Categories
business law страхове право

Закон “Про страхування”

Прийнято Закон “Про страхування”

Business woman showing insurance document over white desk at office

Закон регулює відносини у сфері страхування, визначає загальні правові засади здійснення діяльності із страхування, надання посередницьких послуг і спрямований на посилення захисту прав та законних інтересів клієнтів, у тому числі споживачів, шляхом встановлення вимог до системи управління, платоспроможності страховиків, філій страховиків-нерезидентів на території України та розкриття ними інформації, встановлює вимоги до порядку укладання, обслуговування та виконання договорів страхування та перестрахування, врегульовує питання інформаційного забезпечення договорів страхування та перестрахування і дій, що передують їх укладанню, а також державне регулювання та нагляд у сфері страхування.

Законом удосконалено термінологію – визначено всі основні поняття, що стосуються сфери страхування (страховий ризик, страховий інтерес, об’єкт страхування, страхове покриття, страхова послуга тощо).

Ліцензування страховиків

Закон оновлено підхід до ліцензування страховиків:

– новий порядок отримання єдиної ліцензії на здійснення діяльності зі страхування з можливістю її звуження та розширення;

– право страховика надавати гарантії в рамках ліцензії на здійснення діяльності зі страхування;

– можливість ліцензування страховика як професійного перестраховика на підставі ліцензії на здійснення діяльності з вхідного перестрахування;

– перехід від обов’язкових видів страхування до обов’язку наявності укладеного договору страхування за окремими видами діяльності;

– удосконалення вимог до власників істотної участі страховика:

– обов’язковість регулярного подання та оприлюднення актуальної інформації про структуру власності страховика;

– запровадження більш сутнісних вимог щодо підтвердження належного фінансового/майнового стану та ділової репутації засновників та власників істотної участі страховика;

– встановлення принципу, згідно з яким засновники страховика та власники істотної участі в ньому повинні довести Національному банку України  відповідність свого фінансового/майнового стану та ділової репутації визначеним законодавством вимогам;

– право Національного банку України вимагати припинення участі у страховику, накладати заборону на збільшення участі у страховику та на відчуження акцій;

– посилення відповідальності за порушення процедури погодження набуття істотної участі, зокрема встановлення наслідків у вигляді нікчемності правочину про набуття такої участі без погодження Національного банку України або за наявності заборони на таке набуття;

– запровадження нового підходу в регулюванні діяльності осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових та перестрахових продуктів;

– вдосконалення питань корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками страховика;

– запровадження нових підходів до необхідного наявного капіталу та вимог до платоспроможності страховика;

– запровадження ефективних процедур виходу страховика з ринку:

– запровадження процедури передачі страхового портфелю або його частини іншому страховику;

– врегулювання процедури добровільної реорганізації та ліквідації страховика;

– запровадження процедури примусового виходу з ринку за рішенням Національного банку України (з окремими процедурами для страховиків, які мають зобов’язання за договорами страхування, та страховиків, у яких такі зобов’язання відсутні).

Процедури нагляду

Законом оновлено процедури нагляду:

– запроваджуються коригувальні заходи та заходи раннього реагування як інструменту попередження ризиків визнання страховика неплатоспроможним;

– запроваджується ризик-орієнтований підхід до нагляду за страховиками;

– впроваджуються інструменти раннього виявлення ризиків в діяльності страховика (план фінансування та план відновлення діяльності страховика);

– впроваджується пропорційний підхід у нагляді за страховиками залежно від ступеня значимості їх діяльності на страховому ринку.

Зміни до законодавства

Законом також внесено зміни до Кодексу торговельного мореплавства, Господарського кодексу, Сімейного кодексу, Цивільного кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, Повітряного кодексу, Кодексу цивільного захисту, Кодексу України з процедур банкрутства, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та низки інших законодавчих актів України.

Текст Закону

Share

One reply on “Закон “Про страхування””