УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КАНАДОЮ

 ЗМІCТ

ПРЕАМБУЛА

 ГЛАВА 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Частина A: Загальні положення

Стаття 1.1: ……. Створення зони вільної торгівлі …………………………………………  1-1

Стаття 1.2: ……. Зв’язок з іншими Угодами ………………………………………………….  1-1

Стаття 1.3:…….. Зв’язок з Угодами про захист та збереження

навколишнього середовища ……………………………………………….  1-1

Стаття 1.4:…….. Обсяг зобов’язань ………………………………………………………………  1-1

Стаття 1.5: ……. Посилання на інші угоди ……………………………………………………  1-1

Частина B: Загальні визначення

Стаття 1.6: ……. Визначення термінів загального застосування ……………………  1-2

Стаття 1.7: ……. Визначення термінів, специфічних для певної країни …………  1-4

Додаток 1-А: …….. Багатосторонні угоди з питань охорони навколишнього середовища

 

ГЛАВА 2: НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ ТА ДОСТУП ДО РИНКІВ

 

Стаття 2.1 …….. Визначення ……………………………………………………………………….  2-1

Стаття 2.2 …….. Сфера дії та застосування …………………………………………………..  2-1

Частина А – Національний режим

Стаття 2.3……… Національний режим ………………………………………………………..  2-1

Частина В – Тарифи

Стаття 2.4 …….. Скасування тарифів на імпорт ……………………………………………  2-1

 

Частина С – Нетарифні заходи

Стаття 2.5 …….. Обмеження імпорту та експорту ………………………………………..  2-2

Стаття 2.6 …….. Плата за митні послуги та аналогічні збори ………………………..  2-3

Стаття 2.7 …….. Винятки для цілей платіжного балансу ………………………………  2-3

Стаття 2.8 …….. Митна оцінка …………………………………………………………………….  2-4

Стаття 2.9 …….. Експортне (вивізне) мито …………………………………………………..  2-4

Стаття 2.10: ….. Експортні субсидії для сільськогосподарських товарів ……….  2-4

Стаття 2.11:…… Спеціальні заходи захисту щодо

сільськогосподарських товарів …………………………………………..  2-4

Стаття 2.12 :….. Міцні спиртні напої…………………………………………………………… 2-4

Частина D – Інституційні положення

Стаття 2.13 …… Комітет з питань торгівлі товарами та правил

визначення походження …………………………………………………….  2-4

Додаток 2-А: Винятки щодо статей 2.3 та 2.5

Заходи щодо Канади

Додаток 2-В: Скасування тарифів

 

ГЛАВА 3 : ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ

 

Частини А – Загальні положення

Стаття 3.1:…….. Визначення ……………………………………………………………………….  3-1

Частина В – Правила визначення походження

Стаття 3.2:…….. Загальні вимоги …………………………………………………………………  3-2

Стаття 3.3:…….. Кумуляція походження ………………………………………………………  3-3

Стаття 3.4:…….. Повністю одержані товари …………………………………………………  3-3

Стаття 3.5: ……. Достатня переробка ……………………………………………………………  3-4

Стаття 3.6:…….. Допустимі відхилення ……………………………………………………….  3-4

Стаття 3.7:…….. Одиниця кваліфікації …………………………………………………………  3-5

Стаття 3.8:         Упаковка та пакувальні матеріали та контейнери ……………….  3-5

Стаття 3.9:…….. Відокремлення однорідних матеріалів або товарів

для цілей обліку …………………………………………………………………  3-5

Стаття 3.10:…… Комплектуючі, запасні частини та інструменти ………………….  3-6

Стаття 3.11:…… Набори ………………………………………………………………………………  3-6

Стаття 3.12:…… Нейтральні елементи …………………………………………………………  3-7

Стаття 3.13:…… Транзит через країну, що не є Стороною …………………………….  3-7

Стаття 3.14:…… Повернення товарів, що походять з відповідної Сторони ……  3-7

Частина С – Процедури визначення походження

Стаття 3.15:…… Підтвердження походження ……………………………………………….  3-8

Стаття 3.16:…… Зобов’язання стосовно експорту …………………………………………  3-8

Стаття 3.17:…… Термін дії декларації про походження ………………………………..  3-9

Стаття 3.18:…… Зобов’язання щодо імпорту ………………………………………………..  3-9

Стаття 3.19: ….. Підтвердження транзиту через країну, що не є Стороною …  3-10

Стаття 3.20: ….. Ввезення партіями ……………………………………………………………  3-10

Стаття 3.21:…… Звільнення від надання декларації про походження ………….  3-10

Стаття 3.22:…… Супровідні документи ……………………………………………………..  3-10

Стаття 3.23:…… Зберігання документації …………………………………………………..  3-11

Стаття 3.24: ….. Розбіжності та формальні помилки …………………………………..  3-11

Стаття 3.25:…… Співробітництво ………………………………………………………………  3-11

Стаття 3.26: ….. Перевірка походження ……………………………………………………..  3-12

Стаття 3.27: ….. Перегляд і оскарження ……………………………………………………..  3-14

Стаття 3.28:…… Санкції …………………………………………………………………………….  3-14

Стаття 3.29:…… Конфіденційність …………………………………………………………….  3-14

Стаття 3.30: ….. Попередні рішення щодо походження ………………………………  3-15

Стаття 3.31:…… Підкомітет з процедур визначення походження ………………..  3-16

Додаток 3-А Специфічні правила визначення походження

Додаток 3-B Текст декларації про походження

 

ГЛАВА 4: СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

 

Стаття 4.1:…….. Цілі, принципи і загальні положення …………………………………  4-1

Стаття 4.2: ……. Прозорість …………………………………………………………………………  4-1

Стаття 4.3: ……. Випуск товарів ………………………………………………………………….  4-1

Стаття 4.4:…….. Митна оцінка …………………………………………………………………….  4-3

Стаття 4.5: ……. Збори та платежі ………………………………………………………………… 4-3

Стаття 4.6: ……. Управління ризиками ………………………………………………………..  4-3

Стаття 4.7: ……. Автоматизація ……………………………………………………………………  4-3

Стаття 4.8: ……. Попередні рішення щодо тарифної класифікації …………………  4-4

Стаття 4.9: ……. Перегляд та оскарження …………………………………………………….  4-4

Стаття 4.10:…… Штрафні санкції …………………………………………………………………  4-4

Стаття 4.11: ….. Конфіденційність ………………………………………………………………  4-5

Стаття 4.12: ….. Співробітництво ………………………………………………………………..  4-5

Стаття 4.13: ….. Програма подальших дій ……………………………………………………  4-7

 

ГЛАВА 5: НАДЗВИЧАЙНІ ТА ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

 

Частина A – Визначення

Стаття 5.1:         Визначення ……………………………………………………………………….  5-1

Частина В – Надзвичайні заходи

Стаття 5.2:         Стаття XIX ГАТТ 1994 та Угода про захисні заходи …………..  5-2

Стаття 5.3:         Двосторонні надзвичайні заходи ………………………………………..  5-2

Стаття 5.4:         Надання повідомлень та обговорення ………………………………..  5-3

Стаття 5.5:         Стандарти для надзвичайних заходів …………………………………  5-3

Стаття 5.6:         Здійснення проваджень щодо надзвичайних заходів …………..  5-4

Стаття 5.7:         Врегулювання спорів щодо надзвичайних заходів ……………..  5-4

Частина С – Антидемпінгові та компенсаційні заходи

Стаття 5.8:         Зв’язок з іншими угодами …………………………………………………..  5-5

Стаття 5.9:         Прозорість …………………………………………………………………………  5-5

 

ГЛАВА 6: САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

 

Стаття 6.1: ……. Зв’язок з іншими Угодами ………………………………………………….  6-1

Стаття 6.2:         Обсяг та сфера застосування ………………………………………………  6-1

Стаття 6.3: ……. Контактні пункти з питань санітарних та

фітосанітарних заходів ……………………………………………………….  6-1

Стаття 6.4:…….. Запобігання та врегулювання питань, пов’язаних із

санітарними та фітосанітарними заходами …………………………  6-1

 

ГЛАВА 7: ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ В ТОРГІВЛІ

 

Стаття 7.1:…….. Визначення ……………………………………………………………………….  7-1

Стаття 7.2:…….. Угода СОТ про технічні бар’єри в торгівлі …………………………  7-1

Стаття 7.3:         Сфера застосування ……………………………………………………………  7-1

Стаття 7.4: ……. Співробітництво ………………………………………………………………..  7-1

Стаття 7.5: ……. Міжнародні стандарти ……………………………………………………….  7-2

Стаття 7.6: ……. Оцінка відповідності ………………………………………………………….  7-2

Стаття 7.7: ……. Прозорість …………………………………………………………………………  7-3

Стаття 7.8: ……. Контактні пункти ………………………………………………………………  7-4

Додаток 7-А: Айсвайн (Icewine)

 

 

ГЛАВА 8: ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

 

Стаття 8.1: ……. Визначення ……………………………………………………………………….  8-1

Стаття 8.2: ……. Мито на продукцію, що передається в електронній формі …..  8-1

Стаття 8.3: ……. Зв’язок з іншими Главами …………………………………………………..  8-1

 

ГЛАВА 9: КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА, МОНОПОЛІЇ ТА ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Стаття 9.1: ……. Визначення термінів ………………………………………………………….  9-1

Стаття 9.2: ……. Політика в сфері конкуренції ……………………………………………..  9-1

Стаття 9.3: ……. Монополії ………………………………………………………………………….  9-2

Стаття 9.4: ……. Державні підприємства ……………………………………………………..  9-3

Додаток 9-А: Визначення термінів “державне підприємство” для відповідної країни

 

ГЛАВА 10: ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

 

Стаття 10.1:…… Визначення ……………………………………………………………………..  10-1

Стаття 10.2:…… Обсяг та сфера застосування …………………………………………….  10-2

Стаття 10.3: ….. Зв’язок з переглянутою Угодою про державні закупівлі ……  10-5

Стаття 10.4:…… Безпека та загальні винятки ……………………………………………..  10-5

Стаття 10.5:…… Загальні принципи …………………………………………………………..  10-6

Стаття 10.6:…… Інформація про систему закупівель ………………………………….  10-7

Стаття 10.7:…… Повідомлення ………………………………………………………………….  10-7

Стаття 10.8:…… Умови участі ………………………………………………………………….  10-10

Стаття 10.9:…… Кваліфікація постачальників …………………………………………..  10-10

Стаття 10.10:…. Технічні специфікації та тендерна документація ……………..  10-13

Стаття 10.11:…. Строки …………………………………………………………………………..  10-15

Стаття 10.12:…. Переговори ……………………………………………………………………  10-17

Стаття 10.13:…. Обмежений тендер …………………………………………………………  10-18

Стаття 10.14:…. Електронний аукціон ……………………………………………………..  10-19

Стаття 10.15….. Розгляд тендерних пропозицій

та укладення контрактів …………………………………………………  10-20

Стаття 10.16:…. Прозорість інформації про закупівлі ……………………………….  10-21

Стаття 10.17:…. Розкриття інформації ……………………………………………………..  10-22

Стаття 10.18: … Процедури внутрішнього контролю…………………………… 10-22

Стаття 10.19:…. Зміни та поправки щодо сфери застосування ………………….  10-24

Додаток 10: Графік Канади: Доступ до Ринків

Додаток 10-1:    Центральні органи влади

Додаток 10-2: .. Інші юридичні особи

Додаток 10-3: .. Товари

Додаток 10-4: .. Послуги

Додаток 10-5: .. Будівельні послуги

Додаток 10-6: .. Загальні примітки

Додаток 10-7: .. Формули коригування порогової вартості

Додаток 10-8:    Розширені зобов’язання щодо прозорості

Додаток 10-9:    Засоби публікації

Додаток 10: Графік України: Доступ до Ринків

Додаток 10-1:    Центральні органи влади

Додаток 10-2: .. Інші установи, підприємства та організації

Додаток 10-3: .. Товари

Додаток 10-4: .. Послуги

Додаток 10-5: .. Будівельні послуги

Додаток 10-6: .. Загальні примітки

Додаток 10-7: .. Формула коригування порогової вартості

Додаток 10-8:    Зобов’язання щодо розширеної прозорості

Додаток 10-9:    Засоби публікації

 

ГЛАВА 11: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 

Стаття 11.1:       Цілі ………………………………………………………………………………….  11-1

Стаття 11.2: ….. Підтвердження міжнародних угод ……………………………………  11-1

Стаття 11.3: ….. Охорона географічних зазначень ……………………………………..  11-1

Стаття 11.4:       Захист прав інтелектуальної власності ……………………………..  11-2

Стаття 11.5:       Кримінальні провадження ………………………………………………..  11-2

Стаття 11.6:       Камкордінг ………………………………………………………………………  11-3

Стаття 11.7:       Спеціальні заходи проти порушників авторських прав

в Інтернеті або інших цифрових мережах ………………………….  11-3

Стаття 11.8:       Спеціальні вимоги до прикордонних заходів ……………………  11-4

Стаття 11.9:       Співробітництво в сфері захисту прав

інтелектуальної власності …………………………………………………  11-5

Стаття 11.10:     Інші сфери співробітництва ……………………………………………..  11-5

Стаття 11.11: … Призначення контактних пунктів …………………………………….  11-5

Стаття 11.12: … Комітет з питань інтелектуальної власності ………………………  11-5

Стаття 11.13: … Прозорість ……………………………………………………………………….  11-6

Стаття 11.14: … Розкриття інформації ……………………………………………………….  11-6

Стаття 11.15: … Консультації …………………………………………………………………….  11-7

Стаття 11.16: … Врегулювання спорів ……………………………………………………….  11-7

Додаток 11-A: Перелік вин і спиртних напоїв,  що охороняються як географічні зазначення на територіях Сторін

Частина А:        Географічні зазначення Канади

Частина В:        Географічні зазначення України

 

ГЛАВА 12: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

Стаття 12.1:       Визначення ……………………………………………………………………..  12-1

Стаття 12.2:       Контекст та цілі ……………………………………………………………….  12-2

Стаття 12.3:       Рівні захисту ……………………………………………………………………  12-2

Стаття 12.4:       Дотримання та забезпечення виконання законодавства

про охорону навколишнього середовища …………………………  12-2

Стаття 12.5:       Неухилення від дотримання законодавства ………………………  12-2

Стаття 12.6:       Оцінка впливу на навколишнє середовище ………………………  12-2

Стаття 12.7:       Інформування громадськості ……………………………………………  12-3

Стаття 12.8:       Приватний доступ до засобів правового захисту ………………  12-3

Стаття 12.9:       Процесуальні гарантії ………………………………………………………  12-3

Стаття 12.10:     Соціальна відповідальність компаній ……………………………….  12-4

Стаття 12.11:     Засоби підвищення екологічних показників ……………………..  12-4

Стаття 12.12:     Національний контактний пункт ……………………………………..  12-4

Стаття 12.13:     Публічна інформація та підзвітність …………………………………  12-4

Стаття 12.14:     Обмін інформацією між Сторонами ………………………………….  12-5

Стаття 12.15:     Спільна діяльність ……………………………………………………………  12-5

Стаття 12.16:     Комітет з охорони навколишнього середовища ………………..  12-5

Стаття 12.17:     Перевірки ………………………………………………………………………..  12-6

Стаття 12.18:     Залучення громадськості ………………………………………………….  12-6

Стаття 12.19:     Розкриття інформації ……………………………………………………….  12-6

Стаття 12.20:     Зв’язок з іншими угодами про захист

навколишнього середовища ……………………………………………..  12-6

Стаття 12.21:     Врегулювання спорів ……………………………………………………….  12-6

Стаття 12.22:     Обсяг зобов’язань …………………………………………………………….  12-8

Додаток 12-А: Порядок обрання комісії з перегляду

Додаток 12-В: Застосування до провінцій Канади

 

ГЛАВА 13: ПРАЦЯ

 

Стаття 13.1:       Визначення ……………………………………………………………………..  13-1

стаття 13.2:       Спільні зобов’язання ………………………………………………………..  13-1

Частина А – Обов’язки

Стаття 13.3:       Загальні зобов’язання ……………………………………………………….  13-1

Стаття 13.4:       Неухилення ……………………………………………………………………..  13-2

Стаття 13.5:       Дії уряду із застосування ………………………………………………….  13-2

Стаття 13.6:       Приватні позови………………………………………………………………. 13-3

Стаття 13.7: ….. Процесуальні гарантії………………………………………………………. 13-3

Стаття 13.8:       Інформування та поінформованість громадськості……………. 13-3

Частина В – Інституційні механізми

Стаття 13.9: ….. Рада Міністрів з питань праці…………………………………………… 13-4

Стаття 13.10: … Національні механізми…………………………………………………….. 13-5

Стаття 13.11: … Спільні заходи…………………………………………………………………. 13-5

Стаття 13.12: … Зв’язки з громадськістю……………………………………………………. 13-6

Стаття 13.13: … Загальні консультації……………………………………………………….. 13-6

Частина С – Процедури консультацій з питань  праці та вирішення спорів

Стаття 13.14: … Міністерські консультації…………………………………………………. 13-6

Стаття 13.15: … Створення і проведення комісії з перегляду ……………………..  13-7

Стаття 13.16: … Звіти та рішення комісії з перегляду…………………………………. 13-8

Частина D – Загальні положення

Стаття 13.17: … Принцип правозастосування……………………………………………. 13-9

Стаття 13.18: … Приватні права………………………………………………………………… 13-9

Стаття 13.19: … Захист інформації…………………………………………………………….. 13-9

Стаття 13.20:     Співробітництво з міжнародними і

регіональними організаціями……………………………………………. 13-9

Стаття 13.21: … Перегляд………………………………………………………………………….. 13-9

Додаток 13-А: Спільні заходи

Додаток 13-В: Процедури, пов’язані з комісією з перегляду

Додаток 13-С: Фінансові санкції

Додаток 13-D: Обсяг зобов’язань

 

ГЛАВА 14: ПРОЗОРІСТЬ

 

