Забезпечення прав у діяльності стартапу

Єник Д. Ю. КНЕУ, 

облік, аудит та оподаткування в АПК, 3 курс

АОА-302, 936darina@gmail.com

 

Рухаючись в загальносвітовому тренді, Україна зараз переживає бум стартап-руху. Сьогодні в українському бізнес-просторі тема стартапів дуже популярна. Експерти та підприємці розповідають про них як необхідність та найвищу роль у розбудові нашої держави.

Нові проекти масово з’являються і розвиваються у бізнес-інкубаторах або самостійно, але виживають і міцніють лише одиниці. Більшість стартапів розраховані на якнайшвидшу реалізацію і в основному не є великим бізнесом, наприклад, це може бути просто маленький додаток або сервіс для користувачів мобільного телефону. Наприклад, компанія Apple колись теж була стартапом, а сьогодні вона сама щорічно купує стартапи на суму більш ніж 1 мільярд доларів.

Варто зазначити, що в українському законодавстві на даний момент термін «стартап» відсутній. Тому регулювання такого виду діяльності здійснюється у рамках законів та законодавчих актів, які стосуються окремих напрямів та особливостей діяльності стартапів.

Нормативно-правову основу ведення діяльності стартапів та інвес-тиційної діяльності в Україні становлять законодавчі акти, наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Законодавчі акти, що регулюють права в діяльності стартапів в Україні [1-8]

№ п/п Законодавчий акт Характеристика
1 Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. Визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України..
2 Закон України «Про режим іноземного інвесту-вання» від 19.03.1996 р. Визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства України.
3 Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. Визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом.
4 Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 р. Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані зі створенням і функціонуванням наукових парків, та спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.
5 Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. Закон охороняє особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права).
6 Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі в Україні.
7 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні.
8 Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

Можна сказати, що стартап — це тільки що створена компанія (можливо навіть не є юридичною особою), яка знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес на основі нових інноваційних ідей, або на основі технологій, які нещодавно з’явилися. Найчастіше, характерними особливостями стартапу є брак фінансів і нестійке майже «партизанське» положення фірми на ринку.

Основним ресурсом для створення нового стартапу служить хороша новаторська ідея. Власне за свіжими і незвичайними ідеями женеться більшість і часто, купуючи їх, не шкодують великі суми грошей. Сама ідея, що не має ніякого матеріального втілення, а існує тільки на папері, або “на словах” (план стартапу), може коштувати дуже багато. Іншим фактором успішності цієї ідеї є її затребуваність (ступінь необхідності для споживача), адже ідея може бути незвичайною і новою, але користі від неї буде мінімум [14].

Повальна більшість стартапів зазнає невдачі: кількість успішних проектів часто оцінюється в 3 – 5 % від їх загальної кількості. Перед командою стартапу постає чимало різнопланових завдань, питання пошуку інвестицій, розкручування, розвитку, і на “дрібні” юридичні деталі просто бракує часу і сил. Звісно, причинами більшості провалів навряд чи стають погано написаний статут чи відсутність договору між засновниками. Але нехтування юридичними моментами можна порівняти з безтурботністю новачка в горах: щоб не впасти зі скелі, недостатньо однієї тільки сміливості та спритності – потрібно організувати надійну страховку, тому що рано чи пізно удача закінчується. І якщо тій більшості, яка ніколи не досягне вершини, взагалі-то, все одно, то потенційним переможцям підстраховка точно знадобиться [10].

Для осіб, які вирішили об’єднатись і створити компанію (стартап) варто також мати на увазі ряд юридичних тонкотей (формальності). Як правило стартапівці на практиці на початку діяльності не приділяють увагу формальностями, а коли виникають проблеми то їх вирішення у правовому полі займає багато часу, коштів, а інколи і частину компанії стартапу.

Які договори потрібно укладати між учасниками стартапу?

