Історико-правові аспекти контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування у період перебування українських земель у складі Австро-угорської імперії.

Мачуська Ірина Борисівна
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права, «Юридичний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Мачуська І.Б. Історико-правові аспекти контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування у період перебування українських земель у складі Австро-угорської імперії (PDF)

У статті досліджуються питання правового регулювання гірничих відносин, у тому числі управління та контролю за використанням та охороною надр у період перебування українських земель у складі Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської) імперії (кінець ХVІІІ – початку ХХ ст.).

Ключові слова: надра, надрокористування, корисні копалини, гірничі відносини, охорона та використання надр, управління та контроль у сфері надрокористування.

The article deals with the issues of legal regulation of mining relations, as well as the management and control over the use and protection of the subsoil during the period of stay of Ukrainian lands in the Austrian (from 1867 – Austro-Hungarian Empire) (the end of the XVIII – early XX century).

Key words: mineral resources, subsoil use, minerals, mining relations, protection and use of mineral resources, management and control in the field of subsoil use. Continue reading Історико-правові аспекти контрольно-наглядової діяльності у сфері надрокористування у період перебування українських земель у складі Австро-угорської імперії.

Share