Способи забезпечення виконання зобов’язань

Волошина Марія, ЕМБ-503, КНЕУ

Вступ. Належне виконання зобов’язань передбачає, що сторони, які беруть участь у зобов’язальних правовідносинах, виконують покладені на них обов’язки у точній відповідності із законом, договором, а за відсутності таких вказівок — з тими вимогами, які звичайно пред’являються до виконання, а відтак — і з діловими звичаями, що склалися в комерційній практиці.

Належне виконання зобов’язань стимулює зміцнення майнового становища учасників цих відносин, формування у них впевненості в реалізації поставлених завдань і, зрештою, стабілізує в цілому комерційний оборот. Саме меті належного виконання зобов’язання підпорядковані різні способи забезпечення. Continue reading Способи забезпечення виконання зобов’язань

Share

Матеріали до лекції “Господарські зобов’язання”

  1. Поняття та види господарських зобов’язань.
  2. Виконання господарських зобов’язань.
  3. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.
  4. Припинення господарських зобов’язань.

Нормативні акти

Література

Презентації

Share