Categories
business law малий бізнес/мале і середнє підприємництво

Закон ЄС “Про малий бізнес”

Закон про малий бізнес ЄС (Small Business Act for Europe) є основою для політики ЄС щодо малих та середніх підприємств (МСП). Він спрямований на покращення підходу до підприємництва в Європі, спрощення регуляторного та політичного середовища для малих та середніх підприємств та усунення бар’єрів, що залишаються на шляху їх розвитку.

Крім того, головними пріоритетами SBA є поліпшення доступу до фінансування, зменшення регуляторного навантаження та покращення доступу до ринків та інтернаціоналізації.

Ці пріоритети визначені у 10 принципах, спрямованих на розробку та реалізацію політики на рівні ЄС та країн ЄС:

1. створення середовища, в якому підприємці та сімейні підприємства можуть процвітати, а підприємництво буде винагороджено;

2. забезпечення для чесних підприємців швидкого отримання другого шансу у випадку банкрутства;

3. розробка норм відповідно до принципу “спершу думай про мале” (‘think small first’);

4. реагування  публічних органів на потреби малого та середнього бізнесу (МСП);

5. адаптація інструментів державної політики до потреб МСП: сприяння участі МСП у державних закупівлях та кращому використанню можливостей державної допомоги для МСП;

6. сприяти доступу МСП до фінансування та розвитку правовогої та ділового середовища, що сприятиме своєчасному здійсненню платежів у комерційних операціях;

7. допомога МСП отримати більше від можливостей, що надаються єдиним ринком ЄС;

8. сприяти підвищенню кваліфікації МСП та всіх форм інновацій;

9. дозволити МСП перетворити екологічні проблеми на можливості;

10. заохочувати та підтримувати МСП на користь зростання ринків.

Огляд Європейської Комісії 2011 року в рамках SBA показав, що:

а) більшість ініціатив були прийняті,
б) з 4 законодавчих пропозицій, лише статут Європейської приватної компанії не був прийнятий,
в) існують варіанти в підходах країн ЄС до впровадження та різних результатів,
г) більшість країн ЄС затвердили цілі, спрямовані на зменшення адміністративного тягаря, але не всі це досягли.

Свого часу були розроблені нові заходи з метою інтеграції SBA в стратегію “Європа 2020”. Ці заходи включали:

а) заохочення принципу “тільки один раз” до адміністративних органів при запиті інформації або документів,
б) поліпшення доступу до фінансування за допомогою кредитних гарантій, щоб допомогти МСП вирішувати проблеми глобалізації та зміни клімату,
в) спільна консолідована корпоративна податкова база для допомоги фірмам на єдиному ринку.

У рамках громадської консультації, проведеної в 2014 році стосовно SBA, відзначено, що було досягнуто прогресу, але все ж таки:

а) адміністративний та юридичний тягар залишається найбільшою проблемою,

б) доступ до фінансування залишається складним, незважаючи на вжиті заходи,

в) необхідні подальші зусилля щодо доступу до ринків, зокрема, посилення зв’язків між існуючими програмами ЄС.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.