Тести

 

 1. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється:

а) протягом трьох робочих днів;

б) протягом семи робочих днів;

в)  протягом чотирнадцяти робочих днів;

г) протягом 30 робочих днів;

д) у день надходження  документів для проведення
державної реєстрації юридичної особи.

 1. Не мають статуту:

а) приватні товариства;

б) повні товариства;

в)  товариства з додатковою відповідальністю;

г)  товариства з обмеженою відповідальністю;

д)  дочірні підприємства.

 1. Державній реєстрації підлягають:

а)  представництва підприємства;

б)  філіали підприємства;

в)  дочірні підприємства;

г)  структурні підрозділи підприємства;

д)  відособлені підрозділи підприємства.

 

 1. Розмір статутного (складеного) капіталу товариства з обмеженою відповідальністю становить:

а)  сума законодавством не встановлена;

б)  сума, еквівалентна 3  мінімальним заробітним платам;

в)  сума, еквівалентна 5  мінімальним заробітним платам;

г)  сума, еквівалентна 50  мінімальним заробітним платам;

д) сума, еквівалентна 100  мінімальним заробітним платам.

 1. Власник:

а)  не відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб;

б) відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб на підставі рішення Державної податкової адміністрації;

в)  відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб.

г)  не відповідає за зобов’язаннями створеної спільно з іншими власниками юридичної особи – повного товариства;

д)  може відповідати за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб на підставі рішення Державної податкової адміністрації.

 1. Підприємства:

а) зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника;

б) не  зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника;

в) можуть надавати інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника на запит правоохоронних органів;

 1. У випадку заперечень щодо окремих умов господарського договору стороною складається:

а) протокол про наміри;

а) акт невідповідності;

б) витяг із проекту договору;

в) протокол заперечень;

г) протокол розбіжностей.

 1. Фізична особа-підприємець за своїми зобов’язаннями:

а) відповідає усім своїм майном;

б) не відповідає своїм майном;

в) відповідає майном, яке знаходиться в господарському обороті;

г) відповідає наявним майном;

д) відповідає заставленим майном.

 1. Ведення справ повного товариства здійснюється:

а)  головою правління;

б)  генеральним директором;

в)  одним із учасників, який виступає від імені товариства;

г)  директором;

д)  дирекцією.

 1. Яка з перелічених форм власності не передбачена законодавством України?

а) Державна;

б) приватна;

в) комунальна;

г) колективна;

д) спільна сумісна.

 1. Суб’єкт господарювання:

а) має право використовувати печатку;

б) обов’язково повинен мати печатку;

в) може мати печатку після одержання документів дозвільного характеру;

г) може мати печатку за погодженням з Державної фіскальною службою України;

д) може мати печатку після одержання дозволу Міністерства Внутрішніх справ України.

 1. Якщо строк дії у довіреності не встановлений, довіренність:

а)  є недійсною;

б) є дійсною і зберігає чинність до припинення її дії;

в)  є дійсною, але  зберігає силу протягом одного року з дня її вчинення;

г)  є дійсною, але  зберігає силу протягом двох років з дня її вчинення.

 1. Набувальна давність на нерухоме майно складає:

а) шість місяців;

б) один рік;

в) три роки;

г) п’ять років;

д) десять років.

 1. За загальним правилом володіння корпоративними правами:

а)  не є підприємницькою діяльністю;

б)  є підприємницькою діяльністю;

в) є підприємницькою діяльністю за умови володіння  100 % корпоративних прав товариства;

г)  є підприємницькою діяльністю за умови створення повного товариства;

д)  не є підприємницькою діяльністю за умови створення повного товариства.

 1. На зміст права власності:

а) не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна;

б) впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна

в) впливає місцезнаходження майна;

г) впливає місце проживання власника.

 1. Підприємство:

а)  не має у своєму складі інших юридичних осіб;

б)  має у своєму складі інші юридичні особи;

в)  може мати у своєму складі дочірні підприємства;

г)  не має у своєму складі представництва;

д) не має у своєму складі філіали.

 1. Господарське товариство набуває прав юридичної особи з дня:

а) його державної реєстрації;

б) проведення установчих зборів;

в) подачі документів на державну реєстрацію;

г) рішення засновників про створення товариства.

 1. ІНКОТЕРМС це:

а) правила, які регулюють  доставку товарів від продавця до покупця;

б)  міжнародні правила бухгалтерського обороту;
в)  міжнародні стандарти якості;
г) міжнародні терміни у сфері космосу;

д) стандарти внутрішнього адиту комерційного банку.

 1. Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше:

а)  одного місяця від дня одержання позовної заяви;

б)  двох місяців від дня одержання позовної заяви;

в)  трьох місяців від дня одержання позовної заяви;

г)  шести місяців від дня одержання позовної заяви;

д) в день надходження заяви.

 1. За порушення трудової дисципліни (за загальним правилом) до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

а) звільнення;

б) попередження;

в) сувора догана;

г) переведення на нижче оплачувану роботу;

д) переведення на нижчу посаду.

lsm99.ws

Share