Правове регулювання діяльності підприємства (підприємництво+)

Зміст дисципліни за темами

Вимоги до рефератів

Вимоги до презентацій

Вимоги до есе

Карта самостійної роботи

Література

Матеріали до занять

Бали

Share