Частина A – Публікації, нотифікації та адміністрування законів

Стаття 14.1:       Визначення ……………………………………………………………………..  14-1

Стаття 14.2:       Публікації ………………………………………………………………………..  14-1

Стаття 14.3:…… Надання нотифікацій та інформації ………………………………….  14-1

Стаття 14.4:…… Адміністративні провадження ………………………………………….  14-2

Стаття 14.5:       Перегляд та оскарження …………………………………………………..  14-2

Стаття 14.6:       Співробітництво у сприянні підвищенню прозорості ……….  14-2

Частина B – Протидія корупції

Стаття 14.7:…… Визначення ……………………………………………………………………..  14-3

Стаття 14.8:…… Заява про принципи …………………………………………………………  14-3

Стаття 14.9:…… Антикорупційні заходи ……………………………………………………  14-3

Стаття 14.10:…. Співробітництво в рамках міжнародних форумів ……………..  14-4

 

 ГЛАВА 15: СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ ТОРГІВЛІ

 

Стаття 15.1: ….. Співробітництво з питань торгівлі ……………………………………  15-1

Стаття 15.2: ….. Контактні пункти …………………………………………………………….  15-1

Додаток 15-А: Орієнтовний перелік потенційних сфер співробітництва з питань торгівлі

 

ГЛАВА 16: АДМІНІСТРУВАННЯ УГОДИ

 

Стаття 16.1: ….. Спільна комісія ………………………………………………………………..  16-1

Стаття 16.2: ….. Координатори Угоди ……………………………………………………….  16-2

Додаток 16-А: Комітети, підкомітети та інші органи

 

ГЛАВА 17: ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

 

Частина А: Врегулювання спорів між державами

Article 17.1 :….. Визначення термінів………………………………………………………… 17-1

Article 17.2 :….. Взаємодія…………………………………………………………………………. 17-1

Article 17.3 :….. Сфера дії та застосування…………………………………………………. 17-1

Article 17.4 :….. Вибір місця врегулювання спорів…………………………………….. 17-2

Article 17.5 :….. Консультації…………………………………………………………………….. 17-2

Article 17.6 :….. Посередництво, примирення та медіація………………………….. 17-3

Article 17.7 :….. Створення комісії з врегулювання спору………………………….. 17-3

Стаття 17.8: ….. Обрання комісії з врегулювання спору……………………………… 17-3

Стаття 17.9: ….. Кваліфікаційні вимоги до членів комісії з

врегулювання спору………………………………………………………… 17-4

Стаття 17.10: … Регламент………………………………………………………………………… 17-4

Стаття 17.11: … Звіти комісії з врегулювання спорів………………………………….. 17-6

Стаття 17.12: … Виконання остаточного звіту…………………………………………… 17-7

Стаття 17.13: … Невиконання остаточного звіту – призупинення вигод…….. 17-7

Стаття 17.14: … Перевірка виконання та призупинення вигод…………………… 17-8

Стаття 17.15:     Передача питань, які розглядають в рамках

судових або адміністративних проваджень………………………. 17-8

Частина В: Інші способи врегулювання спорів

Стаття 17.16: … Приватні права………………………………………………………………… 17-9

Стаття 17.17: … Альтернативні способи врегулювання спорів…………………… 17-9

Додаток 17-А: Скасування або зменшення вигод

Додаток 17-B: Врегулювання спорів для протидії корупції

Додаток 17-С: Регламент

 

ГЛАВА 18: ВИНЯТКИ

 

Стаття 18.1: ….. Визначення термінів ………………………………………………………..  18-1

Стаття 18.2: ….. Загальні винятки ……………………………………………………………..  18-2

Стаття 18.3: ….. Національна безпека ………………………………………………………..  18-2

Стаття 18.4: ….. Оподаткування ………………………………………………………………..  18-3

Стаття 18.5: ….. Розкриття інформації ……………………………………………………….  18-4

Стаття 18.6: ….. Культурна сфера ………………………………………………………………  18-4

Стаття 18.7:       Звільнення від зобов’язань в рамках

Світової організації торгівлі ……………………………………………..  18-4

 

ГЛАВА 19: ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 19.1: ….. Додатки, доповнення та виноски ……………………………………..  19-1

Стаття 19.2: ….. Положення про перегляд Угоди ……………………………………….  19-1

Стаття 19.3: ….. Внесення змін ………………………………………………………………….  19-1

Стаття 19.4: ….. Застереження та односторонні заяви ………………………………..  19-1

Стаття 19.5: ….. Набрання чинності …………………………………………………………..  19-1

Стаття 19.6: ….. Припинення дії Угоди ……………………………………………………..  19-1

Стаття 19.7: ….. Приєднання до Угоди ……………………………………………………….. 19-1`

 

Тарифний графік Канади

 

Тарифний графік України

 

 

УКРАЇНА та КАНАДА, що далі іменуються “Сторони”, вирішили:

ЗМІЦНЮВАТИ особливі дружні зв’язки та співробітництво між їх народами;

СПРИЯТИ гармонійному розвитку та розширенню світової та регіональної торгівлі та забезпечувати прискорення процесу розширення міжнародного співробітництва;

БАЗУВАТИ свої права та обов’язки на основі Угоди СОТ та інших багатосторонніх та двосторонніх документів про співробітництво;

СТВОРЮВАТИ просторий та безпечний ринок для товарів та послуг, що виробляються на їх територіях, а також сприяти створенню нових можливостей для забезпечення зайнятості та поліпшенню умов праці та рівня життя на своїх територіях;

ЗМЕНШУВАТИ викривлення у торгівлі;

ВСТАНОВЛЮВАТИ зрозумілі, прозорі та взаємовигідні правила, що регулюватимуть торгівлю між ними;

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ передбачувану комерційну основу для планування господарської діяльності та інвестицій;

ПІДВИЩУВАТИ конкурентоздатність фірм своїх країн на світових ринках;

ЗДІЙСНЮВАТИ все вищезазначене у спосіб, що забезпечує охорону та збереження навколишнього середовища;

ВДОСКОНАЛЮВАТИ ТА ЗАСТОСОВУВАТИ закони та нормативні акти з питань охорони навколишнього середовища і зміцнювати співробітництво з цих питань;

ЗАХИЩАТИ, ЗМІЦНЮВАТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ реалізацію основних прав працюючих, а також зміцнювати співробітництво з питань праці беручи за основу свої відповідні міжнародні зобов’язання щодо трудових питань;

СПРИЯТИ сталому розвитку;

СТИМУЛЮВАТИ дотримання підприємствами, що здійснюють діяльність на їх територіях або під їх юрисдикцією, міжнародно визнаних стандартів та принципів корпоративної соціальної відповідальності та наслідування кращих практик;

СПРИЯТИ загальному економічному розвитку з метою зниження рівня бідності;

ЗБЕРІГАТИ гнучкість у забезпеченні соціального добробуту;

та

ЗГАДУЮЧИ Угоду між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій, укладену в Оттаві 24 жовтня 1994 року;

ВИЗНАЮЧИ, що стимулювання та захист інвестицій, здійснюваних інвесторами однієї Сторони на території іншої Сторони, сприятимуть стимулюванню взаємовигідної господарської діяльності;

ВИЗНАЮЧИ, що держави зобов’язані підтримувати здатність зберігати, розвивати та впроваджувати свої культурні політики з метою зміцнення культурного різноманіття з огляду на важливу роль, яку відіграють товари та послуги культурного призначення у соціальній ідентифікації та різноманітності суспільств та у житті людей, а також

 

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ свої зобов’язання щодо поваги до цінностей та принципів демократії та сприяння і захисту прав і основних свобод, проголошених у Загальній декларації прав людини,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

 

ГЛАВА 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Частина A: Загальні положення

Стаття 1.1: Створення зони вільної торгівлі

Цим Сторони цієї Угоди відповідно до Статті XXIV ГАТТ 1994 створюють зону вільної торгівлі.

Стаття 1.2: Зв’язок з іншими Угодами

 1. Сторони підтверджують взаємні права та обов’язки, які існують між ними в рамках Угоди СОТ та інших угод, учасницями яких є Сторони.
 2. У разі будь-якої невідповідності між цією Угодою та угодами, зазначеними у пункті 1, перевагу має ця Угода, крім випадків, коли в цій Угоді передбачено інше.
 3. Права та обов’язки Сторін щодо субсидій та застосування антидемпінгових та компенсаційних заходів, у тому числі врегулювання будь-яких спорів з цих питань, регулюються виключно Угодою СОТ.

Стаття 1.3: Зв’язок з Угодами про захист та збереження навколишнього середовища

У разі невідповідності між будь-яким зобов’язанням, передбаченим у цій Угоді, та зобов’язанням однієї зі Сторін за будь-якою з угод, зазначених у Додатку 1-А (“Багатосторонні угоди з питань охорони навколишнього середовища”), перевагу має зобов’язання за угодою, зазначеною у Додатку 1-А, за умови, що застосовуваний захід є необхідним для виконання цього зобов’язання та застосовується у спосіб, що за наявності аналогічних домінуючих умов не є свавільною або невиправданою дискримінацією чи прихованим обмеженням міжнародної торгівлі.

Стаття 1.4: Обсяг зобов’язань

Кожна Сторона несе повну відповідальність за дотримання усіх положень цієї Угоди та зобов’язана вжити усіх розумно необхідних заходів, наявних у неї, для забезпечення дотримання положень цієї Угоди, якщо у цій Угоді не передбачено інше, субнаціональними урядами та органами влади в межах своїх території та крім того, щодо України, обласними органами самоврядування.

Стаття 1.5: Посилання на інші угоди

У випадках, коли ця Угода містить посилання або включає в себе шляхом посилання інші угоди або правові інструменти повністю або будь-які їх частини, такі посилання включають в себе відповідні виноски, примітки щодо тлумачення та роз’яснювальні примітки. Крім випадків, коли такі посилання підтверджують існуючі права, посилання поширюються також на наступні угоди, сторонами яких є Сторони, або зміни та доповнення, які є обов’язковими для виконання Сторонами.

Частина B: Загальні визначення

Стаття 1.6: Визначення термінів загального застосування

 1. Для цілей цієї Угоди, якщо не передбачено інше:

громадянин” означає фізичну особу, яка є громадянином Сторони відповідно до її законодавства;

Спільна комісія” означає Спільну комісію, створену відповідно до Статті 16.1 (“Спільна комісія”);

Координатори” означає координаторів Угоди, призначених відповідно до Статті 16.2 (“Координатори Угоди)”;

мито” включає митний або імпортний збір та платіж будь-якого виду, що стягується з або у зв’язку із ввезенням певного товару, у тому числі будь-який додатковий податок або додатковий збір, пов’язаний із ввезенням такого товару, однак не включає:

 • збір, еквівалентний внутрішньому податку, запровадженому відповідно до Статті III: 2 ГАТТ 1994 по відношенню до подібних, безпосередньо конкурентних або взаємозамінних товарів Сторони або по відношенню до товарів, з яких такий імпортований товар був вироблений, цілком або частково

(b)     антидемпінгове або компенсаційне мито, що стягується відповідно до національного законодавства Сторони;

(c)     збір або інший обов’язковий платіж, що стягується відповідно до Статті VIII ГАТТ 1994; або

(d)     надбавку, що пропонується або стягується з товару, що ввозиться, яка виникає в будь-якій системі управління торгами у зв’язку із адмініструванням кількісних обмежень на імпорт, тарифних квот або рівнів тарифних преференцій;

Угода про митну оцінку” означає Угоду СОТ про застосування Статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ;

дні” означає календарні дні;

ДСУ” означає Домовленість про правила і процедури врегулювання суперечок  , яка міститься у Додатку 2 до Угоди СОТ;

підприємство” означає юридичну особу, що створена або організована відповідно до чинного законодавства, прибуткову або неприбуткову, будь-якої форми власності, приватну або державну, у тому числі корпорацію, траст, партнерство, одноосібне підприємство, спільне підприємство або інше об’єднання;

існуючий” означає такий, що діє на дату набуття чинності цією Угодою;

ГАТС” означає Генеральну угоду СОТ про торгівлю послугами, яка міститься у Додатку 1В до Угоди СОТ;

ГАТТ 1994” означає Генеральну угоду СОТ з тарифів та торгівлі 1994 року, яка міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ;

товари Сторони” означає вітчизняну продукцію у розумінні ГАТТ 1994 або будь-які товари, визначені Сторонами, та включає товари, що походять з такої Сторони;

Гармонізована система” (ГС) означає Гармонізовану систему опису та кодування товарів, разом із Загальними правилами тлумачення, Примітками до розділів, Примітками до груп та примітками до товарних підпозицій;

товарна позиція” означає чотиризначний код або перші чотири цифри відповідного цифрового коду, що використовується у товарній номенклатурі за Гармонізованою системою;

захід” включає закон, регламент, процедуру, вимогу або практику;

підданий” означає фізичну особу, яка є громадянином відповідної Сторони або має право на постійне проживання у ній;

що походить з відповідної/іншої Сторони” означає такий, що відповідає вимогам щодо походження, визначеним у Главі 3 (“Правила визначення походження”);

який має право на постійне проживання” означає фізичну особу, яка має право на постійне проживання у Стороні відповідно до її чинного законодавства;

особа” означає фізичну особу або підприємство;

особа Сторони” означає підданого або підприємство відповідної Сторони;

санітарний або фітосанітарний захід” означає будь-який захід, зазначений у пункті 1 Додатку A Угоди про СФЗ;

Угода СФЗ” означає Угоду про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ;

державне підприємство” означає підприємство, яке є власністю Сторони або контролюється нею через участь у статутному капіталі;

товарна підпозиція” означає шестизначний код або перші шість цифрового коду, що використовується у товарній номенклатурі за Гармонізованою системою;

тарифна класифікація” означає класифікацію товару або матеріалу за розділами, позиціями або підпозиціями Гармонізованої системи;

графік скасування тарифів” означає Додаток 2-В (“Національний режим та доступ до ринків – скасування тарифів”);

територія” означає:

(i)      наземну територію, повітряний простір, внутрішні та територіальні води Сторони;

(ii)     виключну економічну зону Сторони, визначену її національним законодавством, відповідно до Частини V УНКЛОС; та

(iii)    континентальний шельф Сторони, визначений її внутрішнім законодавством, з урахуванням Частини VI УНКЛОС;

УНКЛОС означає Конвенцію Організації Об’єднаних Націй з морського права, укладену у м. Монтего-Бей 10 грудня 1982 року;

СОТ” означає Світову організацію торгівлі;

Угода СОТ” означає Марракеську Угоду про заснування Світової організації торгівлі, укладену 15 квітня 1994 року.

 1. Для цілей цієї Угоди слово в однині включає значення цього слова в множині, крім випадків, коли зазначено інше.

Стаття 1.7: Визначення термінів, специфічних для певної країни

Для цілей цієї Угоди, якщо не передбачено інакше:

національний уряд” означає:

 • для Канади – Уряд Канади; та
 • для України – Уряд України;

субнаціональне самоврядування” означає:

 • для Канади – уряди провінцій, територій або місцеве самоврядування; та
 • для України – виконавчі органи місцевого самоврядування областей, Автономної Республіки Крим та міст з особливим статусом.

Додаток 1-А

Багатосторонні угоди з питань охорони навколишнього середовища

Перелік багатосторонніх угод з питань охорони навколишнього середовища, учасницями яких є Сторони, для цілей статті 1.3:

(a)        Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори,що перебувають під загрозою зникнення, укладена у м. Вашингтон 3 березня 1973 року.

(b)        Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, укладений у м. Монреаль 16 вересня 1987 року.

(c)        Базельська конвенція про контроль за транскордонним   перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням, укладена у м. Базель 22 березня 1989 року.

(d)       Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі, укладена в м. Роттердам 10 вересня 1998 року.

 • Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі, укладена у м. Стокгольм 22 травня 2001 року.

 

 

ГЛАВА 2

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ ТА ДОСТУП ДО РИНКІВ

Стаття 2.1: Визначення

Для цілей цієї Глави:

Угода про сільське господарство” означає Угоду СОТ про сільське господарство, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ;

сільськогосподарський товар” означає товар, включений у Додаток 1 до Угоди про сільське господарство;

експортна субсидія” означає експортну субсидію за визначенням цього терміну у статті 1(е) Угоди СОТ про сільське господарство.

Стаття 2.2: Сфера дії та застосування

Ця Глава застосовується щодо торгівлі товарами будь-якої Сторони, крім випадків, коли в цій Угоді передбачено інше.

Частина А – Національний режим

Стаття 2.3: Національний режим

 1. Кожна Сторона надає національний режим товарам іншої Сторони відповідно до статті III ГАТТ 1994, і з цією метою стаття III ГАТТ 1994 включена до цієї Угоди та є її складовою.
 2. Режим, який надається Стороною згідно з пунктом 1, означає щодо органу влади суб-національного рівня режим не менш сприятливий, ніж режим найбільшого сприяння, який надається цим органом влади суб-національного рівня подібним, безпосередньо конкуруючим або взаємозамінним товарам (залежно від конкретної ситуації) Сторони, частиною якої він є.
 3. Ця стаття не застосовується заходів, визначених у Додатку 2-А (“Винятки щодо статей 2.3 та 2.5”).

Частина В – Тарифи

Стаття 2.4: Скасування тарифів на імпорт

 1. Якщо інше не передбачено в цій Угоді, Сторона не може підвищувати існуюче або запроваджувати нове мито для товару, що походить з іншої Сторони.
 2. Якщо інше не передбачено в цій Угоді, кожна Сторона поступово скасовує встановлені нею мита на товари, що походять з іншої Сторони, відповідно до свого Графіку, наведеного у Додатку 2-В (“Скасування тарифів”).
 3. У процесі скасовування тарифів кожна Сторона повинна застосовувати до товарів, що походять з іншої Сторони, якими торгують між собою Сторони, найнижчу ставку мита, яка визначається шляхом порівняння ставки, встановленої відповідно до Графіку, наведеного у Додатку 2-В (“Скасування тарифів”), та діючої ставки у рамках режиму найбільшого сприяння (РНС).
 4. На вимогу однієї зі Сторін Сторони повинні обговорити питання про прискорення процесу скасовування мита, визначеного у їх Графіках у Додатку 2-В, або про включення до Графіку Сторони товару, який не підпадає під скасування тарифів. Домовленість між Сторонами про прискорення скасування мита на певний товар або про включення певного товару до Графіку Сторони, наведеного у Додатку 2-В, замінює ставку мита або перехідну категорію, визначених згідно з Графіком для цього товару, якщо вона затверджена кожною Стороною відповідно до застосовуваних нею внутрішніх процедур.
 5. Для більшої певності Сторона може:

(a)     змінювати тариф поза рамками цієї Угоди для товару, щодо якого не вимагається надання тарифних преференцій згідно з цією Угодою;

(b)     підвищувати мито до рівня, встановленого у її Графіку у Додатку 2-В, після зниження в односторонньому порядку;

(c)     зберігати або підвищувати мито, як це дозволяється цією Угодою, Органом врегулювання спорів СОТ або будь-якою угодою в рамках Угоди СОТ; або

(d)     деталізувати тарифну лінію більш ніж на рівні підпозиції, за умови, що Сторона не стягуватиме з товару, включеного в цю нову тарифну лінію, мито за вищою ставкою ніж ставка, за якою справлялося мито з товару відповідно до Графіку Сторони у Додатку 2-В до введення нової тарифної лінії.

