ПРАВО

Навчальна дисципліна «Право» є одним із компонентів комплексної підготовки фахівців спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка»  та однією з обов’язкових навчальних дисциплін для студентів факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує висококваліфікованих фахівців в галузі міжнародної економіки.

Share