Захист авторських прав в мережі Інтернет

Катерина Дубас, ЮПР-304

Законодавство України визначає авторське право як особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва [1]. Коло об’єктів авторського права не є вичерпним, а розвиток науки і культури створює нові середовища та форми, в яких ці об’єкти можуть існувати. Однією із сфер застосування норм авторського права є діяльність в мережі Інтернет – всесвітній інформаційній системі загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами [2, п. 16 ч. 1 ст. 1]. Continue reading Захист авторських прав в мережі Інтернет

Share