Правова аналітика: орієнтовний перелік тем навчальної дисципліни

Правова аналітика – дослідження передумов виникнення правових понять, аналіз структури реальних правовідносин на предмет відповідності їх змісту правовій формі, прогнозування розвитку подій після настання того чи іншого юридичного факту, забезпечення підвищення ефективності функціонування правового механізм; професійна аналітична діяльність у сфері законодавства і правозастосування.

Назви тем

Тема 1. Теоретико-правові основи аналітичної діяльності в сфері права.

Тема 2. Поняття, види і завдання правової аналітики.

Тема 3. Суб’єкти правової аналітичної діяльності.

Тема 4. Правова аналітика законодавства.

Тема 5. Правова аналітика судової юриспруденції.

Тема 6. Правова аналітика юридичної техніки.

Тема 7. Правова аналітика як елемент юридичного прогнозування і моделювання.

Тема 8. Правова експертиза як засіб аналітичної діяльності.

Тема 9. Використання баз даних і онлайн платформ в правовій аналітиці.

Тема10. Штучний інтелект і правова аналітика.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.