Categories
Правове забезпечення бізнесу Світличний О.П.

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

трансфер технології

Стаття присвячена дослідженню проблемним питання трансферу технології в умовах сьогодення.

Проаналізовано законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері трансферу технології.

Звертається увага на важливість наукових технологій та їх впровадження в діяльність промислових підприємств, що є незаперечним розвитком економічного зростання багатьох провідних економічно-розвинутих країн, а також визначальним чинником прогресу суспільства та підвищення добробуту громадян.

Наводяться інформаційно-аналітичні та статистичні дані впливу трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ та організацій щодо бюджетних коштів.

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ (PDF)

Share

By Oleksandr Svitlychnyi

Професор, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України.