Переваги та недоліки державної реєстрації стартапів

Мансілья Альварес Віктор Олександр Мартінович,

КНЕУ, 2 курс,  фінансово-економічний факультет

Спеціальність «фінанси та страхування», група ФФ-201

 

Мета: розкрити позитивні та негативні сторони державної реєстрації стартапів. Надати обґрунтовані поради засновникам стартапів чи варто реєструвати свій проект.

Вступ

Впродовж усього існування людства, на кожному етапі трансформації суспільства локомотивами розвитку ставали так звані «люди-ідеї»: здібні люди, що вигадували нові способи вирішення актуальних проблем або ж запропоновували новий підхід до розв’язання задач. Не є винятком і сьогодення. Саме талановиті люди, які продукують нові ідеї і є рушійною силою розвитку цивілізації. Нині такі обдаровані люди створюють стартапи. Continue reading Переваги та недоліки державної реєстрації стартапів

Share

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТАРТАПУ В УКРАЇНІ

Воскобойник Тетяна,

ФЕтаУ, 3 курс, ЕМД-301, tanuhagv@outlook.com

 

Актуальність. Реформування економіки України є можливістю для подальшого створення стартапів, тобто суб’єктів підприємницької діяльності. Однак існують протиріччя у законах, які треба вирішити, оскільки їхнє застосування на практиці призводить до труднощів. Значення має постійне вдосконалення правових норм та законодавче визначення порядку державної реєстрації.

Результати дослідження. Стартап— це новостворена компанія, або компанія, яка знаходиться ще в процесі створення. Сам термін «стартап» зародився в США в кінці 30-х років минулого сторіччя, коли двоє американських студентів Хьюлетт і Паккард організували свою невелику фірму під назвою «start-up» [3]. Continue reading ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТАРТАПУ В УКРАЇНІ

Share