Categories
права людини Світличний О.П.

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

процесуальний статус іноземців

Метою статті є визначення ознак адміністративно-процесуального статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь в судовому процесі та на цій підставі надати авторське визначення поняття «адміністративно-процесуальний статус іноземців та осіб без громадянства».

Одним із ключових питань в організації будь-якого виду судочинства, в тому числі й адміністративного є встановлення складу та процесуального положення учасників адміністративного процесу, особливо це стосується іноземців та осіб без громадянства, які чинним законодавством наділені процесуальними права та обов’язками в сфері розгляду адміністративних справ адміністративними судами за їх участі вказаної категорії осіб.

Акцентуючи увагу на процесуальному статусі іноземців та осіб без громадянства, варто наголосити, що нерідко права, свободи чи інтереси вказаної категорії порушуються, однак дуже часто ці особи притягуються до юридичної відповідальності за порушення законодавства в країні перебування.

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ (PDF)

Share

By Oleksandr Svitlychnyi

Професор, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України.