Частина С – Нетарифні заходи

Стаття 2.5: Обмеження імпорту та експорту

 1. Якщо інше не передбачено в цій Угоді, Сторона не може запроваджувати або продовжувати застосовувати заборону чи обмеження на імпорт товару іншої Сторони або на експорт чи продаж на експорт товару, призначеного для території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених у статті XI ГАТТ 1994, і з цією метою стаття XI ГАТТ 1994 включена до цієї Угоди та є її невід’ємною частиною.
 2. Права та зобов’язання, передбачені ГАТТ 1994, що включені в цю Угоду згідно з пунктом 1, забороняють:

(a)     вимагати експортну ціну за обставин, коли заборонена інша форма обмеження; та

(b)     вимагати імпортну ціну, за винятком того, як дозволяється при виконанні компенсаційних та антидемпінгових наказів та зобов’язань.

 1. У випадку якщо Сторона запроваджує або продовжує застосовувати заборону чи обмеження на імпорт з країни, що не є Стороною, або на експорт до країни, що не є Стороною, будь-якого товару, ця Угода не заважає цій Стороні:

(a)          обмежувати чи забороняти імпорт з території іншої Сторони товару країни, що не є Стороною; або

(b)          вимагати в якості умови експорту товару цієї Сторони на територію іншої Сторони, щоб цей товар не реекспортувався до країни, що не є Стороною, прямо чи опосередковано, якщо він не споживається на території цієї іншої Сторони.

 1. У випадку, якщо Сторона запроваджує або продовжувати застосовувати заборону чи обмеження на імпорт товару з країни, що не є Стороною, Сторони повинні на вимогу іншої Сторони провести переговори щодо запобігання неправомірному втручанню або порушенню балансу при ціноутворенні, просуванні на ринок чи реалізації товарів іншої Сторони.
 2. Ця стаття не застосовується до заходів, передбачених у Додатку 2-А (“Винятки щодо статей 2.3 та 2.5”).

Стаття 2.6: Плата за митні послуги та аналогічні збори

 1. Жодна зі Сторін не може запроваджувати або продовжувати застосовувати платежі або збори, що стягуються у зв’язку із ввезенням товару іншої Сторони, за винятком відповідно до статті VIII ГАТТ 1994, і для цієї цілі стаття VIII ГАТТ 1994 включена до цієї Угоди та є її невід’ємною частиною.
 2. Пункт 1 не забороняє Стороні встановлювати мито або збори, передбачені в пунктах а), b) або d) визначення “мито” статті 1.6 (“Визначення термінів загального застосування”).

Стаття 2.7: Винятки для цілей платіжного балансу

 1. Сторони намагатимуться уникати введення обмежувальних заходів для цілей платіжного балансу.
 2. Сторона, що має або якій загрожують серйозні проблеми, пов’язані із платіжним балансом, може, відповідно до умов, встановлених ГАТТ 1994, Домовленістю про положення ГАТТ 1994 щодо платіжного балансу та Декларацією про торговельні заходи для досягнення платіжного балансу, ухвалити заходи обмеження торгівлі, які повинні встановлюватися на обмежений строк, мати недискримінаційний характер і не виходити за межі, необхідні для виправлення ситуації з платіжним балансом.
 3. До ухвалення зазначених заходів відповідно до пункту 2 Сторона повинна повідомити про них іншу Сторону.
 4. Сторона, що вживатиме зазначених заходів, повинна невідкладно провести консультації з іншою Стороною та докласти всіх зусиль для того, щоб провести такі консультації до ухвалення цих заходів.
 5. Заходи, передбачені цією статтею, не повинні зменшувати відносні переваги, надані іншій Стороні в рамках цієї Угоди.
 6. Для більшої впевненості винятки для цілей платіжного балансу, викладені у цій статті, застосовуються виключно щодо заходів для цілей платіжного балансу по відношенню до торгівлі товарами.

Стаття 2.8: Митна оцінка

Угода про митну оцінку регулює правила митної оцінки, що застосовуються Сторонами у їхній взаємній торгівлі. Сторони не повинні застосовувати у взаємній торгівлі альтернативні варіанти та застереження, дозволеними згідно зі статтею 20 та пунктами 2, 3 та 4 Додатку III до Угоди про митну оцінку.

Стаття 2.9: Експортне (вивізне) мито

Для більшої впевненості кожна Сторона може застосовувати експортне мито відповідно до своїх прав та зобов’язань в рамках СОТ.

Стаття 2.10: Експортні субсидії для сільськогосподарських товарів

Сторона не може запроваджувати або продовжувати застосовувати  експортну субсидію на сільськогосподарські товари, що експортуються або є складовою товару, який експортується на територію іншої Сторони, після скасування іншою Стороною, невідкладно або після перехідного періоду, тарифу на ці сільськогосподарські товари відповідно до Додатку 2-В.

Стаття 2.11: Спеціальні заходи захисту щодо сільськогосподарських товарів

Сторона не може застосовувати мито, передбачене статтею V Угоди про сільське господарство, до товарів іншої Сторони, які підпадають під скасування тарифів відповідно до Додатку 2-В та тарифного графіку такої Сторони.

Стаття 2.12: Міцні спиртні напої

Сторона не може ухвалювати або продовжувати застосовувати захід, що вимагає змішування міцних спиртних напоїв, що імпортуються з території іншої Сторони для розливу у пляшки, з міцними спиртними напоями цієї Сторони.

Частина D – Інституційні положення

Стаття 2.13: Комітет з питань торгівлі товарами та правил визначення походження

 1. Цим Сторони утворюють Комітет з питань торгівлі товарами та правил визначення походження, що складається з представників кожної Сторони.
 2. Комітет повинен збиратися на вимогу Сторони або Спільної комісії для розгляду будь-якого питання, що виникає відповідно до цієї Глави, Глави 3 (“Правила визначення походження та процедури визначення походження”), Глави 4 (“Сприяння торгівлі”) або Глави 5 (“Надзвичайні заходи”), але не менше одного разу на два роки після дати набрання чинності цією Угодою, якщо інше не погоджено Сторонами.
 3. Функції Комітету включають:

(a)     сприяння торгівлі товарами між Сторонами, в тому числі шляхом обговорення питань прискорення скасування тарифів згідно з цією Угодою та інших питань, якщо необхідно;

(b)     невідкладне розв’язання проблем бар’єрів у торгівлі товарами між Сторонами, особливо тих, що пов’язані із застосуванням нетарифних заходів, та, якщо необхідно, передачу таких питань на розгляд Спільної комісії;

(c)     надання Спільній комісії рекомендацій щодо змін чи доповнень до цієї Глави, Глави 3 (“Правила визначення походження та процедури визначення походження”), Глави 4 (“Сприяння торгівлі”), Глави 5 (“Надзвичайні заходи”) або будь-якого іншого положення цієї Угоди, що має відношення до Гармонізованої системи; та

(d)     розгляд будь-яких інших питань, переданих йому на розгляд будь-якою Стороною, що стосуються імплементації та адміністрування Сторонами цієї Глави, Глави 3 (“Правила визначення походження та процедури визначення походження”), Глави 4 (“Сприяння торгівлі”) або Глави 5 (“Надзвичайні заходи”).

 1. Цим Сторони утворюють Підкомітет з питань сільського господарства, який повинен:

(a)     якщо в цій Главі не передбачено інше, проводити засідання упродовж 60 днів з дня надходження вимоги від однієї зі Сторін;

(b)     створювати форуми для обговорення Сторонами проблем, що виникають в результаті імплементації цієї Угоди щодо сільськогосподарських товарів;

(c)     передавати на розгляд Комітету будь-які питання, передбачені підпунктом (b), щодо яких Підкомітет не досяг згоди; та

(d)  передавати на розгляд Комітету домовленості, досягнуті згідно з цим пунктом.

 1. На вимогу однієї із Сторін Сторони повинні скликати на зустріч своїх посадових осіб, відповідальних за митні питання, імміграцію, перевірку харчових та сільськогосподарських товарів, об’єктів прикордонного контролю або регулювання перевезень (залежно від конкретної ситуації), для розв’язання проблем, пов’язаних із рухом товарів через пункти ввезення кожної зі Сторін.

 

 

Додаток 2-А

Винятки щодо статей 2.3 та 2.5

Заходи щодо Канади

Статті 2.3 та 2.5 не застосовуються до:

(a)        заходів, у тому числі тих, дію яких подовжено, швидко відновлено чи змінено, що стосуються:

 

 1. експорту деревини усіх видів;
 2. експорту непереробленої риби згідно з чинними вимогами законодавства провінцій;

iii.        імпорту товарів заборонених тарифних позицій 9897.00.00, 9898.00.00 та 9899.00.00, зазначених у її Графіку щодо Митного тарифу;

 1. встановлених в Канаді акцизних зборів на чистий спирт, що використовується у виробництві, згідно з існуючими положеннями Закону про акцизи 2001 р. (Збірка законодавчих актів Канади (S.C. 2002, c. 22), зі змінами та доповненнями;
 2. використання судів у каботажних перевезеннях Канади;
 3. внутрішнього продажу та реалізації вина та міцних алкогольних напоїв; або

 

(b)       дій з боку Канади, дозволених Органом врегулювання спорів при СОТ у спорі між Сторонами відповідно до Угоди СОТ.

Додаток 2-В

 

Скасування тарифів

 

 1. Як передбачено у Графіках кожної зі Сторін, що додаються до цього Додатку, щодо скасування або зниження мита кожною Стороною згідно зі cтаттею 2.4.2 застосовуються такі перехідні категорії:

 

(а)     мито на товари, що походять з відповідної Сторони, повністю скасовується, а ці товари звільняються від сплати мита з моменту набрання чинності цією Угодою та кожен наступний рік у такий спосіб:

(i)     для України на товари, зазначені в перехідній категорії 0 у Графіку України, та

(ii)    для Канади на товари Груп 1 – 97 Гармонізованої системи, що передбачають мито за ставкою режиму найбільшого сприяння та не включені у Графік Канади;

 

(b)     мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 1 у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в два рівні етапи, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ці товари мають бути звільнені від сплати мита з 1 січня другого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(i)      у перший рік: половина базової ставки

(ii)     на другий рік і кожний наступний рік: мито не стягується

 

(с)     мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 3 у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в чотири рівні етапи, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ці товари мають бути звільнені від сплати мита з 1 січня четвертого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(i)      у перший рік: три четвертих базової ставки

(ii)     на другий рік: половина базової ставки

(iii)    на третій рік: одна четверта базової ставки

(iv)    на четвертий рік і кожний наступний рік: мито не стягується

 

(d)     мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 5 у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в шість рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ці товари мають бути звільнені від сплати мита з 1 січня шостого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(i)      у перший рік: п’ять шостих базової ставки

(ii)     на другий рік: дві третіх базової ставки

(iii)    на третій рік: половина базової ставки

(iv)    на четвертий рік: одна третя базової ставки

(v)     на п’ятий рік: одна шоста базової ставки

(vi)    на шостий рік і кожний наступний рік: мито не стягується

 

(е)     мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 7 у Графіку Сторони, повинні бути скасовані у вісім рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ці товари мають бути звільнені від сплати мита з 1 січня восьмого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(i)      у перший рік: сім восьмих базової ставки

(ii)     на другий рік: три четвертих базової ставки

(iii)    на третій рік: п’ять восьмих базової ставки

(iv)    на четвертий рік: половина базової ставки

(v)     на п’ятий рік: три восьмих базової ставки

(vi)    на шостий рік: одна четверта базової ставки

(vii)   на сьомий рік: одна восьма базової ставки

(viii)  на восьмий рік і кожний наступний рік: мито не стягується

 

(f)        мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 5А у Графіку Сторони, повинні бути знижені на одну п’яту (двадцять відсотків) базової ставки в шість рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ставка мита, що застосовується до таких товарів, становитиме чотири п’ятих базової ставки, починаючи з 1 січня шостого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(i)      у перший рік: двадцять дев’ять тридцятих  базової ставки

(ii)     на другий рік: чотирнадцять п’ятнадцятих базової ставки

(iii)    на третій рік: дев’ять десятих базової ставки

(iv)    на четвертий рік: тринадцять п’ятнадцятих базової ставки

(v)     на п’ятий рік: п’ять шостих базової ставки

(vi)     на шостий рік і кожний наступний рік: чотири п’ятих базової ставки

(g)        мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 5B у Графіку Сторони, повинні бути знижені на три десятих (тридцять відсотків) базової ставки в шість рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ставка мита, що застосовується до таких товарів, становитиме сім десятих базової ставки, починаючи з 1 січня шостого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(i)      у перший рік: дев’ятнадцять двадцятих базової ставки

(ii)     на другий рік: дев’ять десятих базової ставки

(iii)    на третій рік: сімнадцять двадцятих базової ставки

(iv)    на четвертий рік: чотири п’ятих  базової ставки

(v)     на п’ятий рік: три четвертих базової ставки

(vi)    на шостий рік і кожний наступний рік: сім десятих базової ставки

 

(h)        мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 5С у Графіку Сторони, повинні бути знижені на половину (п’ятдесят відсотків) базової ставки в шість рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ставка мита, що застосовується до таких товарів, становитиме половину базової ставки, починаючи з 1 січня шостого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(i)      у перший рік: одинадцять дванадцятих  базової ставки

(ii)     на другий рік: п’ять шостих базової ставки

(iii)    на третій рік: три четвертих базової ставки

(iv)    на четвертий рік: дві третіх  базової ставки

(v)     на п’ятий рік: сім дванадцятих базової ставки

(vi)    на шостий рік і кожний наступний рік: половину базової ставки

 

(i)         мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 7A у Графіку Сторони, повинні бути знижені на одну п’яту (двадцять відсотків) базової ставки у вісім рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ставка мита, що застосовується до таких товарів, становитиме чотири п’ятих базової ставки, починаючи з 1 січня восьмого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(i)      перший рік; тридцять дев’ять сорокових базової ставки

(ii)     другий рік: дев’ятнадцять двадцятих базової ставки

(iii)    третій рік: тридцять сім сорокових базової ставки

(iv)    четвертий рік: дев’ять десятих базової ставки

(v)     п’ятий рік: сім восьмих базової ставки

(vi)    шостий рік: сімнадцять двадцятих базової ставки

(vii)   сьомий рік: тридцять три сорокових базової ставки

(viii)  восьмий рік і кожний наступний рік: чотири п’ятих базової ставки

(j)      мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідній категорії 7В у Графіку Сторони, повинні бути знижені на половину (п’ятдесят відсотків) базової ставки у вісім рівних етапів, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і ставка мита, що застосовується до таких товарів, становитиме половину базової ставки, починаючи з 1 січня восьмого року. Для більшої впевненості, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графіку кожної Сторони, повинна бути наступною:

(i)      перший рік: п’ятнадцять шістнадцятих базової ставки

(ii)     другий рік: сім восьмих базової ставки

(iii)    третій рік: тринадцять шістнадцятих базової ставки

(iv)    четвертий рік: три четвертих базової ставки

(v)     п’ятий рік: одинадцять шістнадцятих базової ставки

(vi)    шостий рік: п’ять восьмих базової ставки

(vii)   сьомий рік: дев’ять шістнадцятих базової ставки

(viii)  восьмий рік і кожний наступний рік: половина базової ставки

 

(k)     товари, зазначені в перехідній категорії Е у Графіку Сторони, виключені із зобов’язань щодо мит.

 1. Тарифна квота на свинину:

(а)     Товари, походженням з відповідної Сторони, в нижчезазначених сумарних кількостях, що включені в позиції з позначкою “Тарифна квота на свинину” у Графіку для України, звільняються від сплати мита в роки, зазначені нижче:

Рік Річний сукупний обсяг (в метричних тоннах, маса-нетто)
1 10 000 MT
2 11 429 MT
3 12 857 MT
4 14 286 MT
5 15 714 MT
6 17 143 MT
7 18 571 MT
8 і кожний наступний рік 20 000 MT

(b)     Мита на товари, походженням з відповідної Сторони, в сумарних кількостях, що перевищують сумарну кількість, зазначену у підпункті (а), повинні бути встановлені за ставкою, не вищою за базову ставку мита, встановлену для такої позиції в Графіку України.

(с)     Україна здійснює адміністрування цієї тарифної квоти відповідно до пункту 3.

(d)     Після набрання чинності цією Угодою, у разі надання Україною іншій країні більш сприятливого режиму для тарифних позицій, зазначених у підпункті (е), на вимогу однієї зі Сторін Сторони повинні провести консультації для обговорення питання про надання Канаді режиму, що надається таким товарам іншої країни.

(е)     Підпункти (a), (b), (c) і (d) застосовуються до таких тарифних позицій:

0203.21.10.00, 0203.21.90.00, 0203.22.11.00, 0203.22.19.00, 0203.22.90.00, 0203.29.11.00, 0203.29.13.00, 0203.29.15.00, 0203.29.55.00, 0203.29.59.00, 0203.29.90.00, 0206.41.00.00, 0206.49.00.00,  0209.10.11.00.

 1. Адміністрування та впровадження тарифних квот:

(а)     Україна повинна запровадити та здійснити адміністрування тарифних квот, встановлених згідно з цим Додатком, відповідно до цієї Угоди, статей I та XIII ГАТТ 1994 та Угоди СОТ про процедури ліцензування імпорту.

