Categories
трудові відносини

Закон щодо посилення захисту прав працівників

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення захисту прав працівників

Президент підписав Закон щодо посилення захисту прав працівників

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Д. ШМИГАЛЬ

“ ” 2021 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення захисту прав працівників ___________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375 із наступними змінами):

1) статтю 21 викласти в такій редакції:

Share