Оформлення списку використаних джерел (методичні рекомендації PDF)

Оформлення списку використаних джерел, стиль яких дисертант тепер може обирати самостійно:

  1. або відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015;
  2. або один із 11 міжнародних стилів цитування (MLA style, APA-1,2, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS, AIP, IEEE, Vancouver, OSCOLA, APS, Springer MathPhys Style).

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах (методичні рекомендації PDF)

Share