(b)     Україна повинна забезпечити, щоб:

(i)      процедури адміністрування тарифних квот були прозорими, доступними для громадськості, застосовувалися вчасно, носили недискримінаційний характер, реагували на зміни ринкових умов і не були занадто адміністративно обтяжливими;

(ii)     будь-яка особа Сторони, яка виконує юридичні та адміністративні вимоги України, мала право на використання тарифної квоти, встановленої для України;

(iii)    тарифні квоти встановлювалися виключно національним урядом, і щоб їх адміністрування не було делеговане іншій особі; і

(iv)    здійснювалося все можливе для адміністрування тарифної квоти у спосіб, що сприяє торгівлі і дозволяє імпортерам використовувати її повною мірою.

(с)     В перший рік встановлені річні об’єми застосовуються з дати набрання чинності цією Угодою до 31 грудня року, в який ця Угода набирає чинності. Починаючи з другого року та кожний наступний рік встановлені річні об’єми застосовуються з 1 січня до 31 грудня календарного року.

(d)     Всі тарифні квоти для поставок в Україну розподіляються за принципом “перший прийшов – перший обслуговується”.

(е)     Упродовж кожного року орган з митного адміністрування України зобов’язаний вчасно і на постійній основі публікувати на спеціалізованому загальнодоступному інтернет-сайті адміністративні процедури, коефіцієнти використання та інші наявні показники для кожної з тарифних квот, встановлених в рамках цієї Угоди.

(f)      Коли фактичний річний обсяг імпорту за тарифною квотою досягає сумарної кількості, встановленої по будь-якій тарифній квоті на цей рік, Україна повинна упродовж 10 днів опублікувати повідомлення про це на спеціалізованому загальнодоступному сайті.

(g)     Канада зобов’язана сповіщати Україну у разі встановлення в документах, що видаються у Канаді, вимог до товарів, що експортуються з Канади за тарифною квотою відповідно до цієї Угоди.

(h)     У разі одержання Україною повідомлення відповідно до підпункту (g), Україна повинна дозволяти ввезення за тарифними квотами тільки тих продуктів, які супроводжуються такою документацією.

(i)      Після набрання чинності цією Угодою кожна Сторона призначає контактний пункт для сприяння обміну інформацією з питань, пов’язаних із тарифними квотами, і надає реквізити такого контактного пункту іншій Стороні.

(j)      Україна не повинна встановлювати умови застосування або використання кількості, передбаченої за тарифною квотою, на реекспорт сільськогосподарських товарів або будь-яке спеціальне кінцеве використання.

(k)     Україна не повинна враховувати некомерційний вантаж при обчисленні сукупної кількості продукції, імпортованої в рамках тарифної квоти.

(l)      На письмову вимогу однієї зі Сторін Сторони повинні упродовж 30 днів скликати засідання Підкомітету з сільського господарства для обговорення адміністрування тарифних квот, встановлених відповідно до цієї Угоди, з метою досягнення взаємоприйнятного рішення.

 1. Для цілей цього Додатку та Графіку кожної Сторони:

(а)     зниження тарифів упродовж першого року здійснюється з дати набрання чинності цією Угодою, як передбачено в статті 19.5 (“Набрання чинності”). Починаючи з другого року, щорічний етап зниження тарифів набирає чинності 1 січня кожного року;

(b)     “перший рік” означає період часу, який починається з дати набрання чинності цією Угодою і закінчується 31 грудня того ж календарного року, що і дата набрання чинності;

(c)     “другий рік” означає 12-місячний період, який починається з 1 січня календарного року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року;

(d)     “третій рік” означає 12-місячний період, який починається з 1 січня другого року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року;

(e)     “четвертий рік” означає 12-місячний період, який починається з 1 січня третього року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року;

(f)      “п’ятий рік” означає 12-місячний період, який починається з 1 січня четвертого року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року;

(g)     “шостий рік” означає 12-місячний період, який починається з 1 січня п’ятого року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року;

(h)     “сьомий рік” означає 12-місячний період, який починається з 1 січня шостого року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року; і

(i)      “восьмий рік” означає 12-місячний період, який починається з 1 січня сьомого року, наступного за датою набрання чинності цією Угодою, та закінчується 31 грудня того ж календарного року.

 1. Для Канади базовою ставкою для визначення проміжної ставки мита на перехідний період для будь-якого товару є ставка мита, застосовувана в режимі найбільшого сприяння на 1 січня 2010 року. Для України базовою ставкою для визначення проміжної ставки мита на перехідний період є ставка мита РНС на 1 січня 2011 року.
 2. Для цілей скасування мита відповідно до статті 2.4 проміжні ставки мита на перехідний період округлюються в меншу сторону принаймні до найближчої десятої процентного пункту, або, якщо ставка мита виражається у грошових одиницях, принаймні до найближчої 0,001 офіційної грошової одиниці Сторони.
 3. Для цілей цієї Угоди:

(a)     Графік Канади є автентичним англійською та французькою мовами; і

(b)     Графік України є автентичним українською мовою.

 

Графік Канади

(ТАРИФНИЙ ГРАФІК ДОДАЄТЬСЯ ЯК ОКРЕМИЙ ДОКУМЕНТ)

Графік України

(ТАРИФНИЙ ГРАФІК ДОДАЄТЬСЯ ЯК ОКРЕМИЙ ДОКУМЕНТ)

 

 

ГЛАВА 3

ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ

Частини А – Загальні положення

Стаття 3.1: Визначення

Для цілей цієї статті:

аквакультура” означає вирощування водних організмів, у тому числі риби, молюсків, ракоподібних, інших видів водних безхребетних та водних рослин з таких насінних матеріалів як ікра, мальки, рибна молодь та личинки, шляхом втручання у процеси розплодження або росту з метою збільшення виробництва, наприклад зариблювання, вигодовування або захист від хижаків;

класифікований” означає, що товар віднесений до певної товарної позиції або товарної підпозиції Гармонізованої системи;

митний орган” означає будь-який орган державної влади, який за законодавством Сторони відповідає за адміністрування та застосування законодавства з митних питань;

митна вартість” означає вартість, що визначається відповідно до Угоди про митну оцінку;

визначення походження” означає визначення того, чи відповідає товар вимогам для визнання його “товаром, що походить з відповідної Сторони” відповідно до цієї Глави;

експортер” означає експортера, розташованого на території Сторони;

ідентичні товари, що походять з відповідної Сторони” означає товари, що є однаковими в усіх відношеннях, у тому числі за фізичними характеристиками, якістю та репутацією, незалежно від незначних відмінностей у вигляді, що не стосуються визначення походження цих товарів відповідно до цієї Глави;

імпортер” означає імпортера, розташованого на території Сторони;

матеріал” означає будь-який інгредієнт, компонент, частину або товар, що використовується у виробництві іншого товару;

маса-нетто матеріалу іншого походження” означає масу матеріалу, що використовується у виробництві товару, без маси упаковки матеріалу;

маса-нетто товару” означає масу товару без маси упаковки;

виробник” означає особу, яка займається будь-яким видом обробки або переробки, у тому числі такими операціями як вирощуванням, видобуванням, розведенням, збором врожаю, рибальством, ловлею, полюванням, виготовленням, збиранням або розбиранням товару;

товар” означає результат виробництва, навіть якщо він призначений для використання в якості матеріалу при виробництві іншого товару;

виробництво” означає будь-який вид обробки або переробки, у тому числі такі операції як вирощування, видобування, розведення, збір врожаю, рибальство, ловля, полювання, виготовлення, збиранням або розбиранням товару;

вартість транзакції або ціна франко-завод товару” означає ціну, що фактично сплачена або підлягає сплаті виробнику товару за місцем останньої виробничої операції, і повинна включати вартість усіх матеріалів. Якщо ціна фактично не сплачена або не підлягає сплаті чи не включає вартість усіх матеріалів, вартість транзакції або ціна франко-завод товару:

(а)     повинна включати вартість усіх матеріалів і витрати на виробництво у процесі виготовлення товару, що розраховуються відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку; та

(b)     може включати суми основних витрат і прибутку для виробника, що можуть бути обґрунтовано віднесені до товару.

Будь-які внутрішні податки, що фактично відшкодовуються або можуть відшкодовуватися у разі експорту готового товару, виключаються. Будь-які витрати, понесені після виходу товару з місця виготовлення, такі як витрати на транспортування, завантаження, розвантаження, обробку або страхування, не повинні враховуватись при розрахунку вартості транзакції або ціни франко-завод товару; та

вартість матеріалів іншого походження” означає митну вартість матеріалу на момент його ввезення до Сторони, що визначається відповідно до Угоди про митну оцінку. Вартість матеріалу іншого походження повинна включати витрати, понесені під час транспортування матеріалу до місця ввезення, такі як витрати на транспортування, завантаження, розвантаження, перевантаження або страхування. Якщо митна вартість не відома або не може бути визначена, вартістю матеріалу іншого походження буде перша з цін, які піддаються визначенню, сплачена за матеріали в Канаді або в Україні.

 

Частина В – Правила визначення походження

Стаття 3.2: Загальні вимоги

 1. Для цілей цієї Угоди вважається, що товар походить з тієї Стороні, в якій відбулася остання виробнича операція, якщо на території Сторони або на території обох Сторін відповідно до статті 3.3 він був:

(а)     повністю вироблений у розумінні статті 3.4;

(b)     вироблений виключно з матеріалів, що походять з відповідної Сторони,  в тому числі з матеріалів, зазначених у статті 3.5.2; або

(c)     підданий достатній обробці/переробці у розумінні статті 3.5.

 1. Крім випадків, передбачених у статтях 3.3.3 та 3.3.4, умови, викладені в цій Главі щодо набуття статусу походження, повинні постійно виконуватися безперервно на території однієї або обох Сторін.

Стаття 3.3: Кумуляція походження

 1. Товар, який походить з Сторони, вважається товаром, що походить з іншої Сторони, якщо він використовувався там як матеріал для виробництва товару.
 2. Експортер може враховувати виробництво, проведене на території іншої Сторони з матеріалом, що не походять з держав Сторін, для цілей визначення статусу походження товару.
 3. З урахуванням пункту 4, якщо, відповідно до Угоди СОТ, кожна Сторона має угоду про вільну торгівлю з іншою державою, що не є Стороною, з якою також має угоду про вільну торгівлю інша Сторона, матеріали держави, що не є Стороною, можуть враховуватися при визначенні походження товару у рамках цієї Угоди.
 4. Сторона має привести в дію пункт 3 за згодою Сторін на відповідних умовах.

Стаття 3.4: Повністю одержані товари

 1. Зазначені нижче товари вважаються повністю одержаними у Стороні:

(a)     корисні копалини та інші неживі природні ресурси, видобуті або одержані на території Сторони;

(b)     овочі, рослини та товари рослинного походження, вирощені або зібрані на території Сторони;

(c)     живі тварини, народжені та вирощені на території Сторони;

(d)     (i)      продукція, одержана від живих тварин на території Сторони;

(ii)     продукція із забитих тварин, народжених і вирощених на території Сторони;

(e)     (i)      продукція мисливського промислу, ловлі або рибальського промислу,      здійснюваного на території Сторони;

(ii)     продукція аквакультури, вирощена на території Сторони;

(f)      риба, молюски та інші морські організми, видобуті з моря, морського дна, океанського дна чи ґрунту за межами територіальних вод Сторін судном, що  зареєстроване, приписане або включене в реєстр Сторони і має право ходити під її прапором;

(g)     продукція, виготовлена на борту плавзаводів Сторін виключно з продукції, зазначеної в пункті (f), за умови, що такі плавзаводи зареєстровані, приписані або включені в реєстр Сторони і мають право ходити під її прапором;

(h)     корисні копалини та інші неживі природні ресурси, добуті або видобуті з морського дна, надр або океанського дна Території, за визначенням статті 1 (1) UNCLOS, Стороною чи особою Сторони, за умови, що Сторона або особа Сторони має права на розробку цього морського дна, надр або океанського дна;

(i)      сировина, видобута з товарів, що були у вжитку, зібраних на території Сторони, за умови, що ці товари придатні виключно для такої переробки;

(j)      компоненти, видобуті з товарів, що були у вжитку, зібраних на території Сторони, за умови, що ці товари придатні тільки для такого використання, якщо компонент:

(i)      входить до складу іншого товару; або

(ii)     піддавався подальшій обробці, що призвела до появи товару з експлуатаційними показниками або строками експлуатації, еквівалентними або подібними до таких нового товару такого ж типу; та

(k)     товари на будь-якій стадії виробництва, що виготовляється на території Сторони виключно з товарів, зазначених у пунктах (а) – (j).

Стаття 3.5: Достатня переробка

 1. Для цілей статті 3.2 товари, не повністю одержані, вважаються такими, що піддавались достатній переробці, якщо задовольняються умови, зазначені у Додатку 3-А.
 2. Якщо матеріал іншого походження піддається достатній переробці, одержаний з нього товар вважається таким, що походить з відповідної Сторони, і матеріали іншого походження у складі такого товару не враховуються, за умови, що надалі такий товар використовується у виробництві іншого товару.

 

Стаття 3.6: Допустимі відхилення

 1. Незважаючи на положення статті 3.5.1, та за винятком того, як передбачено у пунктах 2, 3 та 4, якщо матеріали іншого походження, що використовуються у виробництві товару, не відповідають умовам, визначеним у Додатку 3-А, товар може вважатися таким, що походить з відповідної Сторони, за умови, що:

(a)     сукупна вартість матеріалів іншого походження не перевищує 10 відсотків від вартості транзакції або ціни франко-завод товару;

(b)     будь-які частки, визначені у Додатку 3-А як відсоток від максимальної вартості, обсягу або маси матеріалів іншого походження не перевищені внаслідок застосування цього пункту; та

(c)    товар відповідає всім іншим застосовним вимогам цієї Глави.

 1. Товар Груп 50- 60 Гармонізованої системи, який є товаром іншого походження, оскільки певні матеріали іншого походження, використані у його виробництві, не відповідають вимогам, встановленим для цього товару в Додатку 3-А, незважаючи на це вважається таким, що походить з відповідної Сторони, якщо сукупна маса цих матеріалів не перевищує 10 відсотків від сукупної маси цього товару.
 2. До товарів Груп 61- 62 Гармонізованої системи застосовується Примітка до Групи 61 або Групи 62, залежно від конкретної ситуації.
 3. Товар Групи 63 Гармонізованої системи, який є товаром іншого походження, оскільки певні матеріали іншого походження, використані у виробництві складової товару, що визначає тарифну класифікацію товару, не відповідають вимогам, встановленим для цього товару в Додатку 3-А, незважаючи на це вважається таким, що походить з відповідної Сторони, якщо сукупна маса всіх матеріалів у складі цієї складової не перевищує 10 відсотків від сукупної маси цього компоненту.
 4. Дія статті 3.7(с) поширюється на пункти 1–
 5. Пункт 1 не застосовується до товарів, повністю одержаних у Стороні у розумінні статті 3.4.

Стаття 3.7: Одиниця кваліфікації

Для цілей цієї Глави:

(a)     тарифна класифікація конкретного товару або матеріалу визначається відповідно до Гармонізованої системи;

(b)     якщо товар, складається з групи або комплекту виробів, або компонентів, що класифікуються відповідно до умов Гармонізованої системи в одній з ними товарній позиції або підпозиції, всі разом вони становлять єдиний товар; та

(c)     якщо партія товару складається з кількох ідентичних товарів, що класифікуються в одній товарній позиції або товарній підпозиції Гармонізованої системи, кожен з цих товарів повинен розглядатися окремо.

Стаття 3.8: Упаковка та пакувальні матеріали та контейнери

 1. У випадках, коли відповідно до правила 5 Основних правил інтерпретації Гармонізованої системи упаковка включається до складу товару для цілей класифікації, вона враховується при визначенні того, чи всі матеріали іншого походження, які використовуються у виробництві товару, відповідають вимогам, встановленим у Додатку 3-А.
 2. Пакувальні матеріали та контейнери, в які товар пакується для транспортування, не враховуються при визначенні походження такого товару.

Стаття 3.9: Відокремлення однорідних матеріалів або товарів для цілей обліку

 1. (a) Якщо використані у виробництві товару матеріали, що походять з відповідної Сторони, та матеріали іншого походження є однорідними, для визначення походження однорідних матеріалів не вимагається їх фізичне відокремлення та окрема ідентифікація і дозволяється визначати їх походження за системою управління запасами.

(b)     Якщо однорідні товари, що походять з відповідної Сторони, або іншого походження були фізично об’єднані або змішані в інвентарній відомості Сторони до їх експортування іншій Стороні, для визначення походження однорідних товарів не вимагається їх фізичне відокремлення та окрема ідентифікація і дозволяється визначати походження за системою управління запасами.

 1. Система управління запасами повинна:

(a)     забезпечувати, щоб у будь-який момент статус походження одержали не більше товарів, ніж у разі фізичного відокремлення однорідних матеріалів або однорідних товарів;

(b)     зазначати кількість матеріалів або товарів, що походять з відповідної Сторони, або іншого походження разом з датою їх включення в відомість інвентаризації, та, якщо це вимагається відповідним правилом визначення походження, разом із вартістю цих матеріалів або товарів;

(c)     зазначати кількість товарів, виготовлених з використанням однорідних матеріалів, або кількість однорідних товарів, що поставляються клієнтам, які вимагають засвідчення походження з певної Сторони для цілей отримання преференційного тарифного режиму за цією Угодою, та клієнтам, які не вимагають такого засвідчення; та

(d)     зазначати, чи інвентаризація товарів, що походять з відповідної Сторони, була надана у кількості, достатній для того, щоб довести наявність у цих товарів статусу походження.

 1. Для цілей пункту 1 “однорідні матеріали” або “однорідні товари” означають матеріали або товари одного виду та однакової комерційної якості, з однаковими технічними та фізичними характеристиками, та які неможливо відрізнити один від одного для цілей визначення походження.

Стаття 3.10: Комплектуючі, запасні частини та інструменти

Комплектуючі, запасні частини та інструменти, що поставляються разом з товаром в комплекті зі стандартними комплектуючими, запасними частинами та інструментами і за однією накладною з товаром у стандартній для товару кількості та за стандартною вартістю:

(a)     враховуються при обчисленні вартості відповідних матеріалів іншого походження у випадках, коли застосовуване до товару правило визначення походження, викладене у Додатку 3-А, зазначає максимальну частку вартості матеріалів іншого походження; та

(b)     не враховуються при визначенні того, чи всі матеріали іншого походження, використані у виробництві товару, підпадають під відповідну зміну тарифної класифікації чи інших вимог, викладених у Додатку 3-А.

