Categories
економічна безпека

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року

Указ Президента України № 347/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року».

1. Стратегія економічної безпеки України визначає шляхи досягнення цілей і реалізації пріоритетів національних інтересів у сфері забезпечення економічної безпеки.

Національним інтересам України відповідає сталий розвиток національної економіки, інтеграція України в європейський економічний простір, розвиток рівноправного взаємовигідного економічного співробітництва з іншими державами.

2. Забезпечення національних економічних інтересів вимагає формування і реалізації стратегічного курсу у сфері забезпечення економічної безпеки, спрямованого як на стале нарощення конкурентоспроможності економіки України, так і на поступове зміцнення економічної стійкості та відповідно невразливості національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз.

Отже, стратегічний курс у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов’язаних напрями – напрям розвитку та безпековий напрям.

Share
Categories
зелена економіка

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року.

Уряд схвалив Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року. Стратегія має на меті впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та регіональному рівнях, зменшення обсягів утворення відходів шляхом збільшення обсягу їх переробки та повторного використання.

Її реалізація здійснюватиметься трьома етапами: перший – 2017-2018 роки, другий – 2019-2023 роки, третій – 2024-2030 роки.

Очікується, що реалізація Стратегії сприятиме впровадженню системи управління відходами на інноваційних засадах; розробленню відповідного законодавства; покращенню стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Share
Categories
#businesslawinfo business law

СТРАТЕГІЯ розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року

I. Загальна частина

Стратегія розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року розроблена на виконання Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1017-р (Офіційний вісник України, 2018 р., № 11, ст. 398).

Протягом останнього десятиріччя агропромисловий комплекс став однією з ключових галузей економіки України, створивши в 2017 році 17 відсотків ВВП країни.

Незважаючи на кризові явища, спровоковані зовнішньою агресію, агропромисловий комплекс залишався одним із рушіїв підтримки та зростання економіки України, щорічно демонструючи позитивні темпи нарощування обсягів виробництва продукції. За останні п’ять років обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні збільшився більш ніж на 15 відсотків.

Share