Categories
WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE жіноче підприємництво

Жіноче підприємництво в Україні

Жіноче підприємництво в Україні

Софія Лободюк, КНЕУ

Хоча для українців підприємництво стало відносно новим (чи добре забутим) явищем, і в суспільстві ще немає однозначно доброзичливого ставлення до нього, позитивні наслідки розвитку МСП змушують задуматися про необхідність стимулювання та всебічної підтримки цього виду діяльності.

Крім очевидних переваг, які полягають у створенні нових робочих місць, зниженні рівня безробіття, забезпеченні зростання ВВП та надходжень до бюджету, участі у розвитку місцевої інфраструктури, підприємництво забезпечує можливості для реалізації підприємницьких, організаційних та творчих здібностей, розробки та запровадження інновацій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг.

Share
Categories
business law гендер

Жіноче підприємництво в Україні

Сокол Ілона, УБ-101, КНЕУ

Мотиви до заснування чи започаткування бізнесу у жінок інші, ніж у чоловіків. Жінки частіше, ніж чоловіки, керуються таким мотивом започаткування підприємництва, як необхідність. Вони часто стають підприємцями через те, що не бачать іншого шляху входження на ринок праці. Жінки також більше від чоловіків цінують гнучкість робочого графіка, можливість збалансувати час між роботою та сімейним життям.

Share
Categories
business гендер малий бізнес/мале і середнє підприємництво

Жіноче підприємництво в Україні: тенденції, проблеми, перспективи

Валерія Шатська, ІБО, КНЕУ

Жіноче підприємництво в Україні

В умовах сучасного радикального реформування суспільних відносин докорінно змінюється і роль жінки в суспільстві, по іншому визначаються її соціальні функції. Жінка активно втягується в різні види життєдіяльності, зумовлені потребами ринкової економіки, в тому числі в систему підприємництва. Гендерний аспект сучасних ринкових економічних відносин набуває особливого значення у зв’язку з тим, що жінки не тільки продовжують залишатися одним з вирішальних факторів суспільного виробництва в цілому, але й через те, що саме розгортання жіночого підприємництва створює сьогодні можливості для нарощування інноваційного потенціалу сучасної економіки.

На шляху розвитку ринкової економіки одним з двигунів економічних реформ повинен стати розвинений клас підприємців, для широкомасштабного становлення якого необхідне створення відповідних не тільки економічних, а й соціальних умов.

Жінки беруть активну участь у перетвореннях економіки, змінюють форми трудової активності.

Основне соціальне протиріччя, що склалося в сфері зайнятості жінок, полягає в тому, що, з одного боку, ринкова модель дозволяє вільно розвиватися жіночій економічній ініціативі, самостійності і незалежності у виборі форм зайнятості, з іншого боку, в умовах переходу до ринку, принципово відмінних від сформованих за радянських часів норм, установок трудової поведінки, жінки виявляються менш готові до вільної, ініціативної діяльності, менш адаптовані, ніж чоловіки.

Share