Роль держави в стартап-екосистемі: світовий та вітчизняний досвід

Кудрявцева А.М.

КНЕУ, 5 курс, група ММТ-503

Світовий досвід організації стартапів, та їх підтримки з боку уряду демонструє те, що уряд відіграє активну роль у даних процесах. Слід наголосити, що державна підтримка інноваційної діяльності являє собою заходи, які впроваджує державна влада відповідно до законодавства певної країни задля утворення необхідного правового, економічного та організаційного середовища, та й звісно, для стимулювання для тих осіб, що мають справу із здійсненням інноваційної діяльності.

    Як правило, державна підтримка інноваційної діяльності здійснюється на основі наступних принципів:   

– програмний підхід і вимірність цілей при плануванні і реалізації заходів державної підтримки;

–  доступність державної підтримки на всіх стадіях інноваційної діяльності, в тому числі для суб’єктів малого і середнього підприємництва (стартапи);

– випереджальний розвиток інноваційної інфраструктури;

– пріоритетність подальшого розвитку результатів інноваційної діяльності;

– захист приватних інтересів і заохочення приватної ініціативи;

– пріоритетне використання ринкових інструментів і інструментів державно-приватного партнерства з метою простимулювати інноваційну діяльність.

Можна підсумувати, що єдиною роллю уряду має стати постійні зусилля, спрямовані на створення якнайшвидшого запуску стартапів. Слід розпочати з того, що стартап-екосистема формуються людьми, та, власне, стартапами в різних стадіях та різних типах свого прояву (фізичний або віртуальний стартап. Всередині екосистеми відбувається взаємодія даних елементів, задля створення та масштабування нових компаній. Існує безліч організацій які здатні стимулювати ці зв’язки.

Зазначу, що це можуть бути університети, фінансові організації, різноманітні інкубатори, дослідницькі компанії, і навіть крупні корпорації. Такі організації, зазвичай, концентруються на певних частинах функцій екосистем та на їх конкретній стадії розвитку.

Підкреслю те, що головна роль урядів повинна полягати в сприянні появі динамічних стартап-екосистем, тісно співпрацюючи з підприємцями, інвесторами, корпораціями, місцевими чемпіонами, зразками для наслідування та іншими зацікавленими гравцями. Звісно, це вимагає переміщення певних повноважень державних адміністрацій до сектору прямих інвестицій. Це лише сприятиме запуску масштабних фінансових ініціатив, які будуть супроводжуватись детальним планом дій, який згодом і дозволить екосистемі здійснити свій розвиток.

Важливим аспектом є те, що держава, допомагаючи починаючим гравцям в екосистемі може заохочувати їх, але не слід робити з цього процесу єдину конкурентну перевагу.

Досвід США демонструє, як вдало держава може сприяти розвитку стартапів, які стають запорукою інноваційного розвитку держави. Більш того, існує практика виконання державних контрактів, де стартапи мають більше стимулів, тому що ці контракти можуть коштувати мільйони доларів. Створення бізнес-інкубаторів, ефективних технополісів та технопарків – призводять до того, що не тільки це стимулює розробляти стартап-проекти американцям, але й залучує до себе інших науковців, які не змогли знайти належної підтримки у своїй країні.

Слід навести приклад того, яку визначну роль грає держава у започаткуванні стартапів в Англії. Інформація з джерел містить в собі те, що уряд Британії підтримує нові проекти. Наприклад, урядова схема кредитування стартапів пропонує до 25 000 фунтів стерлінгів за фіксованою процентною ставкою 6% на рік для нових бізнес-ідей, а також – забезпечується наставництво та інша підтримка. Уряд також готовий виділяти до 2 млрд. Фунт стерлінгів у вигляді державних інвестицій до 2020 року для тих стартапів, що займаються дослідженнями та розробкою передових технологій, з особливим укліном на робототехніку та біотехнології. Державний орган, що має назву «Innovate UK» (раніше – Рада стратегічних стратегій) проводить конкурси на фінансування для підприємств та дослідницьких організацій. Стартапи – не є винятком. Тут відбувається фінансування в розмірі від 250 000 до 10 мільйонів фунтів стерлінгів. У бюджеті на 2016-2017 рік закладено близько 561 млн. Фунт стерлінгів для всіх, хто працює над новими технологіями; наука про здоров’я і життя; інфраструктурні системи; виробництво і матеріали. Безліч надій покладено саме на молоді на перспективні стартап-проекти.

Цікавий крок вперед зробила Франція. У науковому світі навіть говорять про те, що це може стати гідним прикладом для Силіконової доліни. Для стартапів та інших молодих проектів урядом наразі створено новітній інкубатор. Він має назву «Станція F» та розташований цей величезний проект в центрі Парижа. Уряд зазначає, що даний інкубатор є символом прагнення Франції стати стартовою столицею Європи. Він здатен бути збирати в собі не тільки перспективних новаторів, але й тих, хто здатен інвестувати в перспективні проекти, тобто буде фундаментальною підтримкою для інноваційних проектів. Держава намагається всіляко сприяти тому, щоб стартапи приваблювали все більше міжнародних інвесторів. Тому у законодавстві певним чином спрощуються правила для таких підприємців, адже країна хочу бути насиченою технічними лідерами.

Позитивні тенденції одразу знайшли своє відображення у тому, що Франція вже стала одним з головних напрямків інвестицій для початківців у Європі. До речі, венчурний капітал і угоди щодо фінансування нових технічних проектів в минулому році перевершили цю діяльність в Німеччині. Ізраїль демонструє найцікавіший шлях щодо підтримки урядом стартап-проектів, та подібних технологічних впроваджень.

