ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРАУДСОРСИНГУ В УКРАЇНІ

Марущак Семен Володимирович,
 Юридичний інститут, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», cтудент ІV курсу

 

Як часто Ви користуєтеся інтернет-енциклопедією Вікіпедія? Статистика показала, що за жовтень 2017 року у світі було переглянуто 15 257 мільйонів сторінок Вікіпедії (сумарно усіма мовами), або майже 6 тисяч переглядів щосекунди. Але підчас використання Вікіпедії мало хто замислюється про її виникнення, про правову природу цього проекту [9].

Сьогодні краудсорсинг (або як його ще називають «людська хмара») використовується з найбільшою частотою для виконання мільйонів невеликих завдань в усьому світі. Згідно з результатами останньої доповіді Staffing Industry Analysts (SIA) обсяг витрат на краудсорсинг у світі коливається в межах 47 – 51 мільярдів доларів США. Віддалений доступ до виконання доручень, місцезнаходження підрядника без будь-якої прив’язки до місця надання послуг, на що припадає понад 80 % витрат з вищевказаного бюджету, є одним з незаперечних переваг краудсорсингу [6].

Для подальшого аналізу цього явища, потрібно дати визначення краудсорсингу:
1. Краудсо́рсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «натовп» і sourcing — «використання ресурсів») — передача певних виробничих функцій невизначеному колу осіб [3].

2. Краудсорсинг – це мобілізація ресурсів людей за допомогою інформаційних технологій з метою вирішення завдань, що стоять перед бізнесом, державою і суспільством в цілому.

3. Краудсорсинг – це залучення людських можливостей для спільного вирішення певних проблем чи втілення проектів [6].

На мою думку, «краудсорсинг» – це особливий вид підприємницької діяльності, спрямований на виробництво продукції, послуг, інформації тощо, за допомогою «людської хмари» (зацікавленого в результаті невизначеного кола осіб), метою якої є реалізація отриманого споживачам.

Вперше «краудсорсинг» використав уряд Великобританії, що встановив в 1714 році приз за знаходження точного методу визначення довготи на морі. Замість того, щоб оплатити відповідні дослідження якомусь одному вченому, Лондон запропонував взяти участь у вирішенні головоломки всім, хто був на це здатний, що через 300 років отримало назву «краудсорсинг».

У 2003 році Луїс фон Ах разом зі своїми колегами вперше запропонував поняття “людських обчислень”, яке оперує можливостями людини для виконання обчислювальних задач, непідвладних комп’ютеру. Пізніше в 2006 році термін «Краудсорсинг» був сформульований редактором журналу «Wired» Джеффом Хау в статті під назвою «Схід Краудсорсинг». У порівнянні з аутсорсингом, де певні функції компанії виконуються сторонньою організацією на підставі угоди за гроші, в краудсорсинґу платити ні за що не потрібно (або виплачуються мінімальні суми). Усю необхідну роботу роблять неоплачувані або малооплачувані фахівці-аматори, які витрачають свій вільний час на створення контенту, розв’язання проблем або навіть на проведення досліджень та розробок [7].

В основному краудсорсинг на сьогодні роздивляються як один із ефективних методів управління як на державному, регіональному та локальному рівні (наприклад, у 2011 році уряд Ісландії звернувся до своїх громадян із пропозицією внести доповнення до Конституції. Кожний охочий міг надати свої пропозиції на офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Найпопулярніші ідеї, які пройшли перевірку й адаптацію тексту юристами, були внесені до проекту Конституції Ісландії, який все-таки не був прийнятий у зв’язку з розвитком політичних подій у країні) [6].

Але, на мою думку, цікавіше було б дослідити другий аспект краудсорсингу, як новітній спосіб підприємницької діяльності.
Яскраві приклади краудсорсингу:

 • «Вікіпедія» — вільна енциклопедія. Пропонує користувачам самим редагувати статті.
 • «Microsoft» — транснаціональна компанія з виробництва програмного забезпечення для обчислювальної техніки. Використовує метод краудсорсинґу, залучаючи користувачів свого програмного забезпечення залишити пропозиції щодо поліпшення розробок компанії на корпоративному сайті, а також проводить опитування громадської думки.
 • Компанія «Procter & Gamble» на сайті «InnoCentive» публікує проблеми, які вона не може вирішити сама, пропонуючи натомість великі грошові винагороди понад 160 тисячам осіб, які є неофіційними безкоштовними співробітниками компанії.
 • «Threadless» — компанія з виробництва футболок у Чикаго. Процес розробки дизайну складається виключно з проведення он-лайн конкурсів. Щотижня компанія отримує сотні ідей від художників. «Threadless» публікує ці малюнки на своєму сайті, і кожен зареєстрований користувач може оцінити ту чи іншу футболку, а переможці отримують кошти за це.

