Тести ПРДП 1

  1. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється:

а) протягом трьох робочих днів;

б) протягом семи робочих днів;

в)  протягом чотирнадцяти робочих днів;

г) протягом 30 робочих днів;

д) у день надходження  документів для проведення
державної реєстрації юридичної особи.

 

  1. Державній реєстрації підлягають:

а)  представництва підприємства;

б)  філіали підприємства;

в)  дочірні підприємства;

г)  структурні підрозділи підприємства;

д)  відособлені підрозділи підприємства.

 

  1. Розмір статутного (складеного) капіталу товариства з обмеженою відповідальністю становить:

а)  сума законодавством не встановлена;

б)  сума, еквівалентна 3  мінімальним заробітним платам;

в)  сума, еквівалентна 5  мінімальним заробітним платам;

г)  сума, еквівалентна 50  мінімальним заробітним платам;

д) сума, еквівалентна 100  мінімальним заробітним платам.

 

  1.  Підприємства:

а) зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника;

б) не  зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника;

в) можуть надавати інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника на запит правоохоронних органів;

г) можуть надавати інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника на запит податкових органів

 

  1. Підприємство:

а)  не має у своєму складі інших юридичних осіб;

б)  має у своєму складі інші юридичні особи;

в)  може мати у своєму складі дочірні підприємства;

г)  не має у своєму складі представництва;

д) не має у своєму складі філіали.

 

Share