Слід зазначити, що уряд Ізраїлю прийняв вирішальне стратегічне рішення, коли почав займатися розвитком наукомісткого сектору, надаючи фінансову підтримку для комерційних інноваційних винаходів . Ця політика викликана ринковими невдачами і підвищеним ризиком в роботі на географічно-ізольованому ринку, такому, як – Ізраїль. Саме це і спонукало переорієнтувати підхід ізраїльського уряду до інновацій та, як наслідок, – стартап-проектів. Для стартап-проектів цікавим буде політика уряду в плані підтримки інноваційного сектору. Саме тому, слід звернути увагу, що в основі ізраїльської інноваційної політики лежить програма вчених грантів. Завдяки цій ініціативі фірми представляють науково-дослідні пропозиції головному вченому, а гранти присуджуються на конкурсній основі з охопленням від 66 до 90% витрат на дослідження. Досвід демонструє, що стартапери знаходять належний фідбек під час проведення таких конкурсів. Але уряд зазначає про те, що, по суті, ці гранти є кредитами з високим ризиком – успішні проекти повинні повернути кошти від головного фінансування, -шляхом вирахування невеликого відсотка річних продажів.

Не менш важливим буде згадка про урядову програму «Yozma», яка була створена для розвитку індустрії венчурного капіталу Ізраїлю. Вже від початку її впровадження, дев’ять з 15 компаній, які запропонували технологічні проекти – отримали інвестиції Yozma, та згодом, стали публічними або були придбані. Саме тому, дану програму вважають найуспішнішою і оригінальною відносно стабілізації підтримки стартап-екосистеми Ізраїлю. Наразі зазначу про досвід Ірландії у підтримці стартапів. Існує така державна програма, як «Enterprise Ireland – Партнерство для успіху».

Уряд Ірландії зазначає, що фінансування та підтримка – завжди є критичними проблемами для початківців. Якщо розвивати свій стартап-проект в Ірландії, то для нього буде надана величезна підтримка, яка будується на досвіді роботи самого проекту «Enterprise Ireland». Крім того, існує безліч можливостей для фінансування та інвестицій у через державні гранти на фінансування та, звісно, мають значення джерела приватного сектора, такі як, наприклад, фонди венчурного капіталу.

На прикладі вже описаного досвіду Ізраїлю, хочу зазначити про українські реалії підтримки стартап-проектів. Статистичні дані свідчать про те, що у першому півріччі 2016 року ізраїльські стартап-компанії залучили $ 2,8 млрд в 361 угоді. Це на 35% перевищує досягнення першого півріччя 2015 року, коли 327 компаній мобілізували $ 2,1 млрд інвестиційного капіталу. 57% ізраїльських венчурних угод відбулися за участю як мінімум одного міжнародного інвестора.

Загальний обсяг залучених ізраїльськими стартапами коштів в 2016 році прогнозується на рівні $ 5,3 млрд, що становитиме 20% зростання у порівнянні з 2015 роком. Ізраїльська індустрія інновацій та венчурного капіталу: підсумки I півріччя 2016 Для порівняння – це приблизно в 30-40 разів більше, ніж аналогічний показник по Україні.

Безліч науковців називають схожі причини, чому ж це відбувається. Справа полягає в тому, що на відміну від Ізраїлю, українська держава не тільки не допомагає інноваційному сектору своєї економіки, але (за винятком поодиноких випадків) постійно створює тільки нові проблеми. В результаті, навіть при наявності ефективного потенціалу, Україна постійно втрачає кваліфіковані кадри, не розвивається інфраструктура для внутрішніх інвестицій і, як наслідок, – створюються системні ризики для починаючих стартаперів.

Але нещодавно, В. Гройсманом було анонсовано запуск Фонду підтримки інновацій на України. Він зазначав про те, що в Україні відсутня можливість для того, щоб трансформувати винахід та стартап-проект у реальну економіку. Пріоритетною для змін є галузь авторського права. Створення Фонду стартапів у 2018 році, за думкою уряду, забезпечить підтримкою, інвестуванням в амбіційні та перспективні проекти, адже це може стати величезним успіхом для всієї країни. Отже, досвід країн з високорозвиненою економікою показує, що основні досягнуті успіхи були забезпечені за рахунок постійного пошуку інновацій і їх впровадження.

Зростання населення, обмеженість природних ресурсів в значній мірі обмежують можливості подальшого розвитку виробництва екстенсивним шляхом. Для більшості країн єдиним є інтенсивний шлях – шлях інноваційного розвитку, спрямований на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок для розширення і оновлення номенклатури і поліпшення якості продукції, що випускається (товарів, послуг), вдосконалення технології їх виготовлення з подальшим впровадженням та ефективною реалізацією на внутрішньому і зарубіжних ринках.

Інноваційна діяльність традиційно вважається сферою активної державної політики. У високорозвинених країнах, держава бере на себе функцію забезпечення бізнесу та молодих проектів науковими знаннями та ідеями, покликане забезпечити підтримку наукових досліджень та розробок, визначити цілі, принципи та пріоритети своєї політики в області інноваційної діяльності.

Таким чином, саме тоді, коли держава зможе підтримувати розвиток стартап-проектів належним чином – це і буде запорукою успішного, ефективного та конкурентоспроможного розвитку країни!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.