 • Щоб захистити права інтелектуальної власності:
   • авторський договір між автором і засновниками стартапу:
    • про передання виключного права на використання твору: автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.
    • про передання невиключного права на використання твору: автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.
   • угоду про нерозголошення інформації (NDA – Non-disclosure agreement), яка передбачає для засновників та осіб, що розробляють об’єкти для стартапу, взаємний обмін інформацією, досвідом, знаннями з обмеженням доступу для третіх осіб. Чи потрібно такий договір підсовувати інвесторам – радше, ні, оскільки на етапі залучення фінансування, коли проект поки відсутній, такий формалізм може бути зайвим для взаємодії.
 • Щоб діяти в рамках стартапу:
   • договір підряду з фрілансерами, за яким одна сторона (фрілансер) зобов’язується виконати на замовлення підрядника (засновників стар-тапу) певну роботу, а замовник зобов’язується її прийняти й оплатити. Тут важливий результат роботи, а не сам факт надання послуг. Це на випадок, коли стартап вийшов на рівень не просто дружніх починань і потребує залучення більшої кількості людських ресурсів.
   • агентський договір із компанією, яка надає послуги з пошуку інвесторів (це якщо на самостійні пошуки немає часу або Kickstarter – платформа для краудфандингу – не допомагає) [13].

Класичним прикладом можна привести фільм “Соціальна мережа” (фільм про Фейсбук) коли один із засновників маніпулюючи нормами корпоративного права зводить частку свого партнера фактично до 0%, а від так і дохід від діяльності стартапу для цього засновника становитиме 0.

Тож варто пам’ятати і про мінімальний пакет формальностей (юридичних вимог), які теж допоможуть за потреби захистити права засновників:

 1. реєстрація компанії — як правило ТзОВ, при оформлені статуту варто детально описати права і обов’язки власників ТОВ, повноваження директора, спосіб прийняття рішення і чітко розподілити повноваження;
 2. вибрати оптимальну податкову модель;
 3. необхідно укладати трудові договори при наявності найманих працівників (в них передбачено крім вимог визначених трудовим законодавством, вимоги до права на об’єкти інтелектуальної власності, врегулювати режим не розголошення комерційної та конфіденційної таємниці);
 4. створити правову основу захисту комерційної та конфіденційної таємниці;
 5. налагодити документооборот (замовити типові договори для роботи із контрагентами, створити систему обліку і зберігання важливих документів (договорів, актів, накладних, наказів, тощо).

Цей перелік можна ще деталізувати і продовжувати, але й цього мінімуму має бути достатньо.

Варто неосновні процеси передати на аутсорсинг (залучити спеціалістів із сторони на основі договору), як правило це будуть: юрист, бухгалтер, кадровик [15].

Не зайвою буде згадка про такий вид захисту прав як патентування, якщо ідеться про діяльність пов’язану із винаходами.

Патент — це виданий Патентним Відомством України на певний строк охоронний документ, що засвідчує авторство і виключне право на винахід і наділяє патентовласника правом власності на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка [12].

Отримання патентів на технологію або продукт є невід’ємною частиною комерціалізації стартапу. При цьому патенти виступають як гарантією збереження ваших прав, так і способом захисту від патентного троллінгу (патентний троль — фізична або юридична особа, що спеціалізується на пред’явленні патентних позовів), здатного погубити навіть зовні міцний і життєздатний стартап.

Патентний пошук, проведений на найпершому етапі патентування, може вберегти вас від порушення вже існуючих патентів, про які ви могли не знати, вважаючи свою ідею унікальною. Вчасно внесені у ваш проект незначні зміни на ранній стадії допоможуть уникнути його краху надалі, оскільки у принципі, будь-який патент можна обійти, видозмінивши захищені ознаки патентної формули.

У разі, якщо ваш стартап фінансується не самостійно, а припускає пошук інвесторів, наявність патентів надасть ваги і серйозності вашому стартапу в очах інвестора і понизить ваші ризики та страхи відносно недобросовісних дій збоку інвестора.

