Послаблення на валютному ринку з 7 лютого 2019 року

вдвічі збільшується граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів;

·скасовується валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн;

·дозволяється вільне використання рахунків юридичних осіб за кордоном (крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки);

·скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні операції – їх замінить система е-лімітів (2 млн євро/рік для юридичних осіб, 50 тис. євро/рік для фізичних осіб);

·скасовуються санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків;

·скасовується обмеження на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань;

·дозволяється укладання валютних форвардів для хеджування експортно-імпортних та боргових операцій;

·дозволяється здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у банках України;

·скасовується процедура реєстрації зовнішніх запозичень;

·дозволяється оnline-купівля іноземної валюти фізичними особами (в межах ліміту купівлі готівкової валюти – до 150 тис. грн/день в еквіваленті);

·дозволяється банкам продавати своїм клієнтам державні цінні папери, номіновані в іноземній валюті, за іноземну валюту;

·дозволяється укладання банками валютних свопів з резидентами та нерезидентами;

·дозволяються безлімітні інвестиції банків в цінні папери інвестиційного класу;

·збільшується ліміт на перекази іноземної валюти за кордон без відкриття рахунку для фізичних осіб – з 15 до 150 тис. грн/рік;

·збільшується ліміт на купівлю банківських металів фізичними та юридичним особами з 3,21 тройської унції на тиждень (100 г) до еквіваленту 150 тис. грн/день (без обмежень для юридичних осіб, що ведуть діяльність, пов’язану з використанням банківських металів);

·дозволяється юридичним особам ввезення-вивезення банківських металів, якщо це передбачено їх статутом;

·дозволяється резидентам внесення платежів у іноземній валюті під час страхування життя;

·дозволяється здійснювати інвестиції та кредитувати резидентів з рахунку ЛОРО в гривнях банку-нерезидента;

·банкам-нерезидентам дозволяється купувати валюту на всю суму залишку в гривнях на рахунку ЛОРО;

·дозволяється купувати і накопичувати іноземну валюту на рахунку для виплат за зовнішніми запозиченнями;

·скасовується подвійний контроль за операціями з експорту продукції – валютний нагляд здійснюватиме лише той банк, який отримав інформацію про відповідну митну декларацію;

·дозволяється здійснення інвестицій в Україну не тільки у валютах першої, а й другої групи класифікатора валют;

·уніфіковано переміщення валютних цінностей через кордон.

Детально дивитись тут

Share