Categories
Підручники Світличний О.П.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (підручник pdf)

О.П. СВІТЛИЧНИЙ

 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (PDF)

Підручник

Київ – 2016

УДК 347.2 (075.8)

ББК  67.623.3 Я 7

С24

 Рекомендовано вченою радою

Національного   університету   біоресурсів   і   природокористування   України   (протокол №4 від 30 жовтня 2015 р.)

 Автор:

Світличний О.П. – професор кафедри цивільного та господарського права Національного   університету   біоресурсів   і   природокористування   України,  доктор  юридичних   наук,  доцент

Рецензенти:

Вихров О. П. – завідувач кафедри правових дисциплін Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазеревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, доктор юридичних наук, професор

Омельченко А. В. – завідувач кафедри цивільного та трудового права Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор юридичних наук, професор.

Ладиченко В. В. – завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного   університету   біоресурсів   і   природокористування   України, доктор юридичних наук, професор.

 

Світличний О. П.

С24  Право інтелектуальної власності: Підручник. – Вид. 2, змін. і доп.  / О. П. Світличний. – К.: НУБіП України, 2016. – 355 с.

ISBN 978-617-7189-84-7

У підручнику висвітлено навчальний курс лекцій з права інтелектуальної власності, який  викладено в простій доступній формі з метою охоплення  всіх особливостей правового регулювання  відносин у сфері інтелектуальної власності.     Розрахований на широке коло читачів: студентів юридичних та інших спеціальностей, викладачів, аспірантів, практичних працівників та всім, хто цікавиться питаннями правового регулювання у сфері інтелектуальної власності.

ISBN 978-617-7189-84-7                                                                        УДК 347.2 (075.8)

                                                                  ББК  67.623.3 Я 7                                                                     

© Світличний О. П., 2016

ТЕКСТ ПІДРУЧНИКА ТУТ

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.