Categories
Студентські наукові студії/Student scientific studies

Особливості укладення і розірвання трудового договору в умовах воєнного стану

Снежин Катерина, Процюк Анна, Кальницька Яна

ЮП-301, Юридичний інститут, КНЕУ

Трудові правовідносини є одними з найбільш поширених у суспільстві. Більшість дорослого населення залучене до роботи на різноманітних підприємствах, установах та організаціях, тож задля чіткого визначення порядку взаємодії працівників та роботодавці, їхніх взаємних прав та обов’язків існує трудове законодавство, яке має бути гнучким та швидко реагувати на зміни в суспільстві.

Зокрема, як це відбулося з впровадженням в Україні воєнного стану, адже багато людей в один день задля збереження свого життя мали швидко покинути місце проживання, а відповідно і роботу, задля збереження життя.

Share
Categories
трудові відносини

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом

“Стаття 211. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом — це особливий вид трудового договору, умовами якого заздалегідь не встановлено конкретний час виконання роботи, обов’язок працівника виконувати яку виникає виключно у разі надання власником або уповноваженим ним органом передбаченої цим трудовим договором роботи без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно.

Власник або уповноважений ним орган самостійно визначає необхідність та час залучення працівника до роботи, обсяг роботи та в передбачений трудовим договором строк погоджує з працівником режим роботи та тривалість робочого часу, необхідного для виконання відповідної роботи. При цьому повинні бути дотримані вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку.

Share
Categories
матеріали до лекцій Право трудове право

Трудовий договір (матеріали до лекції)

Labor contract from Kyiv National Economic University Лекція на тему: Поняття про трудове право та трудовий договір. (PDF) “Правознавство”, підручник, 2019, Черкаси  Кодекс Законів про Працю України