Mission

Business Law Electronic Resource as ongoing integrating resource is a set of principles and a range of practices through which research outputs of teachers and students, as well as methodological and other useful information about scientific and educational processes, facts and events in the field of law, business and language are distributed online, free of access charges or other barriers.

Електронний ресурс «Бізнес право» як постійно діючий інтегруючий ресурс – це сукупність принципів і комплекс практик, за допомогою яких результати досліджень викладачів і студентів, а також методологічна та інша корисна інформація про науковий і освітній процеси, факти та події в галузі права, бізнесу і мови розповсюджуються онлайн, з безкоштовним доступом для авторів і студентів.

Share