Карта самостійної роботи

Заочна форма навчання!

Номер заняття Вид та тема навчального заняття Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1
1 Контактне  заняття 1. Основи теорії держави та права. 4
2 Контактне  заняття 2. Основи конституційного права України та права людини. 4
3 Контактне  заняття 3. Основи адміністративного права України.

 

4
4 Контактне  заняття 4. Основи цивільного права України.

 

4
5 Контактне  заняття 5. Основи господарського  права України.

 

4
Усього балів за роботу на контактних заняттях: 20
Контрольна (модульна) робота 5
Усього балів за роботу на заняттях:  25
За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів
1. Презентація 10
2. Реферат 5
3. Есе 10
   
   
Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 25
РАЗОМ БАЛІВ: 100
Share