Categories
вакцинація

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
04 жовтня 2021 року № 2153
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 жовтня 2021 року за
№ 1306/36928

Обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають працівники:

  1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  2. Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Share