Categories
договори задачі

Задача: кредитний договір

У лютому 2019 року Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі – ПАТ КБ «ПриватБанк»), правонаступником якого є АТ КБ «ПриватБанк», звернулося до суду з позовом, у якому зазначало, що 18 лютого 2013 року між ним та К. укладено договір про надання банківських послуг шляхом підписання відповідачкою анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг.

Позивач зазначав, що за умовами вказаного договору позичальник отримала кредит у розмірі 20 000,00 грн у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку. Своїм підписом у заяві відповідачка підтвердила, що підписана нею заява разом з Умовами та Правилами надання банківських послуг і Тарифами банку, які викладені на банківському сайті www.privatbank.ua складає договір про надання банківських послуг.

К. взяті на себе зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконувала, на вимоги про погашення заборгованості не реагувала, унаслідок чого станом на 02 лютого 2019 року утворилася заборгованість у розмірі 47 325,26 грн, з яких: 16 058,07 грн – заборгованість за тілом кредиту, 5 071,87 грн – проценти за користування кредитними коштами, та нарахованих за порушення умов кредитного договору 23 465,55 грн – пені, а також 500,00 грн – штрафу (фіксована частина), 2 229,77 грн – штрафу (процентна складова).

Посилаючись на викладене, АТ КБ «ПриватБанк» просить суд стягнути з К. вказану суму заборгованості за кредитним договором від 18 лютого 2013 року.

В судовому засіданні К. заявила, що Умови та Правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», згідно з якими банк самостійно може встановлювати та змінювати кредитний ліміт та умови кредитування клієнтів нею не підписувались і тому вказані Умови та Правила не є додатком до підписаної нею анкети-заяви.

Крім того, К. вказала, що Витяг з Тарифів обслуговування кредитної картки «Універсальна» не містить підпису позичальника і не датований як документ.
Також К. заявила, що Умови та Правила надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк», а також Витяг з Тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна» не можна вважати складовими частинами укладеного між нею та АТ КБ «ПриватБанк»кредитного договору.

Також К. зазначила, що невід’ємною частиною кредитного договору згідно з пунктами 2.1.1.2., 2.1.1.12.13 витягу з Умов та Правил є Пам’ятка клієнта, яка видається позичальнику, і визначає, зокрема умови кредитування та вид кредитної картки. Така Пам`ятка нею не підписувалась, що підтверджує відсутність між сторонами відносин кредитування.

Вирішіть справу з посиланням на нормативно-правові акти.

Відповідь на Задачу.

Задача 1 до семінару 9.

Share