Categories
business law презентації

Захист прав суб’єктів господарювання

Захист прав суб'єктів господарювання from Kyiv National Economic University
Share
Categories
business business law Doing business презентації

Захист прав суб’єктів підприємництва

Захист прав суб'єктів підприємництва from Kyiv National Economic University
Share
Categories
захист прав споживачів

Захист прав споживачів: судова практика з розгляду цивільних справ (2009 – 2012 рр.)

Витяг із аналізу до друку підготували суддя Верховного Суду України Т.Є. ЖАЙВОРОНОК і головний консультант управління вивчення та аналізу судової практики С.В. ПАВЛОВСЬКА

Відповідно до ст. 42 Конституції України держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Соціально-економічні та політичні перетворення, які відбуваються в нашій країні, розвиток ринкових відносин, свобода підприємництва, конкуренція товаровиробників сприяють насиченню ринку товарами як вітчизняного, так й іноземного виробництва, збільшенню обсягу споживання і можливості більш широкого вибору товарів (робіт, послуг). Ці процеси, на жаль, супроводжуються наповненням споживчого ринку товарами та послугами неналежної якості, а також такими, що не відповідають у повній мірі потребам і вимогам споживачів.

Share