Перерахуємо переваги патентування стартапів:

 1. Захист вашої технології або продукту від копіювання та комерційного відтворення конкурентами.
 2. Зниження ризику патентного троллінгу.
 3. Можливість передачі прав третім особам (ліцензії, переуступка прав).
 4. Полегшення пошуку інвесторів і регулювання взаємин з ними [11].

Охоронні документи України діють лише на території України. Якщо у стартапу плани закордонної експансії, потрібно уважно поставитися до вибору країн патентування При цьому витрати на іноземне патентування будуть вище в рази. Вартість залежить від країни і складається з патентних мит, що встановлюються національними патентними відомствами, і вартості послуг патентних повірених [9].

Сьогодні Україні існує дуже багато різних компаній, які надають свої послуги у вигляді навчання і натхнення, мотивації до успіху підприємців, молоді та дітей. Це дуже зручно і вигідно, тому що людині допомагають реалізувати свій бізнес професіонали. Але будь-який бізнес вимагає звичайно вкладення чималих коштів, які в нашій країні, знайти дуже важко, враховуючи те, що банківська система в Україні надає жорсткі умови кредитування, а знайти інвесторів і зацікавити в нашій небагатій країні складно, а також існують ризики і тиск з боку конкурентів і влади.

Зараз в Україні не прописано на законодавчому рівні особливості правового регулювання діяльності стартапу, але все ж захистити права в цій галузі можливо, якщо взяти до уваги закони і законодавчі акти які регламентують окремі напрямки в діяльності стартапу, враховуючи особливості його функціонування на початковому етапі. Для цього потрібно врегулювати декілька юридичних моментів. Наприклад, обрати організаційно-правову форму при реєстрації стартапу, обрати оптимальну податкову модель, укласти договори між учасниками стартапу, чітко встановити їх права та обов’язки. Також варто задуматись про патентування стартапу. Це забезпечить гарантію прав в діяльності та підвищить привабливість в очах інвесторів.

Список використаних джерел:

 1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» »: за станом на 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
 2. Закон України «Про захист персональних даних»: за станом на 01.06.2010 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2010. – № 347. – Ст. 481
 3. Закон України «Про інвестиційну діяльність»: за станом на18.09.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 357.
 4. Закон України «Про інноваційну діяльність»: за станом на 04.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2002. – № 36. – Ст. 266.
 5. Закон України «Про наукові парки»: за станом на 25.06.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 51. – Ст. 757.
 6. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»: за станом на 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України.– 1994. – № 7. – Ст. 32.
 7. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: за станом на 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.
 8. Закон України «Про режим іноземного інвестування» : за станом на 19.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. –1996. – № 19. – Ст. 80.
 9. Бояринова К. О., Копішинська К. О. Особливості законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, К. О. Копішинська — Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108722/103670
 10. Зайцева О. Ю. Стартап: важливі юридичні застереження [Електронний ресурс] / О. Ю. Зайцева — Режим доступу: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA007977
 11. Канципа А. Б. Як запатентувати стартап в Україні [Електронний ресурс] / А. Б. Канципа — Режим доступу: http://www.inventa.ua/ua/jak-zapatentuvati-startap-v-ukraini/
 12. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / А. І. Кубах — Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/itel-vlasnist/469-kybax/8140-2—–.html
 13. Підодвірна Ю. М. Як оформити стартап: юридична тяганина [Електронний ресурс] / Ю. М. Підодвірна — Режим доступу: http://studway.com.ua/startup-issue/
 14. Пікуль В. С. Що таке стартап? [Електронний ресурс] / В. С. Пікуль — Режим доступу: https://3222.ua/article/scho_take_startap.htm
 15. Цебак І. В. Юридичні тонкощі стартапу [Електронний ресурс] / І. В. Цебак — Режим доступу: http://blog.liga.net/user/icebak/article/16029.aspx
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.