Вимоги до презентацій

Обсяг 12 – 18 слайдів

Презентація це представлення результатів самостійної роботи студента з опрацювання обраної теми, питання, завдання і т.і.

Мета презентації – набуття студентами навичок з аналізу власної роботи і публічного представлення результатів дослідження.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Мета
Всі частини презентації пов’язані з метою і предметом дослідження Всі частини презентації містять важливі твердження за темою дослідження Основні частини презентації містять важливі твердження за темою дослідження, але деякі фрагменти не мають відношення до теми Презентація має тему, однак багато її частин не має відношення до теми дослідження
Висновки
Результати дослідження узагальнюються з метою формулювання важливих і значущих висновків за темою дослідження Результати дослідження узагальнюються з метою формулювання висновків за темою дослідження Деякі висновки є нелогічними і необгрунтованими Висновки практично відсутні або є нелогічними
Ключові положення
Презентація має в основі ключові положення, які повністю розкривають тему дослідження Презентація має в основі декілька ключових положень, які не повністю розкривають тему дослідження Презентація має в основі декілька ключових положень, однак вони перевантажені інформацією або позбавлені інформації В презентації не визначені ключові положення
Структура
Презентація починається слайдом, який викликає інтерес до теми дослідження, презентація надає інформацію в логічній послідовності, презентація завершується, змушуючи замислитись над ідеєю і темою дослідження Презентація починається із вступу, надає інформацію в певному порядку і завершується викладенням важливих моментів дослідження Презентація має вступ і висновки, однак вони не спонукають замислитись над темою дослідження. Послідовність надання інформації не сприяє   повністю розкрити тему дослідження Презентація не містить вступу і висновків. Побудова презентації не дає чіткого уявлення про тему дослідження
10 балів 8 балів 6 балів 0 балів

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ  ПРЕЗЕНТАЦІЙ
• Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту.
• 12-18 слайдів (powerpoint).
• Ретельно структурована інформація з акцентом на правові аспекти питання, проблеми, завдання, тощо.
• Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та нумерованих списків.
• Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому верхньому кутку слайда.
• Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда.
• Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац.
• Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу.
• Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал компактно й наочно.
• Графіка має органічно доповнювати текст.
• Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими вони мають з’являтися на екрані одночасно.
• Усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, граматичних і стилістичних помилок.

ВИМОГИ ДО ВРАХУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯКОЛЬОРІВ І ФОРМ 

• Стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як подразники (за спаданням інтенсивності впливу: червоний, оранжевий, жовтий).
• Дезінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, викликають сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений).
• Нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий.
• Поєднання двох кольорів — кольору знака й кольору фону – суттєво впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не тільки стомлюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад: зелені символи на червоному фоні).
• Найкраще поєднання кольорів шрифту та фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому.
• Кольорова схема має бути однаковою для всіх слайдів.
• Будь-який малюнок фону підвищує стомлюваність очей і знижує ефективність сприйняття інформації.
• Чіткі, яскраві малюнки, які швидко змінюються, миготять, легко «вхоплює» підсвідомість, і вони краще запам’ятовуються.
• Будь-який другорядний об’єкт, що рухається (анімований), знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає увагу, порушує її динаміку.

Людина спроможна одночасно запам’ятовувати не більше трьох фактів, висновків, визначень.

 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
(ЗА Д.ЛЬЮЇСОМ)

• Кожен слайд має відображати одну думку.
• Текст має складатися з коротких слів та простих речень.
• Рядок має містити 6—8 слів.
• Всього на слайді має бути 6—8 рядків.
• Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.
• Дієслова мають бути в одній часовій формі.
• Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайду.
• У заголовках мають бути і великі, і малі літери.
• Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар’єр на шляху ефективної передачі інформації.
• Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох.
• Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.
• Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ШРИФТІВ

1. Кожен шрифт (гарнітура + написання) має одне змістове навантаження. Для сталої гарнітури традиційними, щонайменше, з XIX ст. є такі:
• напівжирний шрифт – назви структур документа,
• курсив – логічний наголос, зокрема, на формулюванні основних положень, означень тощо,
• “прямий” звичайний – основний масив інформації.

 

Share