Обов’язки студента на практиці

 Студент, який проходить практику, зобов’язаний:

 • до початку практики одержати від керівника практики від кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • до від’їзду на базу практики узгодити з керівником від кафедри індивідуальний календарний план та графік індивідуально-консультативної роботи з ним;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • особисто простежити за виданням відповідною організацією наказу (розпорядження) про його зарахування для проходження практики та призначення керівника від бази практики, подати дані про керівника від бази практики керівникові від кафедри юридичного факультету;
 • вивчити і неухильно дотримуватися на базі практики правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці й техніки безпеки. Режим роботи, установлений для працівників бази практики, є обов’яз­ковим для студентів, що проходять практику. У разі порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку студент несе дисциплінарну відповідальність як працівник бази практики, а перед університетом – за порушення програми практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та надані дорученнями і вказівками керівників практики від кафедри та від бази практики;
 • систематично вести щоденник (робочий зошит) практики та відображати в ньому основні види роботи і завдання, які виконуються. Щоденник (робочий зошит) заповнюється протягом усіх періодів практики;
 • забезпечувати заповнення документації щодо проходження практики на належному рівні та пред’являти її на вимогу керівників практики для перевірки;
 • напрацьовувати досвід практичної роботи за фахом;
 • максимально використовувати наявні можливості бази практики для здобуття професійних навичок та збору матеріалів для підготовки магістерської дипломної роботи;
 • своєчасно складати звіти про виконання програми практики та індивідуальних завдань.
Share