#FAQ/TOB: Створення філії ТОВ (алгоритм)

Створення філії ТОВ (алгоритм)

1. Рішення про відкриття філії ТОВ 

1.1. Протокол загальних зборів учасників:

1) найменування філії,

2) затвердження положення про філію,

3) призначення директора філії,

4) визначення місцезнаходження філії.

2. Положення про філію

– найменування та місцезнаходження філії;

– її організаційна структура та функції;

– повноваження, права та обов’язки директора філії;

– порядок організації роботи, звітності та подання інформації про діяльність філії;

– інші питання, пов’язані з діяльністю філії та її взаємодії з ТОВ .

3. Державна реєстрація філії ТОВ 

2.1. Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2824/5 від (29.08.2018 );

2.2. Оригінал протоколу загальних зборів учасників;

2.3. Два оригінальних примірника Положення про філію (затверджені Генеральним директором);

2.4. Копія Статуту ТОВ;

2.4. Виписка з державного реєстру про реєстрацію ТОВ;

2.5. Копія паспорта керівника філії;

2.6. Копія документа, що підтверджує наявність приміщення за місцезнаходженням філії ТОВ;

2.7. Можлива вимога – довідка із органу статистики

4. Повідомлення органів державної фіскальної служби

– повідомлення і постановка на облік в органів державної фіскальної;

– Заява за формою № 17-ОПП може бути подана до контролюючого органу як за неосновним місцем обліку, так і за основним місцем обліку.

Регулюється Наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011 «Про затвердження порядку обліку платників податку і зборів» (Розділ VII).

5. Відкриття банківського рахунку філії

Філія має право відкрити банківський рахунок відповідно до п.1.3. Інструкції «Про порядок відкриття , використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 р.

6. Видача довіреності директору філії ТОВ

– повноваження з представлення ТОВ перед іншими суб’єктами господарювання (зокрема, при укладенні правочинів);

– обмеження повноваження директора стосовно певних дій: укладення договорів, ціна яких перевищує певну суму; заборона виступати поручителем і гарантом; заборона отримувати кредити і т.і.

– повноваження з представлення ТОВ в суді та інших держорганах (за необхідності).

7. Наділення філії певним майном, необхідним для діяльності філії

ТОВ може виділити філію на окремий баланс з передачею філії необхідного майна. Філія зобов’язана вести бухгалтерський облік, з наступним включенням її показників до фінансової звітності ТОВ (ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.1999 р., в редакції від 16.11.2018 р.).

8. Виготовлення печатки філії

– виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру;

– наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків;

(ст. 58-1 Господарського Кодексу України).

Share