Стаття 3.11: Набори

 1. За винятком того, як передбачено в Додатку 3-А, набір, класифікованій як такий в результаті застосування правила 3 Основних правил інтерпретації Гармонізованої системи, є товаром, що походить з відповідної Сторони, за умови, що:

(a)        всі товари, що входять до складу такого набору, є товарами, що походять з відповідної Сторони; або

(b)        якщо до складу набору входить товар іншого походження, вартість товарів іншого походження, що входять до цього набору, не має перевищувати 25 відсотків вартості транзакції або ціни франко-завод такого набору.

 1. Вартість товарів іншого походження, що входять до набору, обчислюється у такий саме спосіб, як і вартість матеріалів іншого походження.
 2. Вартість транзакції або ціна франко-завод набору обчислюється у такий саме спосіб, як і вартість транзакції або ціна франко-завод товару.

Стаття 3.12: Нейтральні елементи

Для встановлення походження товару, не обов’язково визначати походження наступних елементів, що могли використовуватись для його виробництва:

(a)   електрична енергія та паливо;

(b)   промислове устаткування та обладнання;

(c)   машини та інструменти;

(d)   матеріалів, що не входять та не повинні входити до складу кінцевого товару.

Стаття 3.13: Транзит через країну, що не є Стороною

 1. Товар, виготовлений відповідно до вимог статті 3.2, не вважається таким, що походить з відповідної Сторони, якщо після такого виробництва товар:
 • піддається додатковій обробці чи іншим операціям за межами території Сторін, за винятком розвантаження, перевантаження чи будь-якої іншої операції, необхідної для збереження його у доброму стані, для транспортування на територію Сторони; або
 • не перебуває під митним контролем під час знаходження за межами території Сторін.
 1. Зберігання товарів і партій товарів або розбивка партій товарів на кілька частин дозволяються під відповідальність експортера або наступного власника товарів, та за умови, що товари залишаються під митним контролем в країні або країнах транзиту.

Стаття 3.14: Повернення товарів, що походять з відповідної Сторони

У разі повернення товару, що походить з відповідної Сторони, який був експортований до країни, що не є Стороною, цей товар має вважатися товаром іншого походження, крім випадків, коли митним органам може бути доведено задовільним чином, що товар, який повертається:

(a)     є тим саме товаром, що був експортований; та

(b)     не піддавався жодним операціям, окрім необхідних для його збереження у доброму стані.

 

Частина С – Процедури визначення походження

Стаття 3.15: Підтвердження походження

 1. Товари, що походять з України, при ввезенні в Канаду, та товари, що походять з Канади, при ввезенні в Україну користуються перевагами преференційного тарифного режиму в рамках цієї Угоди на підставі декларації (“декларація про походження”).
 2. Декларація про походження зазначається на інвойсі або іншому комерційному документі, що містить опис товару, який походить з відповідної Сторони, з достатньою для його ідентифікації деталізацією.
 3. Версії тексту декларації про походження різними мовами наведені у Додатку 3-В.

Стаття 3.16: Зобов’язання стосовно експорту

 1. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб декларація про походження, зазначена у статті 3.15.1, була заповнена експортером на території Сторони, з якої походить товар, для отримання преференційного тарифного режиму для цього товару на території іншої Сторони.
 2. Кожна Сторона вимагає, щоб експортер, який заповнює декларацію про походження, на вимогу митного органу Сторони-експортера надав копію декларації про походження і всі документи, що підтверджують статус походження відповідних товарів, у тому числі супроводжувальні документи або письмові довідки від виробників або постачальників, а також виконав інші вимоги цієї Глави.
 3. Кожна Сторона вимагає, щоб декларація про походження була оформлена та підписана експортером, якщо Сторонами не передбачено інакше.
 4. Декларація про походження може бути заповнена експортером під час експортування або після експортування товару, до якого вона відноситься, за умови, що вона буде надана Стороні-імпортеру упродовж двох років або довшого строку, визначеного законодавством Сторони-імпортера, після імпортування товару, на який вона оформлена.
 5. Митний орган Сторони-імпортера може, відповідно до національного законодавства, дозволити використання оригіналу декларації про походження до декількох партій ідентичних товарів, що походять з відповідної Сторони, упродовж строку, що не перевищує 12 місяців від дати, зазначеної експортером у декларації.
 6. Експортер, який заповнив декларацію про походження і знає або має підстави вважати, що декларація про походження містить неточну інформацію, зобов’язаний негайно письмово сповістити імпортера про будь-які зміни, що впливають на статус походження кожного товару, якого стосується декларація про походження.
 7. Сторони можуть дозволити створення системи, яка дає можливість подання декларації про походження в електронній формі і безпосередньо експортером на території однієї Сторони імпортеру на території іншої Сторони, у тому числі заміну підпису експортера на декларації про походження електронним підписом або ідентифікаційним кодом.

Стаття 3.17: Термін дії декларації про походження

 1. Декларація про походження є дійсною упродовж 12 місяців з дати її заповнення експортером або упродовж довшого терміну, встановленого Стороною-імпортером. Звернення до митних органів Сторони-імпортера за наданням преференційного тарифного режиму приймаються упродовж терміну дії декларації про походження.
 2. Декларація про походження, що подається митному органу Сторони-імпортера після закінчення терміну дії, зазначеного в пункті 1, може бути прийнята для надання преференційного тарифного режиму згідно з відповідними законами і нормативними актами Сторони-імпортера.

Стаття 3.18: Зобов’язання щодо імпорту

 1. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб для звернення за наданням преференційного тарифного режиму імпортер:
  • надав митному органу Сторони-імпортера декларацію про походження відповідно до вимог та процедур, застосовуваних Стороною-імпортером;
  • якщо цього вимагає митний орган Сторони-імпортера, надав переклад декларації про походження; та
  • якщо цього вимагає митний орган Сторони-імпортера, надав на додаток або як частину декларації свідчення про відповідність товару умовам, необхідним для застосування цієї Угоди.
 2. Кожна Сторона вимагає, щоб імпортер, який дізнався або має підстави вважати, що декларація про походження товару, якому наданий преференційний тарифний режим, містить неправильну інформацію, негайно письмово сповістив митний орган Сторони-імпортера про будь-яку зміну, що впливає на статус походження цього товару, та здійснив пов’язані з цим обов’язкові митні платежі.
 3. Якщо імпортер вимагає надання преференційного тарифного режиму для товару, що імпортується з території іншої Сторони, Сторона-імпортер може відмовити у наданні преференційного тарифного режиму у разі невиконання імпортером будь-якої вимоги цієї Глави.
 4. Сторона має забезпечити, відповідно до свого національного законодавства, що у разі ввезення на територію цієї Сторони товару, який був би кваліфікований як такий, що походить з відповідної Сторони, якби на момент його ввезення імпортер мав декларацію про походження, імпортер цього товару має право упродовж не менше ніж трьох років з дати ввезення подати заяву про відшкодування йому мита, сплаченого через те, що до товару не був застосований преференційний тарифний режим.

Стаття 3.19: Підтвердження транзиту через країну, що не є Стороною

 1. Кожна Сторона через свої митні органи може вимагати від імпортера підтвердження того, що товар, для якого імпортер звертається для надання преференційного тарифного режиму, транспортувався відповідно до положень статті 3.13, надавши для цього:
  • документи перевізника, у тому числі товаросупровідні або товарно-транспортні накладні, із зазначенням маршруту транспортування і всіх місць відвантаження та перевантаження товару до його ввезення; та
  • у разі транзиту товару через території Сторін або його перевантаження за межами територій Сторін – копії документів митного контролю із зазначенням для цього митного органу, що товар залишався під митним контролем під час перебування за межами території Сторін.

Стаття 3.20: Ввезення партіями

У випадках, коли на вимогу імпортера та на умовах, встановлених митними органами Сторони-імпортера, товари у розібраному чи незібраному вигляді у розумінні правила 2 (а) Основних правил інтерпретації Гармонізованої системи, що відносяться до Розділів XVI та XVII або товарних позицій 7308 і 9406 Гармонізованої системи, імпортуються партіями, на вимогу такого митного органу надається єдина декларація про походження на ці товари при ввезенні першої партії.

Стаття 3.21: Звільнення від надання декларації про походження

 1. Сторона може, відповідно до національного законодавства, звільнити від необхідності подання декларації про походження, як зазначено у статті 3.18 при ввезенні з іншої Сторони невеликих партій товарів, походженням з іншої Сторони, та товарів, що входять до складу особистого багажу пасажира, який прибув з іншої Сторони.
 2. Сторона може не поширювати дію пункту 1 на будь-яке ввезення товарів, якщо таке ввезення є частиною низки ввезень і є підстави обґрунтовано вважати, що ввезення здійснювалося або було організоване з метою ухилення від виконання вимог цієї Глави, що стосуються декларації про походження.
 3. Сторони можуть встановлювати обмеження щодо вартості товарів, зазначених у пункті 1, та повинні повідомляти одна одну про такі обмеження.

Стаття 3.22: Супровідні документи

Документи, зазначені в статті 3.16.2, можуть включати документи, що стосуються:

(a)     виробничих процесів, яким піддавався товар, що походить з відповідної Сторони, або матеріали, використані у виробництві такого товару;

(b)     придбання, вартості, ціни та оплати за товар;

(c)     походження, придбання, вартості, ціни та оплати за всі матеріали, в тому числі за нейтральні елементи, використані у виробництві товару; та

(d)     відвантаження товару.

Стаття 3.23: Зберігання документації

 1. Кожна Сторона вимагає, щоб експортер, який заповнив декларацію про походження, зберігав копію цієї декларації, а також всі супровідні документи, зазначені у статті 3.22, упродовж трьох років після оформлення декларації про походження або довшого строку, визначеного Стороною-експортером.
 2. Кожна Сторона повинна передбачити, що у випадках, коли експортер при оформленні декларації про походження спирався на письмову довідку виробника, виробник зобов’язаний зберігати документацію відповідно до пункту 1.
 3. У випадках, коли це передбачено в законодавстві Сторони-імпортера, імпортер, якому був наданий преференційний тарифний режим, зобов’язаний зберігати облікові матеріали на ввезену продукцію, включаючи копію декларації про походження, упродовж трьох років з дати, коли було надано преференційний режим, або упродовж довшого періоду, встановленого Стороною-імпортером.
 4. Кожна Сторона, відповідно до свого законодавства, дозволяє імпортерам, експортерам та виробникам на своїй території зберігати документацію або облікові матеріали на будь-якому носії, за умови, що ця документація або облікові матеріали можуть бути роздруковані з такого носія.
 5. Сторона вправі відмовити у преференційному тарифному режимі щодо товару, походження якого перевіряється, якщо імпортер, експортер або виробник товару, який зобов’язаний зберігати документацію або облікові матеріали відповідно до цієї статті:

(a)     не зберігав документацію або облікові матеріали, що стосуються визначення походження товару, відповідно до вимог цієї Глави; або

(b)     відмовляє у наданні доступу до цих облікових матеріалів або документації.

Стаття 3.24: Розбіжності та формальні помилки

 1. Виявлення неістотних розбіжностей між даними декларації про походження та даними документації, що подається в митні органи для оформлення ввезення товару, не позбавляє, через цей факт, юридичної сили декларацію про походження, якщо буде встановлено, що ця документація відповідає поставленому товару.
 2. Очевидні формальні помилки, такі, як друкарські помилки, у декларації про походження, не повинні призводити до відмови у її прийнятті, якщо ці помилки не викликають сумнівів щодо правильності інформації, викладеної в документі.

Стаття 3.25: Співробітництво

 1. Сторони повинні сприяти одна одній в уніфікованому адмініструванні та тлумаченні положень цієї Глави та через свої митні органи допомагати одна одній у перевірці статусу походження товару, на основі якого підготована декларація про походження.
 2. З метою полегшення процедури перевірки або надання допомоги, зазначеної у пункті 1, митні органи Сторін повинні надати один одному адреси відповідальних митних органів.
 3. Передбачається, що митний орган Сторони-експортера нестиме всі витрати при здійсненні дій, зазначених у пункті 1.
 4. Крім того передбачається, що митні органи Сторін обговорюватимуть в цілому зміст та механізм процесу перевірки, у тому числі очікуваний обсяг робіт та пріоритетні теми для обговорення. У разі виняткового збільшення кількості заяв на проведення перевірки митні органи Сторін проводитимуть консультації щодо визначення пріоритетів та заходів щодо регулювання обсягу робіт, з урахуванням практичних вимог.
 5. Стосовно товарів, які вважаються такими, що походять з відповідної Сторони відповідно до положень статті 3.3, Сторони можуть взаємодіяти з країнами, що не є Сторонами, з метою розробки митних процедур, заснованих на принципах цієї Глави.

Стаття 3.26: Перевірка походження

 1. Для забезпечення належного застосування цієї Глави Сторони повинні допомагати одна одній через свої митні органи у перевірці походження товарів та правильності заяв про надання преференційного тарифного режиму.
 2. Сторони повинні забезпечити, щоб запит щодо перевірки походження товару та дотримання всіх інших вимог цієї Глави, здійснювався:
 • на основі методів оцінки ризику, які застосовуються митними органами Сторони-імпортера, що можуть включати довільну вибірку, або
 • у випадках, коли Сторона-імпортер має обґрунтовані сумніви.
 1. Митний орган Сторони-імпортера може здійснити перевірку походження товару шляхом направлення письмової вимоги про проведення перевірки походження товару митним органом Сторони-експортера. При поданні вимоги про проведення такої перевірки митний орган Сторони-імпортера має надати для митного органу Сторони-експортера:

(a)     відомості про митний орган, який подає вимогу;

(b)     назву експортера або виробника, що підлягає перевірці;

(c)     предмет і обсяг перевірки; та

(d)     копію декларації про походження та, коли це застосовується, будь-яку іншу відповідну документацію.

 1. За необхідності митний орган Сторони-імпортера може вимагати, відповідно до пункту 3, надання митним органом Сторони-експортера конкретної документації та інформації.
 2. Вимога, що надається митним органом Сторони-імпортера відповідно до пункту 3, має бути надана митному органу Сторони-експортера у формі цінного або рекомендованого листа або будь-яким іншим способом, що забезпечує підтвердження одержання вимоги цим митним органом.
 3. Перевірка походження має здійснюватись митним органом Сторони-експортера. Для цього митний орган може, відповідно до національного законодавства, вимагати надання документації, представлення доказів або відвідувати приміщення експортера або виробника для перевірки облікових матеріалів, зазначених у статті 3.22, та для огляду потужностей, використовуваних для виробництва товару.
 4. Якщо експортер при оформленні декларації про походження спирався на письмову довідку виробника чи постачальника, експортер може забезпечити надання виробником чи постачальником документації або інформації безпосередньо до митного органу Сторони-експортера на прохання цієї Сторони.
 5. У найкоротший термін та у будь-якому випадку упродовж 12 місяців після отримання вимоги, зазначеної в пункті 3, митний орган Сторони-експортера зобов’язаний завершити перевірку походження товару та дотримання інших вимог цієї Глави, і повинен:
 • надати до митного органу Сторони-імпортера у формі цінного або рекомендованого листа чи будь-яким іншим способом, що забезпечує підтвердження одержання відповідного документу цим митним органом, письмовий звіт, необхідний для визначення того, чи походить товар з відповідної Сторони, із зазначенням:

(i)      результатів перевірки;

(ii)     опису товару, що є предметом перевірки, та тарифної класифікації відповідно до застосування правила визначення походження;

(iii)    опису і пояснення щодо процесу виробництва, достатніх для обґрунтування статусу походження товару;

(iv)    інформацію про спосіб, у який була проведена перевірка; та

(v)     за необхідності, супровідну документацію.

(b)     якщо це передбачено національним законодавством, повідомити експортера про своє рішення щодо походження товару.

 1. Термін, зазначений в пункті 8, може бути подовжений за взаємною згодою причетних митних органів.
 2. У період підготовки результатів перевірки походження, що здійснюється відповідно до пункту 8, митний орган Сторони-імпортера, за умови виконання будь-яких запобіжних заходів, які він вважає за необхідне запровадити, має запропонувати імпортеру вивільнення товару.
 3. У разі ненадання письмового звіту відповідно до підпункту 8 (а), або якщо митний орган Сторони-імпортера не може дійти висновку щодо походження товару, цей митний орган може відмовити у наданні преференційного тарифного режиму щодо товару.
 4. У разі виникнення суперечок щодо процедур перевірки відповідно до цієї статті або тлумачення правил походження при визначенні того, чи відповідає товар вимогам до “товару, що походить з відповідної Сторони”, і при неможливості врегулювання цих суперечок шляхом консультацій між митним органом, що подав заяву про перевірку походження, та митним органом, відповідальним за проведення такої перевірки, Сторонам пропонується врегульовувати такі суперечки в рамках Підкомітету з процедур визначення походження.
 5. Ця Глава не перешкоджає митним органам будь-якої Сторони виносити рішення щодо походження або попередні рішення з питань, які розглядаються Підкомітетом з процедур визначення походження або Комітетом з торгівлі товарами та правил визначення походження, або здійснити будь-які інші дії, які вони вважають необхідними під час врегулювання цих питань в рамках цієї Угоди.

Стаття 3.27: Перегляд і оскарження

 1. Кожна Сторона має надавати такі ж по суті права на перегляд та оскарження рішень щодо походження товару та попередніх рішень, які надаються імпортерам на її території, будь-якій особі, яка:

(a)    одержала рішення про походження відповідно до цієї Глави; або

(b)     одержала попереднє рішення відповідно до статті 3.30.1.

 1. На виконання статей 14.4 (“Адміністративні провадження”) та 14.5 (“Перегляд та оскарження”), кожна Сторона повинна забезпечити, щоб права на перегляд і оскарження, зазначені у пункті 1, передбачали не менше двох рівнів оскарження або перегляду, у тому числі принаймні один на рівні суду або квазі-судового органу.

Стаття 3.28: Санкції

Кожна Сторона має здійснювати заходи, що встановлюють кримінальні, цивільні або адміністративні санкції за порушення її законодавства стосовно цієї Глави.