Сильні сторони краудсорсингу: 1) Велике охоплення; 2) Втягнення великої кількості талановитих користувачів; 3) Море варіантів і різноманітність вибору; 4) Доступність; 5) Швидкість; 6) Добровільність; 7) Структурованість; 8) Дешевизна.

Слабкі сторони краудсорсингу: 1) Натовп апріорі не може бути абсолютно розумним; 2) Несправедливий принцип винагороди; 3) Якість результату; 4) Витік цінної інформації; 5) Велика кількість недобросовісних замовників і виконавців (наприклад, шахрайство); 6) Неорганізованість і непередбачуваність натовпу [8].

В Україні більшість науковців вважають, що краудсорсинг здійснюється як публічна оферта, без укладання трудового договору (ст. 641 Цивільного кодексу України) [2]; у світі, під краудсорсингом, мають на увазі інструмент для мобілізація ресурсів людей задля вирішення завдань, що стоять перед бізнесом, державою і суспільством загалом.

Згідно із ст. 42 Господарського кодексу України: «Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку». На мою думку, краудсорсинг є специфічним та маловивченим правовим явищем, яке більше схоже на особливий вид підприємницької діяльності, через те, що компанія, яка займається цим, є з одного боку виробником, а з іншого посередником послуг, при цьому самостійна вона може не виробляти товар, використовуючи лише працю «людської хмари» та виконуючи лише управлінські та контрольні функції.

Отже, виходячи з вище зазначеного, можемо дійти наступних висновків. Безліч видів сучасної роботи може бути передане на виконання поза штатом співробітників. Хоча це і спростить ведення бізнесу, але згодом це призведе до протистояння між захищеними вільними службовцями та вільними виконавцями, трудову діяльність яких не врегульовано на законодавчому рівні. Однак краудсорсинг не обмежується тільки цим. Існує маса способів його застосування, які розрізняються як за тематикою і виду одержуваного результату, так і по категорії людей, які залучаються. Аналізуючи дане явище та сучасне вітчизняне законодавство, я прийшов до висновку, що краудсорсинг – це особливий вид підприємницької діяльності, який відрізняється від інших видів своєю сутністю.

Список використаної літератури:

 1. Господарський кодекс України : Закон від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. -№ 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144.
 2. Цивільний кодекс України : Закон від 16.01.2003 № 435-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. -№ 40-44. – Ст.356.
 3. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. — Х. : Право, 2015
 4. Андреева Ю.Ю. Введение в краудсорсинг – один из инновационных инструментов развития высшего образования / Ю.Ю. Андреева // 2014 – № 1 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://cbi2013.isis.tuwien.ac.at/?page_id=423
 5. Тісунова В.М, Бондарчук А.В. Господарське право: Навчальний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 584 с.
 6. Стахурська О. Аутсорсинг в Україні й у світі: особливості, тенденції та перспективи / Стахурська О. // електронне видання Юрист і закон. – 2017. – №38. -15 с.
 7. Howe Jeff. Crowdsourcing: Why the power of the crowd is driving the future of business / Jeff Howe. – Crown Business, 2009 – 336 p.
 8. Moss A. What is the crowdsourcing / A. Moss. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdsourcing
 9. Page Views for Wikipedia on November 2017/ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://stats.wikimedia.org/EN/TablesPageViewsMonthlyOriginalCombined.htm

Share

One thought on “ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРАУДСОРСИНГУ В УКРАЇНІ”

 1. Дуже актуально!

  Крім того, можливо варто визначити правовий статус малооплачуваних фахівців аматорів (це підприємці?).

  Також я не впевнений стосовно публічної оферти) – дайте посилання на цю “більшість науковців”) які вважають, що краудсорсинг здійснюється як публічна оферта. Адже правова природа будь-якої оферти це лише пропозиція укласти договір.

  Якщо ми так легко визначаємо краудсорсинг офертою, то можливо варто з’ясувати співвідношення краудсорсингу і remote working. Сторінка на моєму блозі тут: http://ukrainianlaw.blogspot.com/p/remote-working.html

  Наостанок цікавий сайт: https://www.toptal.com/

  Бажаю успіху!

Leave a Reply

Your email address will not be published.