ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС (підручник pdf)

СВІТЛИЧНИЙ О.П.

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС (pdf)

Підручник

Київ-2016 

 

УДК 337.999

ББК 67.623я73

С 24

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №13 від 17 червня 2016 р.)

Автор: Світличний О. П. – професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор юридичних наук. Continue reading ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС (підручник pdf)

Share

Why Innovators Should Study the Rise and Fall of the Venetian Empire

By Piero Formica

Most organizations would be happy to last for centuries, as the Venetian Republic did. From 697 to 1797 AD, Venice’s technological acumen, geographic position, and unconventionality were interlocking advantages that allowed the Most Serene Republic to flourish. But when change comes suddenly, it can turn strengths into weaknesses and sweep away even thousand-year success stories.

Continue reading Why Innovators Should Study the Rise and Fall of the Venetian Empire

Share

EU’s Apple tax case

Apple appeals against EU tax ruling, Brussels says no cause for low tax bill

Apple to appeal EU tax ruling this week, says it was a’convenient target’

The Inside Story of Apple’s $14 Billion Tax Bill

Ireland to formally submit appeal on Apple case this week

The EU Commission’s conclusion that Ireland granted Apple Inc. illegal tax benefits

Apple’s Ireland Bill Puts U.S. Treasury in Tax-Credit Bind Continue reading EU’s Apple tax case

Share

Конструктор договорів

SmartDoc – це набір унікальних для українського ринку послуг, які призначені для формування договорів будь-якої складності. Ми врахували потреби широкого кола бізнесменів, юристів і простих споживачів, щоб надати кожному користувачеві найякісніший захист його інтересів.

Конструктор договорів

SmartDoc – договори на твоїх умовах! from SmartDoc on Vimeo.

Share

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (підручник pdf)

О.П. СВІТЛИЧНИЙ

 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (PDF)

Підручник

Київ – 2016

УДК 347.2 (075.8)

ББК  67.623.3 Я 7

С24

 Рекомендовано вченою радою

Національного   університету   біоресурсів   і   природокористування   України   (протокол №4 від 30 жовтня 2015 р.)

 Автор:

Світличний О.П. – професор кафедри цивільного та господарського права Національного   університету   біоресурсів   і   природокористування   України,  доктор  юридичних   наук,  доцент Continue reading ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (підручник pdf)

Share

Законодавче забезпечення права на підприємництво в Україні

Володимир Мачуський

Інтеграція України в Європейський і світовий економічний простір обумовлює актуальність з’ясування стану законодавчого забезпечення права на підприємництво в Україні.

Право на здійснення підприємницької діяльності гарантується Конституцією України [1] (далі Конституція). Так в ст. 42 Конституції  зазначено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Беручи до уваги ту обставину, що конституційні права гарантуються і не можуть бути скасовані (ст. 22 Конституції) [1], видається можливим стверджувати про неможливість заборони конституційного права на підприємницьку діяльність будь-яким нормативно-правовим актом, оскільки норми Конституції мають в Україні найвищу юридичну силу. Continue reading Законодавче забезпечення права на підприємництво в Україні

Share

Історико-правові аспекти виникнення страхування: законодавство Хаммурапі і collegia publicanorum

В.В. Мачуський

Досліджуються історико-правові аспекти виникнення страхування. Аналізується законодавство вавилонського царя Хаммурапі і діяльність колегій у Стародавньому Римі.

Ключові слова: страхування; історія страхування; виникнення страхування; законодавство Хаммурапі;  сollegia publicanorum.

У сучасному суспільстві страхування є організаційно-правовою формою захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб. Водночас через страхування реалізується державна політика соціально-економічного захисту населення, формуються інвестиційні ресурси. Continue reading Історико-правові аспекти виникнення страхування: законодавство Хаммурапі і collegia publicanorum

Share

Екзамени з ПРГД

 

Мачуський В.В.
Дата День тижня Час Аудиторія

(корпус)

Курс/група Дисципліна Вид заняття
13.01. П’ятниця 11:45 412 (1) ММЕ

201-203

Правове регулювання господарської діяльності  

Консультація

16.01. Понеділок  

08:30

10:00

412 (1) ММЕ

201-203

Правове регулювання господарської діяльності  

Екзамен

19.01. Четвер 11:45 519 (1) ММЕ

204,205

Правове регулювання господарської діяльності Консультація
20.01. П’ятниця 08:30

10:00

519 (1) ММЕ

204,205

Правове регулювання господарської діяльності  

Екзамен

13:15 133 (1) ЕМП-301,302

ЕМД-301

Правове регулювання господарської діяльності Консультація
23.01. Понеділок 11:45

13:15

428 (1) ЕМП-301,302

ЕМД-301

Правове регулювання господарської діяльності Екзамен

Інформаційна довідка з екзамену ПРГД

Share

3 Things Every Entrepreneur Should Do Before 2016 Comes To A Close

Chris Myers

Now that Christmas is over, we find ourselves in the strange no-man’s-land that exists between the excitement of the Holidays and the start of the new year.

Offices are closed, clients are on vacation, and entrepreneurs are often faced with the strange and frightening prospect of free time.

If you’re like me, you might find adjusting to this excess of free time a little frustrating. After all, any disruption to a well-established routine can cause heartburn for Type-A personalities. Continue reading 3 Things Every Entrepreneur Should Do Before 2016 Comes To A Close

Share