекту винен спонсорам нематеріальну винагороду у вигляді готової продукції чи інших подарунків, які відносяться до цього проекту.

Для втілення ідеї у життя та швидкого збору коштів інформація про мету розробки, необхідну мінімальну суму та кошторис витрат повинна бути відкритою. У випадку, коли проект зацікавив відвідувачів платформи, від них починають надходити кошти, як правило невеликими сумами та в більшості випадків на безповоротній основі. Якщо ж проект є перспективним, нерідко зібрана сума перевищувала очікувану та необхідну розробникам спочатку.

У світі існує дві моделі збору коштів. Відповідно до першої, розробник проекту або збирає повну суму для фінансування проекту, а в разі недобору до потрібної межі, гроші спонсорів повертаються до них же. Ця модель користується більшою популярністю серед інвесторів ніж друга. В другому випадку автор приймає до фінансування стільки, скільки надійшло від спонсорів, працюючи з отриманою сумою грошей. Саме тому, розробники більше зацікавлені саме в ньому.

Презентація свого проекту на краудфандінговій платформі має свої переваги, оскільки результатом є не лише залучені кошти, а й своєрідна реклама, котра надає переваги у майбутньому . Наприклад: вихід продукту на новий ринок, залучення більш серйозних інвесторів, та досягнення значиміших результатів.

Виставляючи свій проект на відповідний сайт, розробник збирає свою аудиторію, подальша робота ґрунтується на онлайн-спілкуванні, проект орієнтується на можливі наступні удосконалення, а також готується до подальшого виходу і просуванню продукції на ринку, шукає подальшої підтримки крупних інвесторів.

Однією з досить відомих платформ є краудінвестмент платформи (наприклад, Fundable. com), які засновані на принципах пайової участі: інвестор може отримати частину акцій компанії в обмін на свій внесок.

Ще одним з видів з платформ є краудлендінг – це можливість надавати та брати грошові кошти в борг. Наприклад, кредитування фізичними особами фізичних осіб або кредитування фізичними особами юридичних осіб, як правило, малого та середнього бізнесу.

В Україні краудфайдінг досить стрімко розвивається причому в різних сферах починаючи від соціальних, творчих, екологічних до комерційних та політичних, тобто в тих, куди направлена наша увага в сьогоденні. Він являється можливістю виходу з кризи, яка відчутна в тому числі і в інноваційно-інвестиційній сфері економіки.

Першими проектами започаткованими за допомогою краудфандінгу були «Українська біржа благодійності» Фонду Віктора Пінчука, X-Ideas від Nescafe, вони займаються благодійністю.

Останнім часом в Україні почали з’являтися нові краудфандінгові платформи. Першою краудфандінговою біржею була «Спільнокошт/BigIdea» (www.biggggidea.com), заснована в 2008 р. За допомогою сайту більше ніж 11,5 тис. користувачів зібрали близько 3 212 тис. грн. та профінансували 54 успішні проекти. Першими успішними проектами «Спільнокошту» були медійні та освітні ініціативи. Сьогодні краудфандінгова платформа більше звертає увагу на колективне фінансування інновацій в сфері ІT, відновлюваної енергетики.

Наразі українські краудфандінгові платформи направлені більше на соціальні, екологічні та культурні проекти, вартість яких порівняно невелика. Люди більше схильні надавати гроші на благодійні справи, а не підприємцям, які починають свій бізнес.

Щодо ролі держави, вона полягає в створенні та підтримці дієвого інноваційного середовища та законодавства для регулювання краудфандінгу як окремого виду діяльності, оскільки досить багато питань до цього часу не врегульовано. Також важливо підвищувати ефективність та якість проведення Інтернет-платежів – оскільки зараз досі існую велика вірогідність шахрайства, котра зменшує бажання користувачів виконувати такі платежі. Крім цього потребує вдосконалення процедура отримання авторами стартапів зібраних коштів саме в банках, для подальшої роботи над проектами.

Висновки. Краудфандінг є гарним варіантом для залучення коштів у фінансування стартапів, проте як і кожна технологічна новинка, він потребує вдосконалення різних процесів, переважно саме в Україні. Для цього необхідні зусилля та бажання держави та обов’язково розробників проектів працювати над проблемою.

Краудфандінг як явище, не є повноцінним замінником інвесторів, бізнес-інкубаторів, ринкових контактів та зв’язків, але є реальним інструментом запуску стартапу підштовхуючи авторів до подальшої посиленої роботи, він дає можливість перевіряти доцільність ідеї, та зацікавленість споживачів в кінцевих результатах, оскільки інвестори котрі фінансують, і будуть першими користувачами по втіленого у життя проекту.

Список використаних джерел

  1. Краудфандінгова платформа Na-Starte [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://na-starte.com.
  2. Спільнокошт – краудфандинг в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://biggggidea.com.
  3. ТОП-20 рыночных ниш с наибольшими перспективами заработка в ближайшие 5–10 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://inventure.com.ua/news/world/20_rynochnyh_nish_v_kotoryh_mozhno_zarabotat_v_blizhajshie_510_ let#sthash.rQh0y5wj.dpuf.
  4. Українська краудфандінгова платформа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jqstar.com.
  5. 10 самых перспективних украинских стартапов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ain.ua/2014/01/14/507167.
  6. Checkpoint проект [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://ckp.in.ua/articles/12476
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.