ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТАРТАПУ В УКРАЇНІ

Воскобойник Тетяна,

ФЕтаУ, 3 курс, ЕМД-301, tanuhagv@outlook.com

 

Актуальність. Реформування економіки України є можливістю для подальшого створення стартапів, тобто суб’єктів підприємницької діяльності. Однак існують протиріччя у законах, які треба вирішити, оскільки їхнє застосування на практиці призводить до труднощів. Значення має постійне вдосконалення правових норм та законодавче визначення порядку державної реєстрації.

Результати дослідження. Стартап— це новостворена компанія, або компанія, яка знаходиться ще в процесі створення. Сам термін «стартап» зародився в США в кінці 30-х років минулого сторіччя, коли двоє американських студентів Хьюлетт і Паккард організували свою невелику фірму під назвою «start-up» [3].

Від звичайної компанії стартап відрізняється тим, що він у себе включає[3]:

1. Створення нового продукту.

2. Головний фактор створення стартапу – бізнес ідея.

3.Творець стартапу, як правило, молодий. Усі успішні стартапи створювалися «свіжими мізками»- молодими людьми, часто — студентами. З цієї причини в світі стартапи часто називають «гаражним бізнесом».

4. Все або нічого.

5. Збір команди, яка працює за ідею.

6. Брак фінансування.

Обов’язковою умовою здійснення господарської діяльності є державна реєстрація ( ч. 1 ст. 58 Господарського Кодексу України).Відсутність даної умови викликає притягнення до адміністративної (ст. 164 Кодексу про адміністративні правопорушення), а, у деяких випадках, і до кримінальної відповідальності (ст. 205 Кримінального Кодексу України Фіктивне підприємство, ст.205-1 Кримінального Кодексу України Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб- підприємців).

Державна реєстрація проводиться суб’єктом державної реєстрації в межах повноважень, визначених Законом, незалежно від місцезнаходження юридичної особи, фізичної особи – підприємця чи громадського формування в межах областей, міста Києва, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місцезнаходження такої особи чи формування в межах України.

Положення про державну реєстрацію [1]:

 • Державна реєстрація здійснюється державною мовою.
 • Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса.
 • Реєстрація заяв та документів в електронній формі проводиться в порядку черговості їх надходження, у тому числі з урахуванням заяв, що подаються в паперовій формі.
 • Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру.

Обов’язкові документи [2]:

1. Заповнена реєстраційна картка:

 • реєстраційна картка (Форма 1) – на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи або реєстраційна картка (Форма 2) – на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення.

Довідково:      У разі подання документів поштовим відправленням справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.

2. Рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи(примірник оригіналу, ксерокопія, нотаріально засвідчена копія)

– протокол загальних чи установчих зборів засновників або рішення засновника.

3. Два примірники установчих документів:

– статут (або положення, або засновницький договір) прошивається, пронумеровується та підписується засновником (засновниками) або уповноваженими особами.

Довідково:      статут не подається при створенні юридичної особи на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. В реєстраційній картці проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ.

4. Документ про внесення плати за державну реєстрацію

5. Документ про сплату власником внеску до статутного фонду суб’єкта підприємницької діяльності

Додаткові документи [2]

1.Документ, що засвідчує повноваження (довіреність, доручення тощо)– якщо документи подаються представником.

2. Документ  про надання земельної ділянки у власність або в оренду – для створення фермерського господарства. Це може бути:

– копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю;

– копія Державного акта на право постійного користування землею засновником;

– копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

3. Документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, які мають бути легалізовані в установленому порядку -якщо засновником є іноземна юридична особа.

4. Передавальний акт – для створення юридичної особи  у результаті злиття, приєднання або перетворення.

5. Розподільчий баланс – для створення юридичної особи у результаті поділу або виділу.

6. Копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання -для створення юридичної особи, яка може займати монопольне становище на ринку.

Строк надання послуги: державна реєстрація юридичної особи здійснюється у день надходження документів, передбачених цим Законом (стаття 25 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”).

Результат надання послуги: один примірник оригіналу установчих документів та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік (стаття 25 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”).

Плюси та мінуси реєстрації стартапу

Реєстрація юридичної особи (ФОП) дозволить:

 • виглядати легітимно перед потенційними інвесторами;
 • мати офіційний рахунок суб’єкта господарювання в банку;
 • для юрособи – визначити внесок кожного учасника та захистити інтереси всіх членів, якщо хтось захоче вийти з проекту.

Недоліки реєстрації:

 • стартап відразу опиняється під прицілом податкових та інших «зацікавлених» органів;
 • засновникам потрібно вести бухгалтерію та подавати декларації про доходи (навіть ФОП повинен заповнювати Книгу обліку доходів, яку податкова може попросити для перевірки);
 • факт сплати податків (до реєстрації ніхто державі не винен). Проте можна обрати спрощену систему оподаткування і платити 3%, 5% або 7% від отриманих доходів (залежно від суми щорічного доходу).

Висновки. Отже, зареєструвати стартап можна двома шляхами: подавати документи у паперовому вигляді або у електронному. Реєстрація заяв та документів в електронній формі проводиться в порядку черговості їх надходження, у тому числі з урахуванням заяв, що подаються в паперовій формі; відбувається протягом 24 годин; дані заносяться в Єдиний державний реєстр. Для всіх суб’єктів господарювання, у тому числі стартапів, є позитивні та негативні моменти державної реєстрації, але при її відсутності треба нести адміністративну, а деколи і кримінальну відповідальність.

Література

 1. Наказ 09.02.2016 №359/5 Про затвердження порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємств та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи [Електронний ресурс]// Офіціальний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16
 2. Департамент державної реєстрації та нотаріату [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ddr.minjust.gov.ua/uk/9572ee293d443ecabe00e6ea2e8d9824/derzhavna_reestraciya_yurydychnoyi_osoby/
 3. Invest –program прибуткове інтернет інвестування [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://invest-program.com.ua/scho-take-startap/

Воскобойник Тетяна

ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЕСТРАЦИИ СТАРТАПА В УКРАИНЕ

Voskoboynuk Tetiana

ORDER OF STATE REGISTRATION OF STARTUP IN UKRAINE

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.