Плани семінарів – Право

Для всіх спеціальностей

Семінар 1.

Питання до розгляду:

 1. Громадянське суспільство і держава.
 2. . Поняття та ознаки права. 
 3. Співвідношення права і закону.
 4. Поняття та види нормативно-правових актів.
 5. Поняття та види правопорушень.
 6. Співвідношення злочину і проступків.
 7. Поняття і ознаки юридичної відповідальності.
 8. Види юридичної відповідальності.

Задача 1 до семінару 1

Семінар 2.

Питання до розгляду:

 1. Поняття і принципи конституційного ладу України.
 2. Поняття прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 
 3. Поняття, підстави набуття і припинення громадянства України.
 4. Основні етапи виборів до органів державної влади і органів місцевого самоврядування в Україні.
 5. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. 
 6. Конституційно-правовий статус Президента України. 
 7. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. 
 8. Судова система України.

ТЕСТИ

Задача 1 до семінару 2

Семінар 3.

Питання до розгляду:

 1. Поняття адміністративного права як галузі права України. 
 2. Поняття та особливості адміністративних правовідносин.
 3. Поняття і класифікація органів виконавчої влади.
 4. Система органів управління у сфері економічної діяльності. 
 5. Загальні засади державної служби. 
 6. Права та обов’язки державного службовця.

Задача 1 до семінару 3

Семінар 4.

Питання до розгляду:

 1. Поняття, ознаки та види адміністративного правопорушення. 
 2. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю.
 3. Права особи, затриманої працівниками поліції.
 4. Поняття адміністративної відповідальності.
 5. Адміністративні стягнення, їх види.
 6. Органи, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.

Задача 1 до семінару 4.

Тести

Семінар 5.

Питання до розгляду:

 1. Поняття цивільного права як галузі права України.
 2. Поняття фізичної і юридичної особи.
 3. Порядок державної реєстрації фізичних і юридичних осіб.
 4. Поняття майна і речі.

Задача 1.

К. купив у фірмовому магазині “Атлант” холодильник і за домовленістю з продавцем мав приїхати власним транспортом за холодильником через 2 год. За цей час через несправність електропроводки в магазині сталася пожежа і відібраний К. холодильник був істотно пошкоджений. К. зажадав повернення ціни холодильника і компенсації моральної шкоди в сумі 50000 грн. згідно із Законом “Про захист прав споживачів”. Чи правомірні вимоги К.? Здійсність правовий аналіз ситуації з посиланням на нормативно-правові акти.

Семінар 6.

Питання до розгляду:

 1. Поняття та зміст права власності.
 2. Поняття та види договору.
 3. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення.
 4. Порядок укладення  шлюбу.
 5. Шлюбний контракт.

Тести.

Задача 1 і 2 до семінару 6.

Практичне завдання 6

Семінар 7.

Питання до розгляду:

 1. Поняття господарського права як галузі права України.
 2. Поняття та види господарських відносин.
 3. Поняття та види господарської діяльності.
 4. Поняття та ознаки підприємництва. 
 5. Види суб’єктів господарювання.
 6. Поняття та види підприємств.
 7. Поняття та види господарських товариств.
 8. Громадянин як  суб’єкт господарювання.

Задача 1 до семінару 7

Семінар 8.

Питання до розгляду:

 1. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.
 2. Ліцензування господарської діяльності.
 3. Загальний порядок укладання господарських договорів.
 4. Істотні умови господарського договору.
 5. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин.
 6. Поняття та види господарських санкцій.

Пройдіть тести ТУТ

Задача 1 до семінару 8

Задача 2 до семінару 8

Семінар 9.

Питання до розгляду:

 1. Податкова система в Україні.
 2. Поняття та види податків і зборів (обов‘язкових платежів).
 3. Права та обов’язки платників податків.
 4. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Задача 1 до семінару 9.

Задача 2 до семінару 9.

Семінар 10.

Питання до розгляду:

1. Банківська система України.

2.Поняття та види банків в Україні.

3. Правовий статус Національного банку України.

4. Правовий статус комерційних банків.

5. Види комерційних банків.

Семінар 11.

Питання до розгляду:

1. Поняття трудового права як галузі права України.

2. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України.

3. Поняття, сторони та зміст трудового договору.

4. Контракт як особлива форма трудового договору.

5. Порядок укладання трудового договору.

6. Випробування при прийнятті на роботу.

7. Підстави припинення трудового договору.

8. Розірвання трудового договору.

Пройдіть тести ТУТ

Семінар 12.

Питання до розгляду:

 1. Поняття і види робочого часу.
 2. Ненормований робочий день.
 3. Надурочні роботи, умови і порядок їх застосування.
 4. Поняття і види часу відпочинку.
 5. Поняття та види відпусток.
 6. Порядок надання відпусток працівникам.
 7. Надомна робота.
 8. Дистанційна робота.

Прочитайте матеріали і пройдіть тести ТУТ

Семінар 13.

Питання до розгляду:

 1. Поняття кримінального права як галузі права України. 
 2. Поняття, ознаки та види злочинів.
 3. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності.
 4. Стадії вчинення злочину.
 5. Види покарання за вчинення злочинів.

Практичне завдання

Семінар 14.

Питання до розгляду:

1. Поняття міжнародного права як галузі права України. 

2. Співвідношення міжнародного та національного права.

3. Суб’єкти міжнародного права.

4. Принципи міжнародного права.

5. Право міжнародних договорів.

Семінар 15.

Питання до розгляду:

1. Конституційні основи правосуддя в Україні.

2. Поняття та завдання судочинства.

3. Право на звернення до суду за захистом.

4. Способи захисту, які застосовуються судом. 

5. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ.

6. Право на звернення до господарського суду. 

Матеріали до теми

 

 

 

Share