Теми презентацій і рефератів

Для реферату, презентації, есе студент самостійно обирає будь яке питання із змісту дисципліни. Теми реферату, презентації есе не повинні співпадати. Як виняток, допускається однакова тема реферату, презентації або есе для двох студентів, за попереднім погодженням з викладачем.

Share