Categories
Articles історія Мачуський В.В. страхове право

Історико-правові аспекти виникнення страхування: законодавство Хаммурапі і collegia publicanorum

В.В. Мачуський, ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права, Київський національний економісний університет імені Вадима Гетьмана

Мачуський В.В. Історико-правові аспекти виникнення страхування: законодавство Хаммурапі і collegia publicanorum (PDF)

Досліджуються історико-правові аспекти виникнення страхування. Аналізується законодавство вавилонського царя Хаммурапі і діяльність колегій у Стародавньому Римі.

Ключові слова: страхування; історія страхування; виникнення страхування; законодавство Хаммурапі;  сollegia publicanorum.

У сучасному суспільстві страхування є організаційно-правовою формою захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб. Водночас через страхування реалізується державна політика соціально-економічного захисту населення, формуються інвестиційні ресурси.

Share