Навчальна дисципліна «Право»

Навчальна дисципліна «Право» є одним із компонентів комплексної підготовки фахівців  та однією з обов’язкових навчальних дисциплін для студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує висококваліфікованих фахівців в галузі  економіки.

Група ОО-303 академрізниця з навчальної дисципліни “Право”

Навчальна дисципліна право: ЮЛ-101, УБ-101

ПЛАНИ СЕМІНАРІВ

Міжнародна економіка

Економіка підприємств

#Конкурсна20балів

З питаннями, які виникають в процесі вивчення дисципліни “Право” звертатись: machuskyy@businesslaw.org.ua

Share