Стаття 3.29: Конфіденційність

 1. Ця Глава не вимагає від Сторони надати або дозволити доступ до інформації, що є діловою або інформації, що стосується встановленої або такої, що може бути встановлена, фізичної особи, розкриття якої перешкоджатиме дотриманню законодавства або суперечитиме законодавству цієї Сторони про захист ділової інформації та персональних даних і невтручання в особисте життя.
 2. Кожна Сторона має забезпечувати відповідно до свого законодавства конфіденційність інформації, отриманої відповідно до цієї Глави, та має захищати таку інформацію від розголошення, що може зашкодити конкурентній позиції особи, яка надала цю інформацію. Якщо національним законодавством від Сторони, яка отримує чи набуває інформацію, вимагається розкриття цієї інформації, Сторона зобов’язана сповістити про таку вимогу іншу Сторону або особу, яка надала цю інформацію.
 3. Кожна Сторона забезпечує, щоб конфіденційна інформація, одержана згідно з цією Главою, не використовувалася без дозволу особи або Сторони, яка надала конфіденційну інформацію, для будь-яких інший цілей, аніж для адміністрування та виконання рішень про визначення походження та для митних питань.
  1. Незважаючи на положення пункту 3, Сторона може дозволити, щоб інформація, отримана згідно з цією Главою, використовувалася у будь-якому адміністративному, судовому або квазі-судовому провадженні, порушеному через недотримання законодавства з митних питань при виконанні цієї Глави. Сторона зобов’язана заздалегідь сповістити про це особу або Сторону, яка надала цю інформацію.
  2. Сторони повинні інформувати одна одну про своє законодавство про захист інформації з метою спрощення впровадження та застосування пункту 2.

Стаття 3.30: Попередні рішення щодо походження

 1. Кожна Сторона повинна через свої митні органи забезпечити до ввезення товару на її територію оперативне винесення на вимогу імпортера на території цієї Сторони або експортера чи виробника на території іншої Сторони письмових попередніх рішень щодо кваліфікації товару в якості “товару, що походить з відповідної Сторони” згідно з цією Главою.
 2. Кожна Сторона повинна ухвалити нові або продовжувати застосовувати існуючі процедури винесення попередніх рішень, що мають містити детальний опис інформації, яка є обґрунтовано необхідною для розгляду заяви про винесення такого рішення.
 3. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб її митний орган:

(a)     мав право у будь-який момент протягом розгляду заяви про винесення попереднього рішення вимагати надання додаткової інформації від особи, яка подала заяву про винесення такого рішення;

(b)     виніс рішення упродовж 150 днів з дати, в яку він отримав всю необхідну інформацію від особи, яка подала заяву про винесення попереднього рішення; та

(c)     надав особі, яка подала заяву про винесення попереднього рішення, повне пояснення підстав для такого рішення.

 1. У випадку, коли заява про винесення попереднього рішення містить питання, що є предметом:

(a)     перевірки походження;

(b)     перегляду цим митним органом або оскарження у ньому; або

(c)     перевірки судовим або квазі-судовим органом на території митного органу,

митний орган, відповідно до свого законодавства, може відмовити у винесенні такого рішення або затримати його винесення.

 1. З урахуванням положень пункту 7 кожна Сторона застосовує попереднє рішення для ввезення на її територію товару, стосовно якого була подана заява про винесення рішення, на дату винесення такого рішення або на іншу дату, якщо це зазначено у рішенні.
 2. Кожна Сторона повинна забезпечити особі, яка подала заяву про винесення попереднього рішення, такий самий режим, який вона надавала будь-якій іншій особі, якій було винесене попереднє рішення, за умови, що факти та обставини є аналогічними в усіх істотних відношеннях.
 3. Сторона, яка виносить попереднє рішення, може змінити або відкликати його:
  • якщо це рішення ґрунтується на помилці у фактах;
  • у разі зміни істотних фактів чи обставин , на яких ґрунтувалося це рішення;
  • у відповідності до змін у Главі 2 (“Національний режим та доступ до ринків”) або цій Главі; або
  • для того, щоб воно відповідало судовому рішенню або змінам у законодавстві Сторони.
 4. Кожна Сторона забезпечує, щоб будь-яка зміна або скасування попереднього рішення набирали чинності на дату внесення такої зміни або скасування такого рішення або на іншу дату, якщо це зазначено у рішенні, та не застосовувалися до товару, ввезеного до цієї дати, крім випадків, коли особа, якій було надане попереднє рішення, не діяла згідно з умовами та положеннями такого рішення.
 5. Незважаючи на пункт 8, Сторона, що виносить попереднє рішення, може, відповідно до свого законодавства, відкласти дату, в яку набирають чинності зміни або скасовується рішення, не більше ніж на шість місяців.
 6. З урахуванням пункту 7 кожна Сторона повинна забезпечувати, щоб попереднє рішення залишалося чинним і виконувалося.

Стаття 3.31: Підкомітет з процедур визначення походження

 1. Цим Сторони утворюють Підкомітет з процедур визначення походження, що складається з представники кожної Сторони, для розгляду будь-якого питання, що виникає відповідно до Частини С – Процедури визначення походження.
 2. Засідання Підкомітету з процедур визначення походження скликатимуться на прохання однієї зі Сторін для узгодження:
  • уніфікованого адміністрування та тлумачення правил визначення походження, зокрема питань тарифної класифікації та визначення вартості, що стосуються правил визначення походження;
  • питань технічного характеру, питань тлумачення та адміністративного характеру, що можуть виникнути відповідно до Частини С – Процедури визначення походження; та
  • будь-якого іншого питання, переданого на його розгляд Комітетом з торгівлі товарами та правил визначення походження.
 1. Підкомітет з Процедур визначення походження підзвітний Комітету з торгівлі товарами та правил визначення походження.

 

 

 

ДОДАТОК 3-А

СПЕЦИФІЧНІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

ВСТУПНІ ПРИМІТКИ ДО ДОДАТКУ 3-А

 1. Цей Додаток визначає вимоги, відповідність яким є необхідною для того, щоб товар вважався таким, “що походить з відповідної Сторони” у розумінні Статті 3.5. У цих вступних примітках “товар x” або “тарифне положення x” означає конкретний товар або тарифне положення, а “x відсотків” означає конкретний відсоток.
 2. Застосовуються такі визначення:
 • група” означає групу в Гармонізованій системі;
 • товарна позиція” означає чотиризначний номер або перші чотири цифри номеру, що використовується у Гармонізованій системі;
 • розділ” означає розділ Гармонізованої системи; та
 • товарна підпозиція” означає шестизначний номер або перші шість цифр номеру, що використовується у Гармонізованій системі.
 1. Специфічне правило визначення походження або набір правил визначення походження, що стосуються товару, класифікованого у певній товарній позиції, товарній підпозиції або угрупуванні товарних позицій чи товарних підпозицій, зазначається безпосередньо поруч з такою товарною позицією, товарною підпозицією або угрупуванням товарних позицій або товарних підпозицій.
 2. Якщо не зазначено інакше, вимога щодо зміни тарифної класифікації або будь-яка інша умова, що визначається у правилі визначення походження товару, застосовується лише для матеріалу іншого походження.
 3. Примітки до відповідно, розділу, групи, товарної позиції або товарної підпозиції наводяться на початку кожного нового розділу, групи, товарної позиції або товарної підпозиції. Ці примітки повинні тлумачитися разом із специфічними правилами визначення походження товарів відповідного розділу, групи, товарної позиції або товарної підпозиції та можуть встановлювати додаткові умови щодо специфічних правил визначення походження або передбачати їм альтернативу.
 4. Якщо не зазначено інше, посилання на масу у правилі визначення походження товару означає чисту масу-нетто матеріалу, тобто масу матеріалу або товару без маси упаковки. Стаття 3.1 містить визначення “маса-нетто матеріалу іншого походження” та “маса-нетто товару”.
 5. У випадках, коли специфічним правилом визначення походження товару вимагається:
  • зміна з іншої групи, товарної позиції або товарної підпозиції або зміни на товар x з будь-якої іншої групи, товарної позиції або товарної підпозиції, у виробництві такого товару може використовуватися тільки матеріал іншого походження, класифікований у іншій групі, позиції або підпозиції ніж товар;
  • зміна в межах товарної позиції або товарної підпозиції або в межах будь-якої однієї з товарних позицій або підпозицій, у виробництві товару може використовуватися матеріал іншого походження, класифікований в межах товарної позиції або підпозиції, а також матеріал іншого походження, класифікований в іншій групі, позиції або підпозиції ніж товар;
  • зміна з будь-якої товарної позиції або товарної підпозиції поза групою, у виробництві товару може використовуватися тільки матеріал іншого походження, класифікований поза угрупуванням позицій або підпозицій;
  • зміна з тарифного положення x, незалежно від того, чи відбувається при цьому також зміна з будь якої іншої групи, товарної позиції або товарної підпозиції, вартість матеріалу іншого походження, що відповідає зміні у тарифній класифікації, зазначеного у фразі, що починається словами “незалежно від того, чи”, не береться до уваги при обчисленні вартості матеріалу іншого походження. Якщо до товарної позиції, підпозиції або угрупування товарних позицій чи підпозицій застосовуються два або більше специфічних правил визначення походження, зміна у тарифній класифікації, зазначена у такій фразі, відображає зміну, зазначену у першому правилі визначення походження;
  • щоб вартість матеріалів іншого походження тарифного положення x не перевищувала x відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод, при обчисленні вартості матеріалу іншого походження враховується тільки вартість матеріалу іншого походження, зазначеного у цьому правилі. Відсоток від максимальної вартості матеріалу іншого походження, встановлений у цьому правилі визначення походження, не може бути перевищений через використання Статті 3.6;
  • щоб вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в однаковому тарифному положенні з кінцевим товаром, не перевищувала x відсотків вартості транзакції або ціни такого товару на умовах франко-завод, у виробництві такого товару може використовуватися матеріал іншого походження, класифікований в будь-якому іншому тарифному положенні ніж цей товар. При обчисленні вартості матеріалу іншого походження враховується тільки вартість матеріалу іншого походження, класифікованого в одному тарифному положенні з кінцевим товаром. Відсоток від максимальної вартості матеріалу іншого походження, встановлений у цьому правилі визначення походження, не може бути перевищений через використання Статті 3.6;
  • щоб маса-нетто матеріалу іншого походження тарифного положення x, який використовується у виробництві, не перевищувала x відсотків маси-нетто товару, зазначений матеріал іншого походження може використовуватися у виробництві товару, за умови, що його маса не перевищує встановлений відсоток від маси-нетто товару згідно з визначенням “маса-нетто товару”. Відсоток від максимальної ваги матеріалу іншого походження, встановлений у цьому правилі визначення походження, не може бути перевищений через використання Статті 3.6.

 

 1. Специфічне правило визначення походження товару зазначає мінімальний обсяг обробки/переробки, якій вимагається піддати матеріал іншого походження для того, щоб отриманий при цьому товар мав статус походження. Більший обсяг обробки/переробки, ніж вимагається специфічним правилом визначення походження, також надає цьому товару статус походження.
 2. У випадку, якщо специфічне правило визначення походження товару передбачає, що зазначений матеріал іншого походження не може використовуватися, або що вартість, обсяг або маса зазначеного товару іншого походження не може перевищувати конкретне порогове значення, ці умови не застосовуються до матеріалу іншого походження, класифікованого в інших групах, позиціях або підпозиціях Гармонізованої системи.
 3. Відповідно до Статті 3.5, у випадку, якщо матеріал отримує статус походження на території Сторони і надалі використовується у виробництві товару, походження якого ще визначається, матеріал іншого походження, що використовується у виробництві цього матеріалу, не братиметься до уваги при визначенні його походження. Це положення застосовується незалежно від того, чи матеріал набув статус походження у межах того ж підприємства, на якому виробляється товар.
 4. Специфічні правила визначення походження товару, встановлені у цьому Додатку, застосовуються також до товарів, що були у вжитку.

 

 

 


Код у Гармонізованій системі (ГС 2012)
Достатня обробка/переробка
Розділ I Живі тварини; продукти тваринного походження
Група 1 Живі тварини
01.01-01.06 Зміна з будь-якої іншої групи.
Група 2 М’ясо та їстівні субпродукти
02.01-02.06 Зміна з будь-якої іншої групи.
0207.11-0207.14 Зміна з будь-якої іншої групи, крім як зі “свійська птиця виду Gallus domesticus (кури свійські)” товарної позиції 01.05.
0207.24-0207.60 Зміна з будь-якої іншої групи.
02.08 Зміна з будь-якої іншої групи.
02.09 Зміна на товари “свійська птиця виду Gallus domesticus (кури свійські)” з будь-якої іншої групи, крім як зі “свійська птиця виду Gallus domesticus (кури свійські)” товарної позиції 01.05; або
  Зміна на будь-який інший товар з будь-якої іншої групи.
0210.11-0210.93 Зміна з будь-якої іншої групи.
0210.99 Зміна на товари “свійська птиця виду Gallus domesticus (кури свійські)” з будь-якої іншої групи, крім як зі “свійська птиця виду Gallus domesticus (кури свійські)” товарної позиції 01.05; або
  Зміна на будь-який інший товар з будь-якої іншої групи.
Група 3 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

Примітка: Продукція аквакультури групи 3 вважається такою, що походить з відповідної Сторони, якщо вона вирощена на території цієї Сторони з такого насіннєвого матеріалу без статусу походження або зі статусом походження як зародок, дрібна риба, мальки або личинки.

03.01-03.03 Зміна з будь-якої іншої групи.
03.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
0305.10-0305.49 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
0305.51 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
0305.59-0305.79 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
0306.11 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
0306.12 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
0306.14-0306.17 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
0306.19 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції крім підпозиції 0306.29.
0306.21-0306.27 Зміна на “копчені продукти” в межах однієї з цих товарних підпозицій або будь-якої іншої товарної підпозиції; або
Зміна на будь-який інший товар з будь-якої іншої товарної позиції.
0306.29 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції крім підпозиції 0306.19.
03.07-03.08 Зміна на “копчені продукти” у межах однієї з цих товарних позицій або будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна на будь-який інший продукт з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 4 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені
04.01-04.06 Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком “молоко та молочні продукти” товарної підпозиції 1901.90, з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %,
04.07-04.10 Зміна з будь-якої іншої групи.
Група 5 Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені
05.01-05.11 Зміна з будь-якої іншої групи.
Розділ II Продукти рослинного походження

Примітка: Продукція сільського господарства та садівництва, вирощена на території Сторони, вважається такою, що походить з території такої Сторони, навіть якщо вона вирощена з насіння, цибулин, кореневищ, нарізаних частин, паростків, трансплантатів, пагонів, бруньок або інших живих частин рослин, імпортованих з країни, що не є Стороною.

Група 6 Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і декоративна зелень
06.01-06.04 Зміна з будь-якої іншої групи.
Група 7 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульбоплоди
07.01-07.14 Зміна з будь-якої іншої групи.
Група 8 Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь
08.01-08.14 Зміна з будь-якої іншої групи.
Група 9 Кава, чай, мате, або парагвайський чай і прянощі
0901.11-0910.99 Зміна з у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій або будь-якої іншої підпозиції.
Група 10 Зернові культури
10.01-10.08 Зміна з будь-якої іншої групи.
Група 11 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина
11.01-11.09 Зміна з будь-якої іншої групи.
Група 12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж
12.01-12.14 Зміна з будь-якої іншої групи.
Група 13 Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти
13.01-13.02 Зміна з будь-якої іншої групи.
Група 14 Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, в іншому місці не зазначені

 

14.01-14.04 Зміна з будь-якої іншої групи.
Розділ III Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
15.01-15.15 Зміна з будь-якої іншої групи.
1516.10 Зміна на продукт, отриманий виключно з риби або морських ссавців інших товарних позицій; або
Зміна на будь-який інший продукт з будь-якої іншої групи.
1516.20 Зміна з будь-якої іншої групи.
15.17-15.22 Зміна з будь-якої іншої групи.
Розділ IV Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники
Група 16 Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних
16.01-16.02 Зміна з будь-якої іншої групи.
16.03-16.05 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 17 Цукор і кондитерські вироби з цукру
1701.12-1701.14 Зміна з будь-якої іншої групи.
1701.91-1701.99 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
17.02-17.03 Зміна з будь-якої іншої групи.
17.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 18 Какао та продукти з нього
18.01-18.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
1803.10-1803.20 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
18.04-18.05 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
1806.10-1806.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
Група 19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, кро­хмалю або молока; борошняні кондитерські вироби
1901.10 Зміна з будь-якої іншої групи.
1901.20 Зміна на “суміші та тісто” з вмістом сухого молочного жиру понад 25 мас. %, не розфасоване для роздрібного продажу, з будь-якої іншої групи, за винятком товарних позицій 04.01 – 04.06; або
Зміна на будь-який інший товар з іншої групи.
1901.90 Зміна на “молоко та молочні продукти” з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас % з будь-якої іншої групи, за винятком товарної позиції 04.01 – 04.06; або
Зміна на будь-який інший товар іншої групи.
19.02-19.04 Зміна з будь-якої іншої групи.
19.05 Зміна з товарної підпозиції 1901.90 або будь-якої іншої групи.
Група 20 Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин
20.01-20.06

 

20.07-20.08

 

2009.11-2009.89

 

2009.90

 

 

 

Зміна з будь-якої іншої групи.

 

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

 

Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

 

Зміна на “суміші соків, що містять сік журавлини, чорниці або сік з логанової ягоди” з будь-якої іншої товарної підпозиції; або

 

Зміна на будь-який інший товар з іншої товарної позиції.

