111i: Презентації

Строк подання презентацій: 05.04.2020 включно. E-mail для реєстрації та подання: volodymyr.machuskyy@kneu.edu.ua

1.Презентація може бути підготовлена двома студентами у співавторстві. 2.Вимоги до презентацій.

3. Теми презентацій:

 1. Поняття та ознаки права. 
 2. Джерела (форми) права.
 3. Поняття та види нормативно-правових актів.
 4. Поняття та види правопорушень.
 5. Поняття і ознаки юридичної відповідальності.
 6. Види юридичної відповідальності.
 7. Поняття та принципи громадянства України.
 8. Підстави та форми набуття громадянства України – Yana Briuzghina.
 9. Верховна Рада як парламент України.
 10. Конституційно-правовий статус Президента України.
 11. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.
 12. Загальні засади державної служби.
 13. Поняття, ознаки та види адміністративного правопорушення.
 14. Поняття та види адміністративних стягнень.
 15. Поняття та види юридичних осіб.
 16. Поняття та види правочинів.
 17. Поняття та зміст права власності.
 18. Поняття та об’єкти права інтелектуальної власності. 
 19. Види забезпечення виконання зобов’язання.
 20. Поняття та ознаки підприємництва.
 21. Поняття та види господарських товариств.
 22. Корпоративні права.
 23. Поняття та види податків і зборів (обов‘язкових платежів). 
 24. Поняття та види банків в Україні.
 25. Поняття, сторони та зміст трудового договору. 
 26. Підстави припинення трудового договору.
 27. Поняття та види відпусток.
 28. Поняття, ознаки та види злочинів.
 29. Злочини у сфері господарської діяльності.
 30. Поняття, система та джерела міжнародного права. 
Share