Categories
економічна конкуренція Матеріали до лекцій

Матеріали до лекції “Правові засади захисту економічної конкуренції”

Презентація

Конкурентноспроможність підприємств малого та середнього бізнесу – програма ЄС COSME

Practical guide to doing business in Europe

1. Загальні засади захисту економічної конкуренції.

Правові  засади  підтримки  та  захисту економічної конкуренції,  обмеження  монополізму  в  господарській діяльності, основи забезпечення   ефективного функціонування економіки України через  розвиток  конкурентних відносин, встановлює Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р.

Економічна конкуренція    (конкуренція)    –   змагання   між
суб’єктами  господарювання  з  метою  здобуття   завдяки   власним
досягненням   переваг   над   іншими   суб’єктами  господарювання,
внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість
вибирати  між  кількома продавцями,  покупцями,  а окремий суб’єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що
суперечать  торговим  та  іншим  чесним  звичаям  у  господарській
діяльності.

Монополізація – досягнення    суб’єктом    господарювання
монопольного (домінуючого) становища на ринку товару,  підтримання
або посилення цього становища.

Суб’єкт господарювання   –   юридична   особа  незалежно  від
організаційно-правової форми та форми власності чи фізична  особа,
що   здійснює  діяльність  з  виробництва,  реалізації,  придбання
товарів,  іншу господарську діяльність,  у тому числі яка здійснює
контроль  над іншою юридичною чи фізичною особою;  група суб’єктів
господарювання,  якщо один або декілька з них здійснюють  контроль
над  іншими.

2. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики.

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та восьми державних уповноважених.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині:

1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;

3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції;

4) методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції;

5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель;

6) проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання та здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції.

Повноваження АМКУ дивитись ТУТ

3. Прояви недобросовісної конкуренції.

Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання - використання імені, комерційного (фірмового) 
найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), 
рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних 
видань,  інших  позначень  без  дозволу  (згоди)  суб'єкта 
господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на 
них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може 
призвести  до  змішування  з  діяльністю  цього  суб'єкта 
господарювання.
Share