Навчальна дисципліна «Право»

Навчальна дисципліна «Право» є одним із компонентів комплексної підготовки фахівців спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка»  та однією з обов’язкових навчальних дисциплін для студентів факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує висококваліфікованих фахівців в галузі міжнародної економіки.

Зміст дисципліни за темами

Карта самостійної роботи

Література

Вимоги до рефератів

Вимоги до презентацій

Вимоги до есе

 

З питаннями, які виникають в процесі вивчення дисципліни “Право” звертатись: machuskyy@businesslaw.org.ua

 

 

Share