Література для вивчення навчальної дисципліни “Право”

Підручники:

“Правознавство”, підручник, 2019, Черкаси 

“Правознавство”, підручник, 2015, Одесса, pdf. 

“Правознавство”, підручник, 2014, Харьків, pdf.

“Правознавство”, підручник, 2013, Київ, pdf.

Навчальна та навчально-методична література: 

 1. Конституційне право Право: навчальний посібник. Авторський колектив. Одеса: Юридична література, 2017. 256 с.
 2. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. За заг. ред. Р.С. Мельника. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.
 3. Правове регулювання господарської діяльності: навчальний посібник. Авторський колектив. Київ: КНЕУ, 2015. 156 с.
 4. Цивільне право України: навчальний посібник. За заг. редакцією В.К. Матвійчука. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. 348 с.
 5. Мельник К.Ю. Трудове право України: підручник. Харьків: Діса Плюс, 2014. 480 с.
 6. Вознюк А.А. Кримінальне право: конспект лекцій. Київ: «Освіта України», 2016. 236 с.
 7. Марушева О.Г. Податкове право: навчальний посібник. Х.: Харьківський державний університет харчування та торгівлі, 2011. 211 с.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 13 липня.
 2. Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р. з наступними змінами і доповненнями // Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. з наступними змінами і доповненнями //Режим доступу: rada.gov.ua.
 4. Податковий кодекс України від 12.2010 р. з наступними змінами і доповненнями //Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 5. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua
 6. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. з наступними змінами і доповненнями //Режим доступу: rada.gov.ua.
 7. Господарський кодекс України № 436 від 16 січня 2003 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення у редакції від 05.02.2012 р. // Режим доступу: rada.gov.ua.
 9. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. з наступними змінами і доповненнями //Режим доступу: rada.gov.ua.
 10. Закон України «Про туризм» від 15вересня 1995 р. із змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 11. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. . з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 12. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. // Режим доступу: rada.gov.ua.
 13. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 14. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 15. Закон України “Про міжнародні договори України” від 22 грудня 1993 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 16. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 02 липня 2017 р. . з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 17. Закон України  “Про  міжнародне приватне право” від 23.06.2005 № 2709-IV. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 18. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 07.10.2010 р. № 2591. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 19. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” від 06.2016  року // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 20. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 21. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Режим доступу: www.rada.gov.ua
 22. Закон України «Про вибори народних депутатів України» № 4061-VI від 11.2011 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 23. Закон України «Про вибори Президента» № 474-XIV від03.1999р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 24. Закон України «Про державну службу» № 889-VIII від 10 грудня 2015 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 25. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959 від 16 квітня 1991 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 26. Закон України «Про захист економічної конкуренції» № 2210 від 11 січня 2001 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 27. Закон України «Про громадські об’єднання» від від03.2012 № 4572-VI з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 28. Закон України «Про органи самоорганізації населення» № 2625 від 11 липня 2001 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 29. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» № 2493 від 7 червня 2001 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 30. Закон України «Про відпустки» № 540/96-ВР від 15 листопада 1996 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 31. Закон України «Про зайнятість населення» № 5067-VI від 07.2012 з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 32. Закон України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24 березня 1995 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 33. Закон України «Про кредитні спілки» № 2908 від 20 грудня 2001 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 34. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» № 2346 від 5 квітня 2001 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 35. Закон України «Про Рахункову палату» № 576-VIII від 07.2015 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 36. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664 від 12 липня 2001 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 37. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 02.2012 № 4452-VI // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 38. Закон України «Про виконавче провадження» №1404-VIII від 2 червня 2016 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 39. Закон України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 6 лютого 2018 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 40. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15 травня 2003 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 41. Закон України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25 грудня 2015 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 42. Закон України «Про національну поліцію» №580-VIII від 2 липня 2015 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 43. Закон України «Про звернення громадян» №393-96-ВР від 2 жовтня 1996 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 44. Закон України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VI від 13 січня 2011 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 45. Закон України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 1 липня 2010 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 46. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 2 березня 2015 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
 47. Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» №417-VIII від 14 травня 2015 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: rada.gov.ua.
Share