Група 21 Різні харчові продукти
2101.11 Зміна з будь-якої іншої групи.
2101.12 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
2101.20-2101.30 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
2102.10-2102.20 Зміна з будь-якої іншої групи.
2102.30 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
2103.10 Зміна з будь-якої іншої групи.
2103.20-2103.90 Зміна з товарної підпозиції 2103.10 або будь-якої іншої товарної позиції.
21.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
21.05 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім товарних позицій 04.01-04.06 або “молочна продукція” товарної підпозиції 1901.90 з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %,
2106.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
2106.90 Зміна на продукцію з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас % з будь-якої товарної позиції крім товарної позиції 04.01-04.06 або на “молочна продукція” товарної підпозиції 1901.90 з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %; або
Зміна на будь-яку іншу продукцію з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 22 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
22.01 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
2202.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
2202.90 Зміна на “напої з вмістом молока” будь-якої іншої товарної позиції крім товарної позиції 04.01-04.06 або на “молоко та молочні продукти” товарної підпозиції 1901.90 з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %; або
  Зміна на будь-яку іншу продукцію з іншої товарної позиції.
22.03-22.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
2208.20-2208.90 Зміна з товару у межах однієї з цих товарних підпозицій або будь-якої іншої підпозиції, за умови, що сукупний об’єм спирту за рахунок матеріалів іншого походження не перевищує 10 % об. загальної концентрації спирту у продукті.
22.09 Зміна з будь-якої іншої позиції.
Група 23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин
23.01-23.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
23.03 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім товарної позиції 10.05.
23.04-23.08 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
2309.10 Зміна з будь-якої іншої підпозиції крім “корм для собак або котів” товарної підпозиції 2309.90.
2309.90 Зміна на “продукти, що використовуються для годівлі тварин” з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас % з цієї товарної підпозиції крім “комплексні корми або кормові добавки”, або на будь-яку іншу товарну позицію крім товарної позиції 04.01–04.06, або на “молоко та молочні продукти” товарної підпозиції 1901.90 з вмістом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %; або
Зміна на будь-який інший продукт у межах цієї товарної підпозиції, за винятком “комплексні корми або кормові добавки” або будь-якої іншої товарної позиції.
Група 24 Тютюн і промислові замінники тютюну
  Примітка: Продукція сільського господарства та садівництва, вирощена на території Сторони, вважається такою, що походить з території цієї Сторони, навіть якщо вона вирощена з насіння, цибулин, кореневищ, шламу, шлікерів, трансплантатів, пагонів, бруньок або інших живих частин рослин, імпортованих з країни, що не є Стороною.
24.01-24.03 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Розділ V Мінеральні продукти
Група 25 Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент
25.01-25.03 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
2504.10-2504.90 Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.
25.05-25.14 Зміна з будь-якої іншої позиції.
2515.11-2516.90 Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.
25.17 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
2518.10-2520.20 Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.
25.21-25.23 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
2524.10-2525.30 Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.
25.26-25.29 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
2530.10-2530.90 Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.
Група 26 Руди, шлак і зола
26.01-26.21 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 27 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні
27.01-27.16 Зміна у межах однієї з цих товарних позицій або з будь-якої іншої позиції.
Розділ VI Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
Група 28 Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів
  Примітка 1: Товар цієї групи є таким, що походить з відповідної Сторони, якщо він є результатом будь-чого з нижчезазначеного:

a)      відповідної зміни в тарифній класифікації, зазначеної в правилах визначення походження товарів цієї групи;

b)      хімічної реакції, як описано в Примітці 2 нижче; або

c)      очистки, як описано в Примітці 3 нижче.

  Примітка 2: Хімічна реакція

Товар цієї групи вважається таким, що походить з відповідної Сторони, якщо він є результатом хімічної реакції.

  Для цілей цієї групи “хімічна реакція” – це процес (в тому числі біохімічний процес), що призводить до виникнення молекули з новою структурою шляхом розриву внутрішньомолекулярних зв’язків і шляхом формування нових внутрішньомолекулярних зв’язків або шляхом зміни просторового розташування атомів в молекулі
 

 

 

 

 

Наведене нижче не вважається хімічною реакцією для цілей визначення походження товару:

a)      розчинення у воді або в іншому розчиннику;

b)      усунення розчинників, у тому числі води-розчинника; або

c)      додавання або видалення кристалізаційної води.

  Примітка 3: Очистка

Товар цієї групи, що піддається очистці, вважається таким, що походить з відповідної Сторони, за умови, що очистка відбувається на території однієї або обох Сторін і призводить до видалення не менше ніж 80 відсотків домішок.

  Примітка 4: Заборона на відокремлення

Товар, що відповідає застосовуваним змінам тарифної класифікації на території однієї або обох Сторін в результаті відокремлення одного або кількох матеріалів від штучної суміші, не вважається таким, що походить з відповідної Сторони, крім випадків, коли відокремлений матеріал було піддано хімічній реакції на території однієї або обох Сторін.

2801.10-2853.00 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Група 29 Органічні хімічні сполуки
  Примітка 1: Товар цієї групи є таким, що походить з відповідної Сторони, якщо він є результатом будь-чого з нижчезазначеного:

a)       відповідної зміни в тарифній класифікації, зазначеної в правилах визначення походження товарів цієї групи;

b)      хімічної реакції, як описано в Примітці 2 нижче; або

c)      очистки, як описано в Примітці 3 нижче.

   

Примітка 2: Хімічна реакція

Товар цієї групи вважається таким, що походить з відповідної Сторони, якщо він є результатом хімічної реакції.

 

 

 

Для цілей цієї групи “хімічна реакція” – це процес (в тому числі біохімічний процес), що призводить до виникнення молекули з новою структурою шляхом розриву внутрішньомолекулярних зв’язків і шляхом формування нових внутрішньомолекулярних зв’язків або шляхом зміни просторового розташування атомів в молекулі
  Наведене нижче не вважається хімічною реакцією для цілей визначення походження продукту:

a)      розчинення у воді або в іншому розчиннику;

b)      усунення розчинників, у тому числі води-розчинника; або

c)      додавання або видалення кристалізаційної води.

  Примітка 3: Очистка

Товар цієї групи, що піддається очистці, вважається таким, що походить з відповідної Сторони, за умови, що очистка відбувається на території однієї або обох Сторін і призводить до видалення не менше ніж 80 відсотків домішок.

  Примітка 4: Заборона на відокремлення

Товар, що відповідає застосовуваним змінам тарифної класифікації на території однієї або обох Сторін в результаті відокремлення одного або кількох матеріалів від штучної суміші, не вважається таким, що походить з відповідної Сторони, крім випадків, коли відокремлений матеріал було піддано хімічній реакції на території однієї або обох Сторін.

2901.10-2942.00 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або
  Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Група 30 Фармацевтична продукція
3001.20-3005.90 Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.
3006.10-3006.60 Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.
3006.70-3006.92 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
Група 31 Добрива
31.01 Зміна у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої позиції.
31.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій товарній позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
3103.10-3105.90 Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.
Група 32 Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш
3201.10-3210.00 Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.
32.11-32.12 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній товарній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
3213.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій товарній позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
3213.90 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій товарній позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
32.14-32.15 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Група 33 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні та туалетні препарати
3301.12-3302.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або
  Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
33.03-33.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Група 34 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучні та готові воски, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, “стоматологічний віск” і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей
3401.11-3401.20 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій товарній позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
3401.30 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім підпозиції 3402.90; або
Зміна у межах цієї позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції крім підпозиції 3402.90, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
3402.11-3402.19 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або
Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
3402.20 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції крім підпозиції 3402. 90.
3402.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або
Зміна у межах цієї підпозиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій підпозиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
3403.11-3405.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
34.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження у цій товарній позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
34.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що:

(a) принаймні один з виробів у складі набору є таким, “що походить з відповідної Сторони”; та

(b) вартість товарів іншого походження, що входять до складу набору, класифікованих у товарній позиції 34.07, не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.

Група 35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти
3501.10-3501.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
3502.11-3502.19 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції поза цієї групи.
3502.20-3502.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
35.03-35.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
3505.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
3505.20 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна з товарної підпозиції 3505.10, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження підпозиції 3505.10 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
35.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
3507.10-3507.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
Група 36 Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали
36.01-36.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Група 37 Фотографічні або кінематографічні товари
37.01 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження в цій позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
37.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім товарної позиції 37.01.
37.03-37.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
3707.10-3707.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
Група 38 Різноманітна хімічна продукція
38.01-38.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
38.03 Зміна у межах цієї товарної позиції або з іншої позиції.
38.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
3805.10 Зміна на “скипидар сульфітний очищений” з будь-якої іншої товарної позиції або з “чисті спирти” у підпозиції “скипидар сульфітний” в результаті очищення шляхом дистиляції; або
Зміна на будь-який інший товар товарної підпозиції 3805.10 з будь-якої іншої підпозиції.
3805.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
3806.10-3806.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
38.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
3808.50-3808.99 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
3809.10 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
3809.91-3809.93 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї підпозиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
38.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
3811.11-3811.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
38.12 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
38.13-38.14 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
3815.11-3815.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
38.16-38.19 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
38.20 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком підпозиції 2905.31 або 2905.49; або
Зміна з товарної підпозиції 2905.31 або 2905.49, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження підпозиції 2905.31 або 2905.49 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
38.21-38.22 Зміна збудь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 20 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
3823.11-3823.70 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
38.24 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
38.25–38.26 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Розділ VII Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39 Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них
39.01-39.15 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод; або
  Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що маса-нетто матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків маси-нетто товару.
39.16-39.26 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 40 Каучук, гума та вироби з них
40.01-40.11 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
4012.11-4012.19 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
4012.20-4012.90 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
40.13-40.16 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
40.17 Зміна у межах цієї позиції або будь-якої іншої позиції.
Розділ VIII Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
Група 41 Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра вичинена
41.01-41.03 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
4104.11-4104.19 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
4104.41-4104.49 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
4105.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
4105.30 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
4106.21 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
4106.22 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
4106.31 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
4106.32 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
4106.40 Зміна у межах цієї товарної підпозиції або з будь-якої іншої підпозиції.
4106.91 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
4106.92 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
41.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім позиції 41.04; або
  Зміна з товарної позиції 41.04, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 41.04 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод; або
41.12-41.15 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 42

 

Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, дамські сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
42.01-42.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього
43.01 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
4302.11-4302.30 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
43.03-43.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Розділ IX Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та вироби з неї; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові та інші плетені вироби

 

Група 44 Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля
44.01-44.21 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 45 Пробка та вироби з неї
45.01-45.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 46

 

Вироби із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби
46.01-46.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Розділ X Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
Група 47

 

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з повторно перероблених відходів та макулатури
47.01-47.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 48

 

Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

 

48.01-48.09 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
4810.13-4811.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
48.12-48.23 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 49

 

Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани
49.01-49.11 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Розділ XI Текстильні матеріали та текстильні вироби
Група 50 Шовк
50.01 – 50.03 Зміна з будь-якої іншої групи.
50.04 – 50.06 Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.
50.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу
5101.11-5101.30 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
51.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
5103.10-5103.30 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
51.04-51.05 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
51.06-51.10 Зміна з будь-якої товарної позиції поза групи.
51.11-51.13 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 52 Бавовна
52.01 – 52.03 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
52.04 – 52.07 Зміна з товарної позиції 52.01-52.03 або з будь-якої іншої групи, за винятком товарної позиції 54.01 – 54.05.
52.08-52.12 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 53 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі
53.01 – 53.05 Зміна з будь-якої іншої групи.
53.06 – 53.08 Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.
53.09-53.11 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 54 Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів
54.01–54.06 Зміна з будь-якої іншої групи.
54.07-54.08 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 55 Синтетичні або штучні штапельні волокна
55.01–55.07 Зміна з будь-якої іншої групи.
55.08-55.11 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім позиції 54.01 – 54.06.
55.12 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
55.13 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім позиції 55.14.
55.14 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції крім позиції 55.13.
55.15-55.16 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 56 Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них
56.01 – 56.03 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
56.04 – 56.06 Зміна з будь-якої іншої позиці, за винятком “пряжа” товарної позиції 51.06 – 51.10, 52.04 – 52.07, 54.01 – 54.06 або 55.09 – 55.11.
56.07 Зміна з будь-якої іншої позиції, крім як з”пряжа” товарної позиції 52.04 – 52.07, 54.01 – 54.06 або 55.09 – 55.11.
56.08 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
56.09 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком “пряжа” товарної позиції 51.06 – 51.10, 52.04 – 52.07, 54.01 – 54.06 або 55.09 – 55.11.
Група 57 Килими та інші текстильні покриття для підлоги
57.01-57.05 Примітка: Для товарів цієї групи джутові тканини можуть бути використані в якості підкладки.

Зміна з будь-якої іншої товарної групи.

Група 58 Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка
58.01 – 58.05 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
58.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком “тканини” товарної позиції 51.11 – 51.13, 52.08 – 52.12, 53.09 – 53.11, 54.07 – 54.08, 55.12 – 55.16 або 58.01 – 58.03.
58.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком “тканини” або “неткані матеріали” товарної позиції 51.11 – 51.13, 52.08 – 52.12, 53.09 – 53.11, 54.07 – 54.08, 55.12 – 55.16, 56.02 – 56.03, 58.01 – 58.03 або 58.06.
5808.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком “тканини” товарної позиції 51.06 – 51.10, 52.04 -52.07, 53.06 – 53.08, 54.01 – 54.06, 55.08 – 55.11 або 56.04 – 56.06.
5808.90 Зміна на “оздоблювальні матеріали в шматку, без вишивки, за винятком трикотажу машинного чи ручного плетіння” з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком “тканини” товарної позицій 51.11 – 51.13, 52.08 – 52.12, 53.09 – 53.11, 54.07 – 54.08, 55.12 – 55.16 або 58.01 – 58.03; або
Зміна на “китиці, помпони та аналогічні вироби” з будь-якої іншої товарної позиції.
58.09-58.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
58.11 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком “неткані матеріали” товарної позиції 56.01 – 56.03.
Група 59 Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення
59.01 Зміна з будь-якої іншої групи.
59.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
59.03 Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком “тканини, тасьма

або оздоблювальні матеріали” товарної позиції 51.11 – 51.13, 52.08 – 52.12, 53.10 – 53.11, 54.07 – 54.08, 55.12 – 55.16, 58.03, 58.06, 58.08 або 60.02 – 60.06.

59.04-59.06 Зміна з будь-якої іншої групи.
59.07 Зміна з будь-якої іншої товарної групи, за винятком “тканини” товарної позиції 51.11 – 51.13, 52.08 – 52.12, 53.10 – 53.11, 54.07 – 54.08, 55.12 – 55.16, 58.03, 58.06, 58.08 або 60.02 – 60.06.
59.08-59.09 Зміна з будь-якої іншої групи.
59.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
59.11 Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком “тканини” або “неткані матеріали” товарної позиції 51.11 – 51.13, 52.08 – 52.12, 53.10 – 53.11, 54.07 – 54.08, 55.12 – 55.16, 56.02 – 56.03, 58.03, 58.06, 58.08 або 60.02 – 60.06.
Група 60 Трикотажні полотна
60.01-60.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 61 Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
  Примітка: Для цілей визначення походження товару цієї групи правило, яке застосовується до цього товару, застосовується тільки до компоненту, що визначає тарифну класифікацію товару, і такий компонент повинен задовольняти вимогам щодо зміни тарифів, викладеним в правилі для цього товару.
61.01 – 61.17 Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що продукція закроєна (або є трикотажем, виготовленим за формою) і зшита або іншим чином зібрана на території Сторін; або
Зміна на “трикотаж, виготовлений за формою, що не потребує зшивання або іншої збірки” з будь-якої іншої групи.
Група 62 Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних
Примітка: Для цілей визначення походження товару цієї групи правило, яке застосовується до цього товару, застосовується тільки до компоненту, що визначає тарифну класифікацію товару, і такий компонент повинен задовольняти вимогам щодо зміни тарифів, викладеним в правилі для цього товару.
62.01 – 62.12 Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що продукція вирізана і зшита або іншим чином зібрана на території Сторін; або
62.13 – 62.14 Зміна на “вишиті вироби” з “вишиті тканини”, за умови, що:

 

a)      продукція вирізана і зшита або іншим чином зібрана на території Сторін, і

b)      вартість невишитої тканини іншого походження не перевищує 40 відсотків від вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод, або

Зміна на будь-який інший товар з будь-якої іншої групи, за винятком товарної позиції 50.07, 51.11 – 51.13, 52.08 – 52.12, 53.09 – 53.11, 54.07 – 54.08, 55.12 – 55.16 та  групи 58 і 60, за умови, що продукція вирізана і зшита або іншим чином зібрана на території Сторін.
62.15 – 62.17 Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що продукція вирізана і зшита або іншим чином зібрана на території Сторін.
Група 63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувались; ганчір’я
  Примітка: Для цілей визначення походження товару цієї групи правило, яке застосовується до цього товару, застосовується тільки до компоненту, що визначає тарифну класифікацію товару, і такий компонент повинен задовольняти вимогам щодо зміни тарифів, викладеним в правилі для цього товару.
63.01 – 63.05 Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком “тканини” товарної позиції 51.11 – 51.13, 52.08 – 52.12, 53.10 – 53.11, 54.07 – 54.08, 55.12 – 55.16, 58.01 – 58.03, 59.03 або 60.01 – 60.06.
63.06 Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що продукція закроєна (або є трикотажем, виготовленим за формою) та зшита або іншим чином зібрана на території Сторін.
6307.10 Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком “тканини” товарної позиції 51.11 – 51.13, 52.08 – 52.12, 53.10 – 53.11, 54.07 – 54.08, 55.12 – 55.16, 58.01 – 58.03 або 60.01 – 60.06.
6307.20 Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що продукція закроєна (або є трикотажем, виготовленим за формою) та зшита або іншим чином зібрана на території Сторін.
6307.90 Зміна з будь-якої іншої групи, за винятком “тканини” товарної позиції 51.11 – 51.13, 52.08 – 52.12, 53.10 – 53.11, 54.07 – 54.08, 55.12 – 55.16, 58.01 – 58.03, 58.11 або 60.01 – 60.06.
63.08 Зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що тканини або пряжа відповідають правилу зміни тарифу, яке б застосовувалося у разі класифікації тканини або пряжі окремо.
63.09 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
63.10 Зміна на “ганчір’я нове” з будь-якої іншої групи, за винятком “тканини” позиції 51.11 – 51.13, 52.08 – 52.12, 53.10 – 53.11, 54.07 – 54.08, 55.12 – 55.16, 58.01 – 58.02 або 60.01 – 60.06; або
Зміна на інші товари, ніж “ганчір’я нове” з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна тарифної класифікації не вимагається, за умови, що товари, інші ніж “ганчір’я нове”, були піддані останній збірці та упаковані для відправки у будь-якій зі Сторін.
Розділ XII Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, батоги та їх частини; пір’я оброблене і вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини
Група 64 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини
64.01-64.05 Зміна з іншої товарної позиції, за винятком позиції 64.06; або
  Зміна з товарної позиції 64.06, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 64.06, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
64.06 Зміна з будь-якої іншої позиції.
Група 65 Головні убори та їх частини
65.01-65.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 66 Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини.
66.01-66.03 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 67 Оброблені пір’я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини
67.01 Зміна на “перо” або “пух” у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої позиції; або
Зміна на будь-який інший товар товарної позиції 67.01 з будь-якої іншої товарної позиції.
67.02-67.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Розділ XIII Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла
Група 68 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів
68.01-68.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
68.03 Зміна у межах цієї або з будь-якої іншої позиції.
68.04-68.11 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
6812.80-6812.99 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
68.13 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
6814.10-6814.90 Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої товарної підпозиції.
68.15 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 69 Керамічні вироби
69.01-69.14 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 70 Скло та вироби із скла
70.01-70.05 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
70.06 Зміна у межах цієї товарної позиції або будь-якої іншої позиції.
70.07-70.08 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
7009.10 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції
7009.91-7009.92 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
70.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна на “гранені вироби зі скла” з “негранені вироби зі скла” товарної позиції 70.10, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість негранених виробів зі скла іншого походження не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
70.11 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
70.13 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна на “гранені вироби зі скла” з “негранені вироби зі скла” товарної позиції 70.13, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість негранених виробів зі скла іншого походження не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
70.14-70.18 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
7019.11-7019.40 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
7019.51 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції, за винятком товарної підпозиції 7019.52 – 7019.59.
7019.52-7019.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
70.20 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Розділ XIV Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети
Група 71

