Categories
property rights

Отримання інформації про речові права адвокатами

Умови, підстави, процедуру надання адвокатам інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав, Реєстр) визначено, зокрема, статтею 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) та Порядком доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Частина третя статті 32 Закону, зокрема, встановлює, що для адвокатів інформація з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав, за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису.

Відповідно до пункту 3 Порядку доступ адвокатів до Державного реєстру прав надається (припиняється) на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором Державного реєстру прав – Державним підприємством «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС»), текст якого розміщений на офіційному вебсайті ДП «НАІС» (https://nais.gov.ua/) у розділі «Форми договорів/Адвокати». Укладання зазначеного договору відбувається шляхом направлення до відповідної регіональної філії ДП «НАІС» «Заяви приєднання до Договору про надання послуг з користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно».

При цьому слід зазначити, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав) проводиться з 01.01.2013 у Державному реєстрі прав за заявницьким принципом, тобто, за заявою особи, у якої виникає, переходить чи припиняється право власності на відповідний об’єкт нерухомого майна. До 01.01.2013 державну реєстрацію прав власності на об’єкти нерухомого майна проводили Бюро технічної інвентаризації, зокрема, на паперових носіях, державну реєстрацію права власності, права користування (сервітут) земельними ділянками, права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій) проводили територіальні органи земельних ресурсів

Щодо отримання копій документів з реєстраційної справи об’єкта нерухомого майна

Пошук відомостей Державного реєстру прав, форма та зміст отримуваної інформації визначено Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141 (зі змінами) (далі – Порядок1) (пункт 6, абзац другий пункту 7 Порядку).

Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням (стаття 17 Закону).

Проте, адвокати можуть отримувати такі документи в електронній формі самостійно.

Відомості з Державного реєстру прав формуються у формі інформації з Державного реєстру прав про, зокрема, документи реєстраційної справи.

Інформація з Державного реєстру прав про документи реєстраційної справи містить відомості про всі документи, що містяться у відповідній реєстраційній справі в електронній формі, та надається для ознайомлення у формі переліку таких документів.

Після ознайомлення з відповідним переліком документів особа може отримати з Державного реєстру прав відповідний документ реєстраційної справи в електронній формі (пункти 56, 59 Порядку1).

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ЗА РІШЕННЯМ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Share