Categories
методичні рекомендації

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗРОБНИКИ:

Директор Центру менеджменту та моніторингу якості освіти,

заступник завідувача кафедри міжнародних фінансів, д.е.н., професор Фролова Т.О.

Share
Categories
магістерська дипломна робота методичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (за спеціальністю 081 – «Право»)

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 Методичні рекомендації розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65, Положення про організацію освітнього процесу, затвердженого вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 25 лютого 2015 р., Положення про магістерську програму, затвердженого вченою радою університету 29 березня 2007 р., Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, що здобувають ступінь бакалавра чи магістра у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» затвердженого Вченою радою університету 25 лютого 2015 р. та іншими нормативними документами.

Методичні рекомендації покликані допомогти студентам освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Право» у проведенні головного наукового дослідження за весь час навчання в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Share
Categories
нормативні акти

Дистанційна форма навчання – методичні рекомендації щодо доповнень до робочої навчальної програми (PDF)

Організація освітнього процесу для студентів дистанційної форми навчання здійснюється у міжсесійний період в системі віртуального навчального середовища Moodle та у сесійний період — під час очних зустрічей з викладачем. Установча сесія проводиться виключно на першому курсі і присвячується технічним питанням організації навчання за дистанційною формою, які охоплюватиме робоча програма навчальної дисципліни «Університетська освіта». Під час установчої сесії зі студентами дистанційної форми навчання може проводитися й інша підготовча робота з організації освітнього процесу. Повний текст: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо доповнень до робочої навчальної програми з наук (дисциплін) з урахуванням особливостей дистанційної форми навчання (PDF)