 

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети
71.01 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
7102.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
7102.21-7102.39 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції, за винятком підпозиції 7102.10.
7103.10-7104.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
71.05 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
7106.10-7106.92 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що матеріали іншого походження, класифіковані в одній підпозиції з кінцевим продуктом, піддавалися електролітичному, термічному або хімічному виділенню або сплавленню.
71.07 Зміна у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої товарної позиції.
7108.11-7108.20 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що матеріали іншого походження, класифіковані в одній підпозиції з кінцевим продуктом, піддавалися електролітичному, термічному або хімічному виділенню або сплавленню.
71.09 Зміна у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої позиції.
7110.11-7110.49 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що матеріали іншого походження, класифіковані в одній підпозиції з кінцевим продуктом, піддавалися електролітичному, термічному або хімічному виділенню або сплавленню.
71.11 Зміна у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої позиції.
71.12-71.15 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
71.16-71.17 Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
71.18 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Розділ XV Недорогоцінні метали та вироби з них
Група 72 Чорні метали
72.01-72.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
72.08-72.17 Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.
72.18 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
72.19-72.23 Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.
72.24 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
72.25-72.29 Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.
Група 73 Вироби з чорних металів
73.01-73.03 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
7304.11-7304.39 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
7304.41 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
7304.49-7304.90 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
73.05-73.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
7307.11-7307.19 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
7307.21-7307.29 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком “ковані заготовки” позиції 72.07; або
Зміна з “ковані заготовки” товарної позиції 72.07, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за умови, що вартість кованих заготовок іншого походження товарної позиції 72.07 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
7307.91-7307.99 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
73.08 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної підпозиції 7301.20; або
Зміна з товарної підпозиції 7301.20, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 7301.20 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
73.09-73.14 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
73.15 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
73.16-73.20 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
73.21 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
73.22-73.23 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
73.24 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
73.25-73.26 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 74 Мідь і вироби з неї
74.01-74.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
7403.11-7403.29 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
74.04-74.19 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 75 Нікель і вироби з нього
75.01-75.08 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 76 Алюміній і вироби з нього
7601.10-7601.20 Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій або будь-якої іншої підпозиції.
76.02-76.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
76.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
76.08-76.16 Зміна з будь-якої іншої позиції.
Група 78 Свинець і вироби з нього
7801.10 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
7801.91-7801.99 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
78.02-78.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 79 Цинк і вироби з нього
79.01-79.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 80 Олово і вироби з нього
80.01-80.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них.
8101.10-8113.00 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції
Група 82 Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів
  Примітка: Ручки з недорогоцінних металів, що використовуються у виробництві товарів цієї групи, не враховуються при визначенні походження продукту.
82.01-82.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах будь-якої  однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8205.10-8205.70 Зміна з будь-якої іншої позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, за винятком підпозиції 8205.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції, за винятком товарної підпозиції 8205.90, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8205.90 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна на “горна переноснi, шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом” у межах цієї товарної позиції, за винятком “набору” товарної підпозиції 8205.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції, за винятком “набору” товарної підпозиції 8205.90, не перевищує 50відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Зміна на “набір” з будь-якого товару цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі “набору” цієї товарної позиції не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
82.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 82.02 – 82.05; або
Зміна з товарної позиції 82.02 – 82.05, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі “набору! товарної підпозиції 82.02 – 82.05 не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8207.13 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 82.09; або
Зміна з товарної підпозиції 8207.19 або позиції 82.09, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 8207.19 або позиції 82.09 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8207.19-8207.90 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній товарній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50  відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
82.08-82.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
8211.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна з товарної підпозиції 8211.91 – 8211.95, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі “набору” товарної підпозиції 8211.91 – 8211.93 не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни набору на умовах франко-завод.
8211.91-8211.93 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна з товарної підпозиції 8211.94 – 8211.95, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 8211.94 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8211.94-8211.95 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
82.12-82.13 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
8214.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
8214.20 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна на “набір” товарної підпозиції 8214.20 у межах цієї підпозиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі “набору” товарної підпозиції 8214.20 не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни набору на умовах франко-завод.
8214.90 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
8215.10-8215.20 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна з товарної підпозиції 8215.91 – 8215.99, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі “набору” товарної підпозиції 8215.91 – 8215.99 не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни набору на умовах франко-завод.
8215.91-8215.99 Зміна з будь-якої іншої позиції.
Група 83 Інші вироби з недорогоцінних металів
8301.10-8301.50 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна з товарної підпозиції 8301.60, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі “набору” товарної підпозиції 8301.60 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8301.60-8301.70 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
8302.10-8302.30 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
8302.41 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8302.42-8302.50 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
8302.60 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
83.03-83.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
83.05 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна з товарної підпозиції 8305.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 8305.90 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
83.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
83.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
83.08 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна з товарної підпозиції 8308.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 8308.90 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод
83.09-83.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
83.11 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Розділ XVI Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя
Група 84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини
84.01-84.12 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8413.11-8413.82 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
8413.91-8413.92 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
84.14-84.15 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8416.10-8417.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
84.18-84.22 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8423.10-8426.99 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
84.27 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком 84.31; або
  Зміна з товарної позиції 84.31, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 84.31 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8428.10-8430.69 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
84.31 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8432.10-8442.50 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції
84.43 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8444.00-8449.00 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції
84.50-84.52 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8453.10-8454.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції
84.55 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод
84.56-84.65 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 84.66; або
  Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій або товарної позиції 84.66, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом або у позиції 84.66, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
84.66 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції
84.67-84.68 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8469.00-8472.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції
84.73 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8474.10-8479.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції
84.80-84.83 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
84.84 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
84.86 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8487.10-8487.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції
Група 85 Електричні машини та обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя
85.01-85.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком позиції 85.03; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій або товарної позиції 85.03, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
85.03-85.16 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8517.11-8517.62 Зміна з будь-якої іншої підпозиції.
8517.69-8517.70 Зміна з будь-якої іншої позиції; або
Зміна у межах товарної позиції 85.17, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 85.17 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
85.18 Зміна з будь-якої іншої позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
85.19-85.21 Зміна з будь-якої іншої позиції, за винятком 85.22; або
Зміна з позиції 85.22, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих у позиції 85.22, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
85.22 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
85.23 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції;
85.25-85.28 Зміна з будь-якої іншої позиції, за винятком товарної позиції 85.29; або
Зміна з товарної позиції 85.29, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 85.29 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
85.29 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8530.10-8530.90 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
85.31 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8532.10-8534.00 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції.
85.35-85.37 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком позиції 85.38; або
Зміна з товарної позиції 85.38, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 85.38 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
85.38-85.48 Зміна з будь-якої іншої позиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Розділ XVII Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби і пов’язані з транспортом пристрої та обладнання
Група 86

 

Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигнальне обладнання всіх видів
86.01-86.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком позиції 86.07; або
86.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
86.08-86.09 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 87 Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
87.01 – 87.02 Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи.
87.03 – 87.04 Зміна з будь-якої товарної позиції поза цієї групи, за винятком позиції 87.06; або
Зміна з товарної позиції 87.06, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції поза цієї групи, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 87.06 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
87.05 – 87.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
8708.10–8708.99 Зміна з будь-якої іншої товарної підпозиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї підпозиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8709.11-8709.19 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна з товарної підпозиції 8709.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 8709.90 не перевищує 65 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8709.90 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
87.10 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
87.11-87.12 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком позиції 87.14; або
Зміна з товарної позиції 87.14, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 87.14 не перевищує 65 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
87.13-87.15 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
8716.10-8716.80 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції ; або
Зміна з товарної підпозиції 8716.90, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 8716.90 не перевищує 65 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
8716.90 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 88 Літальні апарати, космічні апарати та їх частини
88.01 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
88.02-88.05 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції ; або
Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Група 89 Судна, човни та інші плавучі засоби
89.01-89.06 Зміна з будь-якої іншої групи; або
  Зміна у межах цієї групи, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої групи, за умови, що вартість матеріалів іншого походження групи 89 не перевищує 40 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
89.07-89.08 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Розділ XVIII Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні; годинники всіх видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя
Група 90

 

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя
90.01 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
90.02 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 90.01; або
Зміна у межах цієї товарної позиції або позиції 90.01, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції або позиції 90.01 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
90.03-90.33 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Група 91 Годинники всіх видів та їх частини
91.01-91.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 91.08 – 91.14; або
  Зміна з товарної позиції 91.08 – 91.14, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 91.08 – 91.14 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
91.08-91.14 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Група 92 Музичні інструменти; частини та приладдя до них
92.01-92.08 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 92.09; або
  Зміна з товарної позиції 92.09, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 92.09 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
92.09 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Розділ XIX Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
Група 93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
93.01-93.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за винятком товарної позиції 93.05; або
  Зміна з товарної позиції 93.05, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної позиції 93.05 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
93.05-93.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Розділ XX Різні промислові товари
Група 94 Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції
94.01-94.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
Група 95 Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і приладдя
95.03-95.05 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
9506.11-9506.29 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 півідсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
9506.31 Зміна з будь-якої іншої позиції; або
Зміна з підпозиції 9506.39, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження товарної підпозиції 9506.39 не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
9506.32-9506.99 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах однієї з цих товарних підпозицій або з іншої товарної підпозиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої підпозиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній підпозиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
95.07-95.08 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Група 96 Різні готові вироби
9601.10-9602.00 Зміна у межах будь-якої однієї з цих товарних підпозицій або з будь-якої іншої підпозиції.
96.03-96.04 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
96.05 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі “набору” не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни франко-завод набору.
96.06-96.07 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах однієї з цих товарних позицій, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження, класифікованих в одній позиції з кінцевим продуктом, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
9608.10-9608.40 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, за винятком товарної підпозиції 9608.50, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі “набору” цієї товарної позиції, за винятком підпозиції 9608.50, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
9608.50 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна з товарної підпозиції 9608.10 – 9608.40 або 9608.60 – 9608.99, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість виробів іншого походження у складі “набору” товарних підпозицій 9608.10 – 9608.40 або 9608.60 – 9608.99 не перевищує 25 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
9608.60-9608.99 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, за винятком товарної підпозиції 9608.50, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції, за винятком підпозиції 9608.50, не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
96.09 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
96.10-96.12 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
96.13 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
96.14 Зміна у межах цієї товарної позиції або з будь-якої іншої позиції
96.15 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції; або
  Зміна у межах цієї товарної позиції, незалежно від того, чи відбувається також зміна з будь-якої іншої позиції, за умови, що вартість матеріалів іншого походження цієї товарної позиції не перевищує 50 відсотків вартості транзакції або ціни товару на умовах франко-завод.
96.16–96.19 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.
Розділ XXI Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат
Група 97 Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат
97.01–97.06 Зміна з будь-якої іншої товарної позиції.

 

 

 

Додаток 3-B

 

Текст декларації про походження

 

Версія українською мовою

 

Декларація про походження, текст якої наведено нижче, має бути оформлена відповідно до виносок, наданих нижче. Але виноски відтворювати не потрібно.

 

(Період: з _____________ до ________________)[1]

 

Експортер товарів, на які поширюється цей документ, заявляє, що за винятком випадків, де чітко зазначено інше, ці товари є товарами преференційного походження з ……..[2].

…………………………………………………………………………………………………[3]

(місце та дата)

………………………………………………………………………………………………….[4]

(підпис та назва експортера друкованими літерами)

 

Версія англійською мовою

 

The origin declaration, the text of which is given below, must be completed in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

 

(Period: from___________ to __________)

 

 

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin.

……………………………………………………………………………………………………

 

(Place and date)

…………………………………………………………………………………………………

(Signature and printed name of the exporter)

 

 

Версія французькою мовою

 

La déclaration d’origine, dont le libellé suit, doit être remplie conformément aux notes de bas de page. Toutefois, il n’y a pas lieu de reproduire ces notes.

 

(Période du___________ au __________)

 

 

L’exportateur des produits visés par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle….

 

……………………………………………………………………………………………………

 

(Lieu et date)

 

…………………………………………………………………………………………………

(Signature et nom en caractères d’imprimerie de l’exportateur)

 

 

 


ГЛАВА 4

СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Стаття 4.1: Цілі, принципи і загальні положення

 1. Сторони визнають важливість сприяння митним та торговельним питанням у розвитку глобального торговельного середовища.
 2. Сторони, наскільки це можливо, співпрацюють та обмінюються інформацією, у тому числі інформацією про найефективніші методи, з метою стимулювання застосування та дотримання заходів сприяння торгівлі, визначених у цій Угоді.
 3. Кожна Сторона забезпечує, щоб здійснювані нею заходи сприяння торгівлі не перешкоджали механізмам захисту особи шляхом ефективного контролю за виконанням та дотриманням національного законодавства.
 4. Кожна Сторона забезпечує, щоб її вимоги та процедури щодо імпорту, експорту або транзиту були не більш адміністративно обтяжливими або обмежуючими для торгівлі, аніж це необхідно для досягнення законних цілей.
 5. Кожна сторона застосовує існуючі міжнародні торговельні та митні інструменти і стандарти як основу для формування національних вимог та процедур експорту, імпорту або транзиту, крім тих, які були б недоречними або неефективними для досягнення поставлених законних цілей.

Стаття 4.2: Прозорість

 1. Кожна Сторона публікує або оприлюднює в інший спосіб, у тому числі через електронні засоби, свої закони, нормативні акти, судові рішення та адміністративні політики, що стосуються вимог до імпорту або експорту.
 2. Кожна Сторона докладає зусиль для оприлюднення, у тому числі через Інтернет, запропонованих нею нормативних актів та адміністративних політик з митних питань та надає зацікавленим особам можливість подавати свої коментарі до ухвалення цих актів та політик.
 3. Кожна Сторона призначає або утримує один або кілька контактних пунктів для реагування на запити заінтересованих осіб з митних питань та робить загальнодоступною, в тому числі в Інтернеті, інформацію про порядок подання таких запитів.

Стаття 4.3: Випуск товарів

 1. Кожна Сторона схвалює нові або застосовує існуючі спрощені митні процедури для ефективного випуску товарів з метою сприяння торгівлі між Сторонами та зменшення витрат для імпортерів і експортерів. Кожна сторона забезпечує, щоб такі процедури:
 • давали можливість випуску товарів в строки, що не перевищують строків, необхідних для забезпечення дотримання вимог національного законодавства;
 • вимагали подання докладнішої інформації у формі обліку та верифікації, що проводяться після митного оформлення;
 • давали можливість випуску товарів та товарів, що підлягають контролю та регулюванню, наскільки це можливо, на першому пункті прибуття;
 • дозволяли, наскільки це можливо, прискорений випуск товарів, які потребують термінового митного оформлення;
 • дозволяли імпортеру або його агенту вилучати товари з-під митного контролю до остаточного визначення та сплати мита, податків і зборів. До випуску товарів Сторона може вимагати від імпортера надання достатньої гарантії у формі поруки, депозиту або іншого відповідного документу. Розмір такої гарантії обмежується сумою, розрахованою як така, що є необхідною для забезпечення дотримання вимог Сторони щодо сплати мита, податків і зборів, і гарантія не повинна бути засобом непрямого захисту вітчизняної продукції або оподаткування імпорту для фіскальних цілей; та
 • передбачали відповідно до свого законодавства спрощені вимоги до документації на ввезення малоцінних товарів, за визначенням кожної Сторони.
 1. Кожна Сторона затверджує нові або застосовує існуючі окремі митні процедури для прискореного випуску термінових вантажів. Такі процедури:
 • якщо доцільно, передбачають, “Настанови з негайного випуску вантажів митницями” Всесвітньої митної організації (ВМО), із змінами;
 • наскільки це можливо або коли доцільно, забезпечують подання та обробку інформації в електронному режимі заздалегідь, до фактичного прибуття термінових вантажів, для забезпечення їхнього випуску невідкладно після прибуття;
 • наскільки це можливо забезпечувати випуск певних товарів з мінімумом документації;
 • не містять обмежень щодо максимальної ваги; та
 • передбачати, відповідно до законодавства Сторони, спрощені вимоги до документального оформлення при ввезенні малоцінних товарів, за визначенням цієї Сторони.
 1. Кожна Сторона наскільки це можливо забезпечує, щоб її органи влади та установи, що беруть участь у здійсненні прикордонного та іншого контролю імпорту й експорту, співпрацювали між собою та координували свої дії для сприяння торгівлі шляхом, з-поміж іншого, уніфікації вимог до відомостей та документів, що стосуються імпорту та експорту товарів, та утворення “єдиного вікна” для одночасного оформлення документації на вантаж та його фізичної перевірки.
 2. Кожна Сторона забезпечує наскільки це можливо узгодження її вимог до імпорту та експорту товарів з метою сприяння торгівлі, незалежно від того, чи ці вимоги застосовуються відповідною установою або митним органом від її імені.

Стаття 4.4: Митна оцінка

Для ціле%

Share