НДП – карта самостійної роботи ЕП

Денна форма навчання!

Номер заняття Вид та теманавчального заняття Максимальна кількість балів
Змістовий модуль №1
1 Семінарське заняття 1. Основи теорії держави та права. 2
2 Семінарське заняття 2. Основи конституційного права України та права людини. 2
3   Семінарське заняття 3. Основи адміністративного права України (I).   2
4 Семінарське заняття 4. Основи адміністративного права України (II). 2
5 Семінарське заняття 5. Основи цивільного права України (I). 2
6 Семінарське заняття 6. Основи цивільного права України (II). 2
7   Семінарське заняття 7. Основи господарського права України (I).   2
8   Семінарське заняття 8. Основи господарського права України (II).   2
Контрольна (модульна) робота № 1 5
Змістовий модуль №2
9 Семінарське заняття 9. Основи фінансового та банківського  права України (I). 2
10 Семінарське заняття 10. Основи фінансового та банківського  права України (II). 2
11 Семінарське заняття 11. Основи трудового права України (I). 2
12 Семінарське заняття 12. Основи трудового права України (II). 2
13 Семінарське заняття 13. Основи кримінального права України. 2
14 Семінарське заняття 14. Основи міжнародного права. 2
15 Семінарське заняття 15. Основи правосуддя в Україні. 2
Контрольна (модульна) робота № 2 5
Усього балів за роботу на заняттях: 40
За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів
1. Презентація 5
2. Реферат 5
Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 10
Підсумковий контроль (екзамен) 50
РАЗОМ БАЛІВ: 100
Share