Право, тести, семінар 6

1. Фізична особа-підприємець за своїми зобов’язаннями:

а) відповідає усім своїм майном;

б) не відповідає своїм майном;

в) відповідає майном, яке знаходиться в господарському обороті;

г) відповідає наявним майном;

д) відповідає заставленим майном.

2. Яка з перелічених форм власності не передбачена законодавством України?

а) Державна;

б) приватна;

в) комунальна;

г) колективна;

д) спільна сумісна.

3. Набувальна давність на нерухоме майно складає:

а) шість місяців;

б) один рік;

в) три роки;

г) пять років;

д) десять років.

4. За загальним правилом володіння корпоративними правами:

а) не є підприємницькою діяльністю;

б) є підприємницькою діяльністю;

в) є підприємницькою діяльністю за умови володіння 100 % корпоративних прав товариства;

г) є підприємницькою діяльністю за умови створення повного товариства;

д) є підприємницькою діяльністю за умови створення командитного товариства.

5. На зміст права власності:

а) не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна;

б) впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна

в) впливає місцезнаходження майна;

г) впливає місце проживання власника;

д) впливає реєстрація власника.

Share