Плани семінарів – Право

Для всіх спеціальностей

Семінар 1.

Питання до розгляду:

 1. Громадянське суспільство і держава.
 2. . Поняття та ознаки права. 
 3. Співвідношення права і закону.
 4. Поняття та види нормативно-правових актів.
 5. Поняття та види правопорушень.
 6. Співвідношення злочину і проступків.
 7. Поняття і ознаки юридичної відповідальності.
 8. Види юридичної відповідальності.

Семінар 2.

Питання до розгляду:

 1. Поняття і принципи конституційного ладу України.
 2. Поняття прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. 
 3. Поняття, підстави набуття і припинення громадянства України.
 4. Основні етапи виборів до органів державної влади і органів місцевого самоврядування в Україні.
 5. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. 
 6. Конституційно-правовий статус Президента України. 
 7. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. 
 8. Судова система України.

Задача 1 до семінару 2

Семінар 3.

Питання до розгляду:

 1. Поняття адміністративного права як галузі права України. 
 2. Поняття та особливості адміністративних правовідносин.
 3. Поняття і класифікація органів виконавчої влади.
 4. Система органів управління у сфері економічної діяльності. 
 5. Загальні засади державної служби. 
 6. Права та обов’язки державного службовця.

Семінар 4.

Питання до розгляду:

 1. Поняття, ознаки та види адміністративного правопорушення. 
 2. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю.
 3. Права особи, затриманої працівниками поліції.
 4. Поняття адміністративної відповідальності.
 5. Адміністративні стягнення, їх види.
 6. Органи, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.
Share