Categories
видавнича справа

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕДАКЦІЙНІ КОЛЕГІЇ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ ФАКУЛЬТЕТІВ, КАФЕДР ТА ІНСТИТУТІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«__________________________________________»

ПОЛОЖЕННЯ

про редакційні колегії навчальних видань

факультетів, кафедр та інститутів

ВНЗ «__________________________________________»

Share