Categories
карантин

Зміни до постанов про карантин Кабінету Міністрів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2021 р. № 954

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236:

1) у пункті 22:

в абзаці першому підпункту 5 слова “органами держав — членів Європейського Союзу або уповноваженими органами” замінити словами “установами держав — членів довірчої мережі Європейського Союзу або уповноваженими установами”;

абзац другий підпункту 7 викласти в такій редакції:

Share